Onderskeiding en Verwagting Oor SA

Suid-Afrika ondergaan tans intense skommeling – fisiek en geestelik. Dit vind teen so ’n spoed plaas, ’n mens besef eintlik nie hoe omvangryk dit is nie. Reeds in die eerste helfte van 2017 het daar verreikende gebeure aan die kant van die ‘lig’ sowel as die kant van die ‘duisternis’ voorgekom. Dit is besig om op ’n hoogtepunt uit te loop as een van die mees betekenisvolle tye in ons land se geskiedenis en wat die rigting bepaal wat ons toekoms sal in-slaan; dáárom moet ons onderskeiding aan die dag lê om die kwade van die goeie te kan skei.