Chrislam

Iewers in die 1800’s het Mark Twain die volgende gesê: “ ’n Leuen kan alreeds halfpad om die wêreld wees, dan is die waarheid nog besig om sy skoene aan te trek.” Daar kan nie ’n beter waarneming wees van wat tans in die tegnolo¬¬gie-deurdrenkte, sosiale-netwerk-gedre¬we 21¬ste Eeuse samelewing plaasvind nie.
Deur e-posse, virus-veldtogte, Twitter en Facebook kan gerugte soos ’n veldbrand versprei word sonder dat feite wat deur sogenaamde kenners op webwerwe geplaas word, hoegenaamd geverifieer word. Die ergste hiervan? Dit kan jare lank in die kuberruim bly rondsweef.
JUIG! was onlangs die getuie van ’n hele klomp e-posse wat in ons e-posbusse beland het en wat daarop aanspraak gemaak het dat Rick Warren (Christen-skrywer en pastoor van Saddleback Church in Amerika) aan die hoof van ’n nuwe beweging – Chrislam – is wat die Christen- en Islam-geloofsoortuigings met mekaar vermeng juis omdat hulle so graag wil fokus op die dinge wat die twee groepe gelowiges in gemeen het. Hierdie twee gelowe staan in direkte kontras met mekaar ten opsigte van waarin hulle glo.

Vals verslae en verwarrende feite
Hierdie selfde e-pos verwys ook na verskeie blog-werwe (aanlyn-mini-webwerwe wat die skepper daarvan toelaat om eie menings of gedagtes oor sake te lug en wat geensins geverifieer is nie) wat verslag van ’n Chrislam-veldtog, gehou op 26 Junie 2011, deur verskeie Protestante kerke in Amerika, lewer en waarvolgens daar Korans langs Bybels in die kerk geplaas is en een¬heid tussen Moslems en Christene bepleit is.

’n Woordoorlog
Indien hierdie veldtog werklik plaasgevind het en indien Rick Warren werklik Chrislam as geloof bevorder, het die Liggaam van Christus beslis rede om bekommerd te wees en rede om hulself teen hierdie valse lering en valse profete uit te spreek. Op versoek van lesers dat JUIG! kommentaar op hierdie hele aangeleentheid lewer en hierdie eise ondersoek, het ons dit onmiddellik gedoen.
Ongelukkig (en geensins verrassend nie) is hierdie sensasionele e-posse gelaai met vals verslae (voortspruitend uit verwarrende bronne) en die bloggers wat op hierdie veldtog kommentaar gelewer het, het nooit die feite nagegaan nie. Duisende (indien nie honderdduisende) Christene regoor die wêreld het ook op hierdie lawaaiwa gespring en verklaar dat Rick Warren ’n agent van die duiwel is en op ’n boikot van Memorial Drive Presbyterian Church (MDPC) – wat die hele Chrislam-veldtog sou geïnisieer het, aangedring.
Die middelpunt van hierdie hele geskil was Jack Van Impe, wat Rick Warren en Robert Schuller daarvan beskuldig het dat hulle valse profete is wat Chrislam in Amerika bevorder. TBN het die spesifieke uitsending waarin Van Impe hierdie aansprake maak, onttrek. Dit het tot gevolg gehad dat Van Impe Ministries TBN verlaat het en met ’n virus-veldtog begin het waarin die leiers beskinder is. Rick Warren en ook MDPC het verklarings uitgereik waarin sake reggestel is (besoek www.joymag.co.za vir detail), maar ongelukkig het baie bloggers ver¬kies om hierdie verklarings te ignoreer en gaan steeds voort om Van Impe se aansprake te bevorder. Die gevolg? Vele verwarde Christene!

Wat was die oorsaak van die gerugte?
Ter wille van die waarheid, laat ons net vasstel om watter redes mense hierdie aansprake gemaak het:
Rick Warren is ’n evangelis en waarskynlik een van die invloedrykste Christene van die moderne tyd. Hy word dus dikwels genooi om as geleentheidspreker op te tree en hy is baie strategies t.o.v. sy getuienis en optrede teenoor Moslems. Tot op hede het hy nog nie enige kompromie t.o.v. die Evangelie gemaak nie, maar het Christene veel eerder aangemoedig om gemeenskaplike gronde met Moslems (en ook mense van ander gelowe) te vind ten einde hulle vir Christus te wen. Juis op grond hiervan verstaan baie mense sy roeping verkeerd en kritiseer sy besluite. Dit duur reeds jare lank en is dus duidelik dat Warren die teiken van verskeie Christen-groepe is wat sy motiewe verdag wil verklaar.
MDPC het ’n reeks aangebied om mense toe te rus om uit te reik na Moslems. Hieroor is verkeerd gerapporteer en ’n verklaring van die kerk lui: “Dit is duidelik dat die vals inligting t.o.v. MDPC op webwerwe in omloop is. Die outeurs van dié werwe beskuldig MDPC van: 1) ’n preekreeks waarin Christendom en Islam vermeng word, 2) Sondagskool-klasse waarin die woorde van Mohammed geleer word, 3) plasing van kopieë van die Koran langs die Bybel in die kerkbanke. Hierdie aantygings is absoluut onwaar. Die skeppers van hierdie webwerwe is hiervan in kennis gestel en gevra om die verspreiding van leuens te staak. Hulle het geweier en verkies om met bose laster voort te gaan.”
“Ons is van mening dat hierdie situasie uit die aanbieding van ’n seminaar, verskeie maande gelede deur MDPC en wat ge¬noem is ‘Jesus in die Koran’ (JIC) , spruit. Die JIC-seminaar wil mense toerus om Islam as geloof beter te verstaan. Net om sake in perspektief te stel: MDPC het nog nooit ’n diens gehou waarin Islam en Christendom verbind is nie. Geen Sondagskoolklasse is aangebied waarin daar enigsins na die lering van Mohammed verwys is nie en ons het ook nie enige Koran langs ons Bybels in die kerkbanke gesit nie. Hierdie aantygings is dus absoluut vals…”
“Ons nooi enigeen om ons persoonlik te besoek en na ons dienste en Bybelstudie te luister. Julle kan ook ons waardes en geloofsoortuigings ondersoek. Julle sal vind dat ons ’n kerk is wat die sentraliteit van Jesus Christus as God ten einde die mens met Hom te versoen, verkondig. Ondersoek asseblief die feite en moenie net blindelings glo wat mense in onkunde kwytraak nie. Baie dankie vir julle biddende oorweging van hierdie baie belangrike saak.”

Evalueer die media
In die lig van die e-posse en die verdagmaking van Rick Warren en MDPC, wat kan uit hierdie situasie geleer word? Eer¬s¬tens: voordat Christene enige e-posse wat op sekere waarhede aanspraak maak, aan¬stuur, ondersoek dit eers en moenie sonder meer alles aanvaar nie. Dit is baie hartseer dat sommige mense hulle abso¬luut verlustig in die verdeeldheid in die Liggaam van Christus en ons behoort kennis te neem van diesulkes se agendas.
Tweedens: laat ons vir mekaar bid en probeer vasstel waarom sekere kerke en predikante sekere ‘ongewone’ evangelistiese strategieë waarmee ons moontlik nie mag saamstem nie, gebruik. Indien dit on-Bybels is, behoort ons ons daarteen uit te spreek, maar indien dit Bybels gegrond is en mense tot redding in Christus bring, behoort ons ons van veroordeling te weerhou. +
CHRISLAM: FEITE & FIKSIE
Chrislam is ’n relatiewe nuwe geloof wat in 1970 in Nigerië gestig is. Hier¬die geloof meng Christelike en Moslem-oortuigings en die stigter maak daarop aanspraak dat beide dieselfde oorsprong en kern¬dogma het. Volgens amptelike syfers is daar 1 500 volgelinge wat sowel die Bybel en die Koran bestudeer. In die 1980’s het nog ’n Nigeriese ‘profeet’ sy eie weergawe van Chrislam gevestig en daar is vandag reeds twee verskillende bewegings binne hierdie godsdiens.
Dit wil voorkom asof Chrislam grond in Amerika wen – dit word ook in verskeie ander lande met ’n toevloei van Moslem-inwoners ervaar.
Rick Warren, ’n vierde generasie prediker, is op geen manier aan hierdie godsdiens gekoppel nie. Hy is hieraan gekoppel op grond van sy evangelistiese strategieë. In een diens het Warren verklaar: “Ons kan nie ons vyande vir Christus wen nie, net ons vriende. Dit is dus noodsaaklik dat ons vriendskapsbrûe sal bou en diegene wat anders as ons glo, sal liefhê. Jesus kan dus oor die brug tot in hul harte stap.
Kritici van Warren het sy raad “om gemeenskaplike gronde met Moslems” te soek, as goedkeuring en bevordering van Chrislam interpreteer.