Die Waarheid Het Gesneuwel

Ons leef nou in ‘n ‘post-waarheid’-era. Die adjektief ‘post-truth’ was die Oxford Dictionary se woord van die jaar in 2016. Die term het betrekking op ‘omstandighede waar objektiewe feite minder gesaghebbend in openbare meningsvorming as in emosionele beroepe’ is.
Casper Grathwohl, die president van Oxford Dictionaries, het gesê die term se toenemende gewildheid “word aangevuur deur die opkoms van sosiale media as ‘n nuusbron sowel as die toenemende wantroue in feite wat deur die establishment aangebied word.” Hy voer aan post-waarheid “sal een van die definiërende woorde van ons era wees”.