Die Lewe Wink vir die Wincklers

Min mense in Suid-Afrika weet nié wie Heinz en Alette Winckler is nie. Nie alleen was Heinz die eerste Suid-Afrikaanse Idol nie – hy het ook derde geëindig in die internasionale Idols-kompetisie! Hy was te sien in die sepies Egoli, 7de Laan, Villa Rosa en is tans in Binnelanders. Hy is ook onlangs deur ‘n tydskrif aangewys as S.A. se ‘ideale trouman’!

As vrou wat hierdie bekende man se voete onder hom uitgeruk het, het Alette self oornag baie bekend geword. Baie mense weet egter nie van die passie vir die Here wat in hierdie twee pragtige jongmense se harte brand nie. Hierdie paartjie straal liefde, oorwinning, krag, sukses en rigting uit. Maar bowenal is hulle nederig. Op die vooraand van ouerskap, het Heinz en Alette aan JUIG! ‘n onderhoud toege¬staan.

WANNEER IS JULLE WEDERGEBORE EN HOE HET DIT GEBEUR?
Heinz: Ek het in Oktober 1994 as 16-jarige by ‘n CSV-kringleierskamp op Kleinmond ‘n ontmoeting met die Vader gehad en my hart vir Hom gegee. Dit was vir my ‘n fantastiese belewenis. Tydens die aanbidding het die sangleier ons gevra om ons te verbeel ons stap deur ‘n groot bos.

Aan die einde van die paadjie kom jy voor ‘n groot muur tot stilstand en God is agter die muur. Hy vra toe wat die muur in elkeen se lewe is wat verhoed dat jy by God kan uitkom. Ek het besef myne is sonde in my lewe. Elke baksteen in die muur lyk toe vir my soos ‘n demoon wat vir my lag.

Ek het gebid dat God my my sonde moet vergewe en dat ek graag Syne wil wees. Die muur het dadelik verbrokkel en ek het fisies ervaar hoe ek in God se arms hardloop. Ek was nooit weer dieselfde nie!

Alette: Ek was 10 toe ek vir die eerste keer my hart vir die Here gegee het (ek moes intussen al weer ‘n keer of twee terugdraai), maar ek kan goed onthou die Pastoor het genoem dat ek nie in die hemel gaan kom omdat my ouers die Here dien nie, ek moet my eie besluit neem. Ek het baie gehuil en besef ek moet my lewe vir die Here gee. Ek het regtig daardie aand gevoel Hy word vir my lewend.

WANNEER IS JULLE GEDOOP EN HOEKOM HET JULLE GEVOEL DIT IS NODIG?
Heinz: Ek het eers op 24-jarige ouderdom besluit om gedoop te word nadat ek ‘n dissipelskap-pad saam met ‘n pastoor in Stellenbosch gestap het. Dit was ongeveer ‘n jaar nadat ek die Idols-kompetisie gewen het. Ek was baie vinnig op ‘n afdraand-pad a.g.v. die skielike roem en die aandag wat ek van die meisies gekry het. Hy het in Oktober 2002 oor my pad gekom en in daardie verhouding het die Here my kom gesond maak van ‘n klomp dinge en my geestelik begin voorberei vir dit wat voorgelê het.

Nadat die nodige fondasie gelê is, het ek volkome verstaan hoekom ek gedoop moes word. In die geesteswêreld is dit die eerste stap van gehoorsaamheid in die gelowige se lewe. Dieselfde was vir my waar vir die doop met die Heilige Gees.

Alette: Ek is gedoop toe ek 14 was. Ek onthou daardie ongelooflike gevoel toe ek uit die water kom. Ek wou die hele tyd net lag. Dit was werklik of iets in die geesteswêreld gebeur het. Ek is gedoop omdat die Here van my verwag het om simbolies te wys, hoe die ou mens sterf en hoe Hy in my ‘n nuwe mens laat leef!

IS ALBEI JULLE OUERS WEERGEBORE? INDIEN WEL, WATTER GEESTELIKE ROL HET HULLE IN JULLE LEWENS GESPEEL?
Heinz: Ek is baie bevoorreg om ouers te hê wat in Jesus glo en ons met die Bybel grootgemaak het. Ek glo die belangrikste rol wat ouers in kinders se lewens speel, is om hulle te leer om dissipels van Jesus te wees. As ek terugkyk op my lewe, besef ek hulle het my van kleins-af in die weë van die Here grootgemaak.

Baie van die dinge wat hulle my geleer het, het eers later vir my sin gemaak, maar die fondasie is belangrik. Die enigste negatiewe ding is dat daar ‘n hele klomp mensgemaakte reëls, tradi¬sies en godsdienstigheid ook in my lewe ingekom het – dit het die belewenis van die Heilige Gees belemmer. Dit het dit vir my ook baie moeilik gemaak om die volle vryheid wat Jesus bied, te beleef. Selfs daar het God leiding gegee en my gehelp om Sy Woord te verstaan en dit in my lewe reg te stel.

Alette: Ek is werklik bevoorreg om ‘n ongelooflike wonderlike erfdeel te hê! Ons het dalk nie baie geld gehad nie, maar ons huis het oorgeloop van die Here se dinge, musiek en gawes.

My ouers was eers albei onderwysers; my pa was later ook lektor aan die destydse Goudstadse Onder¬wyskollege en R.A.U. , maar toe ek 14 was, het hulle die bediening betree. Ek kan in alle eerlikheid sê dat hulle daagliks die wêreld om hulle verander deur hul roeping te vervul; al is hulle baie naby aan aftree-ouderdom.

HEINZ, WATTER GEESTELIKE BOEK, BEHALWE DIE BYBEL, HET DIE GROOTSTE IMPAK OP JOU LEWE GEHAD, EN HOEKOM?
Celebration of Discipline – dit het my aangemoedig en uitgedaag om sekere baie belangrike dissiplines in my lewe te vorm om daardeur ‘n dieper belewenis van God te hê. Heavenly Man, oor Brother Yun, het my ook geskud. Hierdie man se waardes, hoe hy sonder skroom Jesus verkondig en op God se Woord vertrou, is werklik navolgenswaardig.

IS DAAR ENIGE SPESIFIEKE PREEK WAT JULLE GEHOOR HET WAT VIR JUL¬LE UITSTAAN? HOE HET DIT JULLE LEWENS GE¬RAAK?
Alette: Ons luister deesdae nogal baie na ‘podcasts’ van Pastoor Bill Johnson en Kris Vallotten van die Bethel Kerk in Redding, Kalifornië. Ek moet sê die wysheid, insig en waarheid wat elke week oor die eter kom, is verbysterend.Daar is soveel openba-rings dat ‘n mens behoorlik voel ‘Hoekom het ek nie daaraan gedink nie?’ Daardie mense leef net op ‘n ander vlak en is ‘n inspirasie vir my om geestelik ‘die¬per’ te leef.

HOU JULLE SAAM STILTETYD? HOE MAAK JULLE SEKER DAT JULLE PERSOONLIK GROEI IN JESUS?
Alette: Ons hou saam stiltetyd, maar het ook al 21 dae gevas. Dit is nogal gefokus op persoonlike stiltetyd. Ek is veral verstom oor hoe die Here met Heinz werk.

HEINZ, WAT BETEKEN ALETTE VIR JOU IN JOU SPESIFIEKE BEROEP?
Ek is só dankbaar ek dien ‘n God wat my beter ken as wat ek myself ken. Alette is ‘n beeldskone vrou, ‘n pragtige mens en het ontsettend baie liefde in haar. Dit borrel behoorlik uit haar en sy is ‘n seën vir almal om haar. Sy is net die regte vrou vir my. Sy verstaan die druk, verwagtings en uitda¬gings van my beroep, sonder dat sy eintlik doelbewus probeer om dit te doen.

Dis behoorlik asof sy geprogrammeer was om by my in te pas. As lewensmaat beteken sy vir my ontsettend baie. Sy ondersteun my, moedig my aan en sy speel ook natuurlik in my ‘band’ – en dis ‘n bonus! Sy was ook nou vir langer as ‘n jaar my agent. Ek kan my die lewe sonder haar nie meer voorstel nie.

SING JY ENIGE GOSPEL-MUSIEK?
Ek het nog nie kontemporêre Christelike musiek opgeneem nie, maar wanneer mense my vra om my getuienis te lewer of te preek; dan sal ek lofliedere en van my gunsteling-sangers se liedere sing.

WAS JY AL BY EEN VAN ANGUS BUCHAN SE MIGHTY MEN-KONFERENSIES?
Ja, in 2009. Dit was wonderlik om te beleef.

HEINZ, HOEKOM, DINK JY, WOON SO BAIE AFRIKAANSSPREKENDE MANS DIÉ BYEENKOMSTE BY?
Ek weet dat elkeen van ons ‘n ‘Godvormige gat’ in ons harte het, totdat ons ons lewens aan Hom oorgee. Alle mense, t.s.v. wat jy hoor en sien aan die buitekant, hunker na God. Ek glo oom Angus is deur God aange¬stel en ‘n mantel gegee om tot verál die Afri¬kaanssprekende mans se harte te spreek. As hy sy mond oopmaak ‘trigger’ hy hierdie hunkering na God. Iets sê vir jou die woorde is die Waarheid.

Ons Afrikaners het ‘n baie ryke erfenis en een daarvan is godsdiens. Die negatiewe kant daarvan is egter dat ‘n groot deel daarvan doodse, mensgemaakte reëls en blote godsdienstigheid is waarmee ons grootgeword het. Jesus is gepreek, maar vanuit ‘sonde-bestuur’. Jesus het ons kom vrymaak – ons kan nou ons sonde bely en nie verder daaroor bekommerd wees nie. Ek het Galasiërs en Efesiërs 1 nou onlangs weer bestudeer en dit het my opnuut getref hoe maklik dit vir ons is om die essensie van die werklike betekenis van hoe om Jesus te dien, mis te lees. Oom Angus slaag daarin om die Evangelie weer na ‘goeie nuus’ te laat klink sonder om dit te ‘sugar coat’. Indien die Waarheid weer gepreek word, sal mense kom net soos wat hulle Jesus fisies gevolg het toe Hy op aarde was.

WAT DINK JULLE VAN DIE LI¬BERALE TEOLOGIE WAT DEESDAE IN SOMMIGE KERKE GEPREEK WORD – VERAL DIE FEIT DAT DIE BYBEL BEVRAAGTEKEN WORD EN DIE SONDEVAL, DIE MAAGDELIKE GEBOORTE VAN JESUS, DIE HUWELIK EN SATAN SE BESTAAN ONDER AANVAL KOM?
Heinz: Ek kan glad nie in 50 woorde reg laat geskied aan die vraag nie, maar die eenvoudige ‘kort en lank’ van die saak is, dat die Bybel die absolute Woord van God is. Ek weet dit omdat ek weet wat dit in my lewe beteken het. Ek sien en ervaar elke dag eerstehands die Krag daarvan.

Mense bevraagteken God en Sy Woord omdat dit dan vir hulle makliker en geriefliker is om hul ‘godsdiens’ uit te leef eerder as om die ware geloofspad te stap soos wat Jesus van ons vereis. Hoekom? Jesus se manier vra dat jy aan jouself moet sterf en so baie is doodeenvoudig nie bereid om dit te doen nie.

Alette: Ek staan verstom oor wat die duiwel in die Kerk probeer regkry. Al wat ek weet, is dat die Woord van God die hoogste gesag is en die Here waarsku ons wat kan gebeur as ons net een woord bysit of wegvat. Ek glo elke woord wat in die Bybel staan. Johannes sê: “In die begin was die Woord en die Woord was met God en die Woord was God.” Joh 1:1.

As ek twyfel aan die Woord, twyfel ek ook aan God. Mense wil nie ander se gevoelens seermaak nie, gaan baie kompromieë aan en word dan veel eerder ‘people plea-sers’ as ‘God pleasers’.

ALETTE, JY IS ‘N BEKENDE VOOR¬KOMS¬KONSULTANT. HOE VERSOEN JY DIT MET JOU CHRISTEN¬SKAP – DIT FOKUS SÓ OP DIE UI¬¬TER¬LIKE?
60% van my kliënte kom na my toe omdat hulle seergemaak is. Iemand het iets gesê en dit het letsels gelaat – dit is dan vir my wonderlik om hulle op te bou na die beeld van God. Dis baie bevredigend om iemand te kan help om ‘n negatiewe beeld af te skud en te laat besef wat hulle waarde in God se oë is.

IN MEI VERWAG JULLE ‘N HEMELSE GESKENK VAN GOD. WEET JULLE OF DIT ‘N SEUN¬TJIE OF DOGTERTJIE GAAN WEES?
Alette: Dit is ‘n seuntjie en ons gaan hom Lian Theo noem.

IS JULLE GEREED VIR HIERDIE NUWE ROL EN WAT GAAN JULLE VIR LIAN THEO LEER T.O.V. KERSFEES EN PAASFEES?
Heinz: Ek het eers tydens Kersfees 2009 bewus geword van die geskilpunt t.o.v. Kersfees en die Paashaas. Ek het toe baie navor¬sing gedoen daaroor en daar is ekstreme argumente na beide kante toe.

Wat egter vir my baie duidelik is, is dat alles wat ons doen met Kersfees, behalwe dat ons Jesus se geboorte vier, niks met Jesus of die Bybel te doen het nie. Sy werklike geboortedatum is onseker – daar word bereken dat dit ongeveer einde Augustus, begin September was. Konstantyn het op die huidige datum besluit. Die hele idee van verjaarsdag vier is ook van heidense oorsprong. Herodes en Farao was van die eerstes wat dit vir hulself ingestel het. Jesus se kruisiging- en opstandingsdatum is makliker om vas te stel omdat Hy die heel tyd met Sy dissipels daar¬oor gesels het.

Ek weet van geen plek waar Jesus Sy dissipels aanmoedig om Sy geboortedag te vier nie. Jesus het gekom om aan ‘n kruis te sterf vir ons, en Hy het die dood oorwin – sodat ons ewig kan bly leef. En dit moet ons as gelowiges se fokus wees. Ons wil ons seun graag leer om op Jesus te fokus tydens die twee feeste, maar veral tydens Paasfees.

Hy moet verstaan waaroor dit werklik gaan, maar ons wil hom ook so ver moontlik grootmaak met wysheid en sensitiwiteit vir dit waarin ander mense glo. Ons vertrou die Here om ons hierin te lei. Ons as Christene moenie net alles vir soetkoek opeet nie, maar dit wat strydig is met God se Woord, moet bevraagteken word.

‘N HUWELIK AS VOORBEELD VIR BAIE ANDER
God het man en vrou saamgevoeg, ook vir Heinz en Alette Winckler, sodat die wêreld kan sien dat die huwelik wat deur God ingestel is, soveel blydskap, vrede, vreugde en sukses kan inhou. Mits Hy, en Hy alleen, jou eerste prioriteit is.