Die Boek Johannes Word Verduidelik

Die eerste drie Evangelies in die Nuwe Testament, Matthéüs, Markus en Lukas word die sinoptiese Evangelies genoem. Die inhoud van hierdie Evangelies stem grootliks ooreen. Baie van dieselfde gebeure, leringe en voorvalle hou met mekaar verband, en word net verskillend verwoord, maar stem soms selfs woordeliks ooreen. Die grootste gedeelte van Johannes is egter uniek. Meer as die helfte van die Boek handel oor die laaste week van Christus se lewe op aarde. Johannes dokumenteer agt wonderwerke van Christus; ses hiervan word slegs in hierdie Evangelie genoem. Lees meer interessante feite oor die Evangelie in hierdie artikel.
̶ deur dr.Peter Hammond