Bybelse Gesinne

Handelinge 1:8 sê: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom…” Baie mense dink dat ons hierdie krag benodig om op die water te kan loop, of om water in wyn te verander.
Oswald Chambers sê in een van sy daaglikse leesstukke: “Krag is nie nodig vir daardie wonderwerke nie. Krag vir die dag na dag se lewe word egter benodig”. Ons benodig die krag vir die alledaagse dinge van die lewe, soos om in die oggend op te staan en werk toe te gaan, om die kinders vir skool gereed te kry, om die huis skoon te maak, ens.

Wag op God
Ons verwag dat ons lewens ook so vol wonderwerke moet wees soos dié van die manne en vroue waarvan ons in die Bybel lees, maar natuurlik lees ons nie van hulle alledaagse bestaan nie, want die Boek sou dan te oninteressant wees. Hulle het ook jare lank geleef, sonder dat iets noemenswaardig gebeur het.
Moses het byvoorbeeld 40 jaar lank skape in die woestyn opgepas voordat die Here in ’n brandende doringbos met hom gepraat het. Die Apostel Paulus het 13 jaar in Arabië deurgebring voordat God hom gebruik het.

Verbrokkelende gesinne
Die moeilikste plek om ’n Christen te wees, is by die huis. Dit is hier waar die samelewing tans die grootste teenslae ervaar – in die huisgesin, waar egskeiding gesinne verbrokkel en waar mishandeling plaasvind. Dit is so ontmoedigend om aanhoudend in die nuus te hoor van bloedskande en verkragting wat tuis, agter geslote deure plaasvind. Ons moet daadwerklik begin bid oor die situasie in die huisgesin. Die enigste manier hoe dit reggestel kan word, is met ons terugkeer na die Woord van God.

Leef in onderdanigheid
Die Bybel is baie duidelik oor hoe ons die verwonde huisgesin moet benader. In Efesiërs 5:21 sê die Here: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onder-danig.” Ons het nodig om aan mekaar onderdanig te wees, omdat ons Jesus Christus eerbiedig en gehoorsaam. Daar is niks oor te redekawel nie. In vers 22 staan daar: “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is.” Dit is nie opsioneel nie, dit is ’n opdrag. Baie van die jong dames wat ek beraad voordat hulle gaan trou, sê dat hulle weier om onderda-nig te wees. As hulle weier om onderdanig te wees, kan God hulle huwelik nie seën nie.
Ef 5:25 sê: “Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die Kerk liefgehad en Sy lewe daarvoor afgelê het.” Christus het die Kerk so lief gehad dat Hy vir die Kerk gesterf het! As ons bereid is om vir ons vrouens te sterf, weet ek sal ons vrouens ons respekteer en met graagte aan ons onderdanig wees.

Bybelse riglyne
In vers 31 word ons daaraan herinner: “Daarom sal ’n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.” Ouers meng te veel in by jong getroude paartjies. Ons moet verstaan dat hulle die probleme op hulle eie moet oplos. Ons moet vir hulle bid. Dit is al.
Ons moet daar wees met raad as hulle dit nodig het, en slegs as hulle daarvoor vra. Die van ons met jonger kinders moet hulle dissiplineer. Die Woord van God sê wie sy seun nie tugtig nie, het hom nie lief nie; en hoe dikwels sien ek dit nie vandag nie. Ons moet ons kinders lief genoeg hê om hulle die nodige dissipline te gee.

Wees betrokke
Dit is hartseer om so baie oumense te sien wat verstoot is. Hulle het niks meer om voor te leef nie en niks om voor op te staan nie. Aan die ander kant is dit so verkwikkend om ’n ouer egpaar te sien wat betrokke by familiebyeenkomste is, omring deur hulle kleinkinders.
Die Bybel is baie duidelik daaroor dat vaders en moeders geëer moet word. Dit is die vyfde gebod, maar dit is die eerste gebod met ’n belofte daarby. Die Woord sê: “Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.”

God se plan vir die huwelik
Ons moet terugkeer na die grondbeginsels. Egskeiding is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie. As jy hierdie artikel lees en jy is reeds geskei, moet jy tot inkeer kom, jy moet dinge regmaak en aangaan met jou lewe. Jy hoef nie onder ’n wolk van oordeel te leef nie. Onthou, die Here veroordeel nie Sy kinders nie – Hy oortuig jou van sonde.
Die kortpad is nie die vinnigste pad huis toe nie en om ’n oorhaastige besluit te neem, soos om te skei, is nie altyd die regte uitweg nie. Ons moet deur ons probleme werk, gaan sit en met mekaar praat en die Here se aangesig soek, vergifnis vra en deurdruk.
Ons kan nie ons vrouens dwing om aan ons onderdanig te wees nie; ons kan nie mans dwing om hulle vrouens lief te hê nie – niks kan in die huwelik geforseer word nie. Die Here Jesus Christus is ons Middelaar, Hy is ons Tussenganger en die Bybel is die handboek vir ’n suksesvolle huwe-
lik. Ons moet terugkeer na Christelike Goddelike waardes sodat ons huwelike ’n voorbeeld van die manier waarop God wil hê ons moet leef vir die wêreld kan wees.

Die gesin kry voorkeur
Ons moet ons gesin voor enige iets anders plaas. Dit moet voor ons werk, voor ons sport en selfs voor ons bediening kom. Die Here seën jou terwyl jy in die bres tree vir huisgesinne. Laat ons hierin volhard tot Jesus se wederkoms.
-Angus Buchan