Die Bybel Veroordeel As Haatspraak: Errol Naidoo

Die opspraak rondom Kaapstad Toe¬risme se openbare befondsing van die “gay”-veldtog het onvermydelik gelei tot ‘n debat oor of dit moontlik is om as praktiserende homoseksueel terselfdertyd ook ‘n Christen te wees.

GEWELD TEEN HOMOSEKSUELE
Ek het talle e-posse ontvang waarin homoseksuele wat daarop aanspraak maak om Christene te wees, my veroordeel omdat ek ‘n boodskap van ‘onverdraagsaamheid en haat’ predik. Skynbaar het Jesus verdraagsaamheid en inklusiwiteit gepredik. Volgens die homoseksuele aktiviste is die Bybel se veroordeling van seksuele sonde ‘haatspraak’. En pastore en predikante wat hierdie siening huldig en predik, ‘verkondig dan geweld teen homoseksuele’. Ek het ook e-posse ontvang van verskeie ‘pastore’ wat inderdaad verklaar dat die Bybel verdraagsaam staan teenoor sonde. Die integriteit van God se Woord is onder ‘n intense aanslag. Die Kerk, die huwelik, die gesin en die menslike beskawing word alles geherdefinieer deur ‘n sluwe beweging wat daarop uit is om permissiwiteit te wettig. Ps 11:3 waarsku: “Wanneer die fondamente van wet en orde inmekaartuimel, wat kan die regverdiges dan doen?”

GODDELIKE INSTELLINGS VOOR ‘N UITDAGING
Gevestigde instellings soos die huwelik en die gesin, insluitend die behoudende aanhangers van die Christelike geloof, sowel binne as buite die Kerk, word hierdeur voor ‘n uitdaging geplaas.

Jesus het egter verklaar: “Op hierdie rots sal Ek My Kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie oorwin nie.” Matt 16:18. Al wat nodig is om hierdie aanslag op die inte¬griteit van God se Woord af te weer, is dat Christene die waarheid sonder vrees of vooroordeel sal handhaaf en verklaar. Die waarheid sal altyd oor die leuen en verleiding seëvier!

PRO-”GAY”-AGENDA
Kaapstad Toerisme se Hoof Uitvoerende Beampte, Mariette Du Toit-Helmbold, asook die Bemarkingsdirekteur, Lianne Burton, het ‘n hele web leuens en verleiding ge¬weef om inwoners te paai wat skrywes gerig het om teenkanting teen hul “gay”-veldtog uit te spreek.

Hulle reaksie op Christene se weerstand hierteen, wat ook in die Cape Argus gepubliseer is, ontken op onverklaarbare wyse hul openlik verklaarde doelwitte en onvermoeide pogings om ‘die internasionale homoseksuele mark na Kaapstad te trek’ en die stad te transformeer na ‘leidende gay-toeriste-bestemming in Afrika’.* Kaapstad Toerisme se pogings is ‘n voortsetting van hul 2001-veldtog om Kaapstad as die “gay”-hoofstad’ van Afrika te vestig.

DEMONIESE AGENDA BLOOTGELÊ
Tydens daardie veldtog is ‘n ‘pienk kaart’ gepubliseer waarop eksklusiewe, homoseksuele fasiliteite uitgelig is en waarby daar ook planne ingesluit is om addisionele “gay”-vriendelike geriewe te ontwikkel. Daardie agenda het ek destyds blootgelê en is toe deur sowel homoseksuele aktiviste as die liberale media aangeval.

Toe hierdie agenda weer na die oppervlak kom, het ek die aangesig van God in gebed gesoek om vir my die rigting aan te dui wat ek moes volg. Die Heilige Gees het my duidelik gelei om weereens hierdie demoniese agenda bloot te lê en om die Liggaam van Christus in te lig om in te tree vir ons nasie.

TREE OP VOLGENS SY WOORD
God praat dikwels met my deur Sy Woord. Ek is bemoedig deur Psalm 94:16-17: ”Wie beskerm my teen goddeloses? Wie staan by my teen die boosdoeners? As die Here my nie gehelp het nie, was die stille graf my lot.”
Ek kan nie stilbly terwyl ‘n bose agenda besig is om die stad te infiltreer nie. Ook kan ek nie swyg wanneer God se Woord verdraai en gemanupileer word om seksuele sonde en rebellie teen Sy gesag te wettig nie. Ek moedig almal aan om standpunt in te neem vir God se Woord en Sy soewereine Wil vir hierdie nasie.