Evangeliseer Die Land

George Whitefield, een van die bekendste evangeliste van die afgelope 300 jaar, het meer as 3 000 preke oor weder-geboorte gepreek. In Johannes 3:3 sê Jesus: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Iemand het vir Whitefield gevra: “Waarom preek jy so dikwels oor wedergeboorte?” Hy het geantwoord: “Omdat mense wedergebore moet wees.”