Christelike Leierskap In Amerika

Nie alle Christene was entoesiasties oor die miljardêr se vordering tot in die Wit Huis nie, en hoewel daar beslis ruimte is vir gesonde kritiek en ’n versigtige benadering tot sy veldtogaansprake (asook sy persoonlike tekortkominge), bestaan daar ’n dringende behoefte vir ons om vir hom te bid en onsself op hoogte te bring van die waarheid. INcontext Ministries het ’n paar ter saaklike kwessies uitgelig wat in die liberale media verdraai word; lees asseblief hierdie artikel om jouself in te lig sodat jy met insig kan bid.
1. Leiers word deur God ingestel, ongeag of ons hulle goedkeur of nie
Christene moenie in die waan verkeer dat hoofstroommedia Bybelse perspektiewe sal verskaf wat benodig word vir die groter geestelike konteks nie. Daniël 2:20-21 stel dit baie duidelik dat God “tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel.”
Leiers word altyd deur God ingestel om die doel van Sy koninkryk te dien, en hulle word opgerig vir ’n seisoen, nie vir ampstermyne nie. God gebruik dikwels diegene wat vanuit ’n menslike perspektief onbevoeg mag lyk, maar wat juis aandag sal skenk aan die kwessies van daardie seisoen. Toe Dawid as koning aangestel is, het die Here Samuel herinner: “Die Here kyk nie na dieself-de dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.” 1 Samuel 16:7. God ken president Trump se hart, en Hy weet wat Hy beplan om deur Trump te vermag. Ja, presi-dent Trump is vol gebreke en bied homself en sy oortuigings met uiterste arrogansie aan. Ja, daar is geen twyfel dat mnr. Trump nie die beeld van ’n dienaar soos Christus (Jesaja 42:1-2) weerspieël nie, maar God is besig om Sy planne vir ’n sekere seisoen tot vervulling te bring, en die Kerk moet hierin rus en vrede vind.
In ’n tyd waar die wêreld gekonfronteer word met dood, oorlog, terrorisme, vrees en wanhoop, kan ’n nuwe leier ’n nuwe koers vir Amerika bepaal. Dit is ’n seisoen vir hernieude pogings om nuwe platforms vir die Evangelie te skep sodat dit grense kan oorsteek en harte kan bereik. Amerika is steeds die grootste ‘uitvoerder’ van die Evangelie, en stuur net soveel sendelinge uit as die getal wat die daaropvolgende sewe nasies saam uitstuur. Die vorige administrasie se strewe na ‘geestelike verligting’ (enlightenment) en liberalisme in Amerika, het die verkondiging van die Evangelie bedreig. Die beleid van president Trump, ongeag ons van hom hou of nie, kan dalk ’n rol speel om dit te verander.
2. Nie almal is negatief nie
Die indruk wat deur die algemene media geskep word, veral liberale televisienuuskanale soos CNN, is dat die meeste Amerikaners teen president Trump gekant is en diep ontnugter is deur sy oorwinning; dat die verkiesing uiters verdelend was, en dat die ‘Verenigde State’ op pad is na die ‘Verdeelde State’. Daar is egter ’n groter prentjie ter sprake: terwyl daar inderdaad groot verdeeldheid in Amerika heers, is baie mense tóg toenemend positief oor wat die toekoms inhou. (Net ná die verkiesing was Trump se goedkeuringsindeks baie hoog onder die kiesers – dieselfde kiesers wat deur die liberale media geïgnoreer en as boos afgemaak word).
Lees die res van die artikel in die Feb/Mrt uitgawe van JUIG!