Die Genesing Van Ons Land

Ons land is stukkend. Wat gaan ons daaromtrent doen? Dit is hoog tyd dat ons die kwaad met die goeie oorwin. Ons onderskat te dikwels die verskil wat ons klein bydraes kan lewer. Joël 3:9-10 sê: “Wek die helde op … laat die swakke sê: Ek is ’n held.” Elke bietjie dra by tot ’n swaai in momentum.