Die Woord is Waar (1)

In Johannes 17 vra Jesus die Vader om sy dissipels in Sy Woord te heilig nadat Hy twee maal gesê het dat die dissipels nie van dié wêreld is nie, net soos Hy ook nie van dié wêreld is nie. Dit is dieselfde boodskap wat Hy aan Pilatus gegee het: Sy koninkryk is nie van hier nie. Dan maak Jesus ‘n stelling in vers 17b wat reg deur die skrif eggo “U Woord is die waarheid!”

Die koninkryk van God is nie “demokraties” nie. Dit beteken dat geen mens gaan besluit of God waarlik God is en of Sy Woord werklik waar is nie. Dit is nie debatteerbaar of dít wat God gesê het, aanvaarbaar is of nie. Selfs nie in die huidige menslike ’Pilatus-koninkryk’ nie.! Wat God gesê het, het Hy gesê! My ondervinding is dat as jy God waarlik op Sy Woord neem en glo dat dit die waarheid is, die resultaat van die waarheid altyd wonderbaarlik is (1 Tess 2:12-13).

Die rede waarom mense ongemaklik word wanneer ‘n prediker die waarheid preek, is omdat die “vlees” teen die Gees is. Die Gees sê: as ‘n mens wil lewe, hy eers moet sterwe. Jy is heeltyd in ‘n oorlog teen satan, die wêreld en die vlees. Die begeerlikheid van die oë, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe…is nie uit die Vader nie.

”Die hele skrif is deur God ingegee ”(2 Tim 3:16)! Dit gaan my verstand te bowe dat daar vandag slim en geleerde mense is wat sê dat die Bybel deur ongeletterde mense geskryf is en dat groot dele van die Skrif maar gelees moet word “in die lig van die kennis” wat hulle gehad het. Volgens hulle het baie van die gedeeltes nie eintlik meer ‘n toepassing op vandag se moderne mens nie…so asof ons dit maar kan ignoreer. 1 Korintiërs 10:11 sê dat al hierdie dinge hulle oorgekom het as voorbeelde en opgeskryf is as ‘n waarskuwing, aan ons wat aan die eindes van eeue leef. Geen profesie van die Skrif is ‘n saak van eie uitlegging nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedryf! Dit het die heilige mense van God gespreek (2 Pet 1:19-21)!

Dit bring my by die teer punt van sonde en die stelling wat ek gemaak het aangaande homoseksualiteit. Dit is ongelukkig so dat die media doelbewus sekere dele uitlaat en somtyds woorde verdraai om sensasie te wek. So verkry hulle ‘n reaksie en verkoop baie meer tydskrifte en koerante. Ek wil elke skrywer en prediker ook net daarop wys dat die Woord sê dat ons van elke woord wat ons praat, rekenskap sal gee (Mat. 12:36-37). Dit is nie vir God ‘n grap nie. Hy sê: “Laat jou ja, já wees; en jou nee, neé…” Wat meer is kom van die bose! (Jak 5:12)

Laat ek net kortliks verduidelik wat ek wel gesê het: God noem dit ‘n sonde as ‘n man by ‘n man slaap of ‘n vrou by ‘n vrou. Daar is ‘n magdom Skrifgedeeltes wat dit bevestig. Ons moet weet: sonde is sonde! As jou sonde nie vergeef word nie, sal jy God se koninkryk (heerskappy) nie sien nie! Daarom het Jesus Christus gekom om die werk van die duiwel te verbreek (1 Joh 3:8). As jy glo dat Hy vir jou gesterf het en dat Hy die Seun van God is, sal jy lewe al het jy gesterwe. Die feit dat jy glo, beteken jy erken Sy heerskappy en noem Hom: ”Here!” As jy sê Hy is jou Here, sê jy Hy besit jou hele wese: siel, gees en liggaam. In Luk 6:46 vra Jesus: “Waarom noem julle my Here Here, maar doen nie wat Ek sê nie?”

God se Woord sê dat as ons opsetlik sondig (wat dit ook al mag wees) nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, daar geen offer vir die sonde meer oorbly nie, maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel (Heb. 10:26-31).God vergewe enige sonde! Hy is ‘n liefdevolle, genadige Vader wat nie wil hê dat ‘n mens verlore moet gaan nie. Hy sal jou sewentig maal sewe keer vergewe as jy jou sonde erken, daarteen stry, dit bely en dit laat staan (Spr. 28:13)!

God die Vader vergewe jou as jy in erns na Hom toe kom in die Naam van Sy Seun. Wanneer jy tot bekering kom, draai jy om en stap weg van jou ou lewe…, en die Heilige Gees kom en lei jou in die waarheid. As ons Jesus bely, moet ons Sy Woord met ons werke eer (Tit 1:16)!

Vrede vir julle in Jesus se Naam!
Danie

‘n Veranderende wêreld.
Ons leef in ‘n wêreld met soveel veranderlikes! Soveel grondverskuiwings in soveel areas van ons lewens. Dryfsand-verhoudings, grassaad-sekuriteit en ganadedae in die son. Met ‘n lewensreis om te hardloop – ‘n wedloop om te voltooi. ‘n Breë pad, ‘n smal pad, ‘n kronkelpad. Dan laat dit jou soveel dae met: watter pad?

Maar: “U Woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad!” (Ps 119:105)
Dit glo ek! Sy Woord is waar! “In die begin was die Woord, en die Woord was by God en die Woord was God” (Joh. 1:1). Van ewigheid tot ewigheid sal dit altyd onwrikbaar wáár wees. Die Heilige Gees bevestig en openbaar die Woord, die Lig, die Seun. So is die Woord van ewigheid tot ewigheid ‘n lamp vir die mens se voet en ‘n lig vir sy pad!

Hoe kan dit dan wees dat hierdie lig bevraagteken en verklein word? Is dit nie die
skanse van hierdie wêreld wat harte en gedagtes van mense verdoesel nie? Filters is van wêreldse kennis, selfverheffing en vooroordeel nie?. Filters van ongeloof wat die Woord van God weerspieël as’n boek vol mensgemaakte reëls en godsdienstige voorskrifte nie?

Nie so lank gelede nie, het ons onsself onverwags in ‘n geestelike en fisieke woestyn bevind. ‘n Tyd van beproewing, waartydens die meeste van ons normale ondersteuningsisteme in ‘n klein tydjie weggeneem is. ‘n Plek waar ons vir die eerste keer ‘n mate van vervolging ervaar het as gevolg van dít waarin ons glo én vir die aanhaal van ‘n spesifieke Skrif. Ek moet byvoeg dat die aanhaling deur die media in ‘n sensasionele lig gestel is, met die doel om reaksie uit te lok. Dit was hartseer om te besef dat die meerderheid lesers doodeenvoudig ‘n koerantopskrif aangaande ‘n godsdienstige saak glo, sonder om self eers die Woord van God aangaandie die saak te raadpleeg.

Wat hierdie woestyn-tyd so ‘n kosbare ervaring gemaak het, was dat die Woord van God in die ware sin van die woord, vir ons ‘n skuiling was: die vaste wete dat Sy Woord die enigste waarheid is! Die koesterende besef dat mense en hulle opinies nie jou saligheid en geregtigheid voor God kan beskadig nie. Hý toets harte, gedagtes en motiewe van mense en hul dade. Mense kan jou openbare beeld, jou bediening en selfs jou eie gemaksugtigheid skade aandoen. Maar niks wat enigeen kan doen of sê, kan die warmte en sekuriteit wat Sy Naam as skuiling bied, leed aandoen nie! Ek sal altyd aan daardie woestyn-tyd terugdink met ‘n warm geborge gevoel!

Die Here Jesus nooi ons uit in sy Woord! “Ek onthou die geneëntheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter My aangeloop het in die woestyn in ‘n onbesaaide land” (Jer. 2:2). In Matt. 4:4 antwoord die Here en sê: “Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan!”

Die Here begeer ‘n persoonlike een-tot-een verhouding met elkeen van ons! Hy roep ons om Hom te volg, selfs in die woestyn in, waar daar niks anders as Sy Woord, Sy teenwoordigheid en Sy hartklop is nie!

So ‘n veilige plek! By die Outeur van die lewe, van jóú lewe en van die Woord!

Halleluja!
Daleen