Hoop Vir Die Werklose

Baie mense se gunsteling Skrifgedeelte is Jesaja 40:31: “Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.”
Die teksvers wys ons daarop dat hoop in God daartoe lei dat ons nie moeg en tam word nie. Vir werkloses is dit juis die afwesigheid van hoop wat dit vir hulle moeilik maak om te glo dat hulle weer werk kan kry.
Die Bybel leer ons ons moet vasklou aan die wete dat dinge met geloof beter kan gaan. Werkloosheid word soms gesien as dieselfde tipe situasie toe die Jode voor die Rooisee gestaan het met die Egiptiese soldate kort op hulle hakke – ’n hopelose situasie.

Verhoudinge word geraak
Ons nasie het ongeëwenaarde werkloosheidsvlakke. Dit is geensins verbasend dat daar ’n toename in angstoestande en geestesiektes is nie. Ons weet dat die hoë vlakke van werkloosheid nie net individue nie, maar ook gesinne en gemeenskappe raak.
Hierdie druk neem ook sy tol op verhoudings. ’n Wederhelf se werkloosheid kan druk op die huwelik plaas. Sommige persone hanteer hierdie stres deur alkohol- of dwelmmisbruik, of sit die stres in aggressie om. Dit lei na verdere argumente en soms, huishoudelike geweld.

Bly geestesgesond
Om jou werk te verloor, kan ook ’n gevoel van beskaming en teleurstelling laat posvat. Dit is ’n onbestendige tyd van groot onsekerhede wanneer twyfel maklik kan intree. Die onsekerheid vererger die bekommernis en in uiterste gevalle kan dit tot depressie en selfmoordgedagtes lei.
Om geestesgesond en positief te bly wanneer jy herhaaldelike verwerping,
teleurstelling en onsekerheid moet trotseer, is gewis ’n moeilike taak. Tog weet ons by Jacob’s Well dat ’n positiewe ingesteldheid die sleutel tot herindiensneming is. Ons ervaring met diegene wat werk soek gee ons ’n beter begrip vir die persoon wat hom in hierdie situasie bevind. Navorsing en ervaring het ons geleer dat die volgende karaktereienskappe belangrik is om sukses te behaal:
• Eiewaarde – Om te weet en te voel dat jy waarde het en waardeer word
• Tydsbeplanning – Roetine en projekte te skep om jou tyd te struktureer
• Hoop – Jy het positiewe verwagtinge oor nuwe werksmoontlikhede

Invloed op die psige
Navorsingstudies het bewys dat die psige van die individu nadelig beïnvloed word deur werkloosheid. Die gevoel van beheer, opvatting van eie bevoegtheid of eiewaarde, selfbeeld, identiteit, lewensgeluk en ’n gevoel van ’n betekenisvolle en doelgerigte lewe, lei almal daaronder.
Ons weet dat ons die antwoorde in God se Woord vind om die negatiewe uitwerking van werkloosheid die hoof te bied. Deur die Bybel te lees, word ons doel en rede vir die lewe vernuwe, ons eiewaarde en selfbeeld word opgebou, en ons identiteit word in Christus gevestig.

Ontbytsessies van bemoediging
Om werkloses hierin te ondersteun, het ons ontbytsessies begin, waar werksoekers as ons gaste ’n ontbyt saam met ons geniet. Gewoonlik het ons ’n gasspreker wat ’n relevante boodskap bring. Onderliggend aan die toesprake is die boodskap van bemoediging en hoop. Wanneer werkagentskappe ons kom toespreek, bring hulle gewoonlik ’n praktiese boodskap met handige wenke oor ’n goeie resumé / CV en werksonderhoude.

Praktiese hulp
Na afloop van die ontbyt is daar ’n ideale geleentheid vir die aanwesiges om met die gasspreker en ons personeel by Jacob’s Well oor ’n koppie koffie te gesels. Dit is wonderlik om te sien hoe bemoedig mense ná die ontbyt en toespraak is.
Jesus het die menigte wat hom gevolg het, innig jammer gekry. Dit is hierdie medelye wat ons aanvuur in die bediening wat God aan ons toevertrou. Afgesien van die voedsel vir die liggaam, kan diegene wat die sessie bywoon ook geestelike en psi-gologiese voedsel ontvang.
Ons bied ook hulp aan met basiese rekenaarvaardighede, die saamstel van CV’s, ’n geleentheid om op die internet werk te soek, en ondersteuning vir emosionele stabiliteit. Gedurende ’n werkswinkel wat onlangs oor twee dae saam met Agape4life gehou is, is daar ’n DVD saamgestel wat die onderskeie aspekte wat ’n persoon wat werk soek in gedagte moet hou. Van die onderwerpe is onder meer: die werksoekproses, CV’s, analise van persoonlikheidstipe en emosionele intelligensie.

Pad deur moeilike tye
As jy werkloos is, of van iemand weet wat is, wees bemoedig. Wanneer dit voorkom dat daar geen weg is nie, kan God ’n weg skep. Lewe met die verwagting en vertroue in God dat wat Hy vir die Jode by die Rooisee gedoen het, Hy sekerlik vir jou kan doen en ’n pad deur die moeilike tye baan. Wat onmoontlik lyk, is altyd moontlik by God.
Ek het die artikel met ’n gunsteling teksvers oor die hoop begin. Laat ek afsluit met nog een om ons daaraan te herinner dat ons in Christus altyd hoop vir die toekoms het: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: Voorspoed en nie teenspoed nie; ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!” Jer 29:11.

-Myan Subrayan