Ek en My Huisgesin – Ons is Gedoop

As klein seuntjie het ek, na ʼn diens waartydens babas gedoop is, vir my ma gevra of ek ook so gedoop is en hoekom dit gedoen word. Sy het verduidelik dat die water op die bloed van die Here Jesus wat ons van ons sondes reinig, wys.

Ernstige soeke na die waarheid
Die doop is ʼn verbond wat die Here en die ouers maak dat, as hulle die kinders volgens Sy Woord grootmaak, Hy hulle sal red wanneer hulle later in hulle lewe hul sondes sou bely. Dit het ʼn groot indruk op my gemaak en ek het op daardie oomblik besef dat dit nog nie met my gebeur het nie. ʼn Paar jaar later het my pa my na die Here gelei.
As leraar het ek eens baie ernstig gesoek na wat die Bybel regtig oor die doop leer. Ek het so wyd as moontlik na alle aspekte daarvan gekyk en veral moei¬te gedoen om mense wat die doop van gelowiges met onderdompeling voorstaan, uit te vra. Ek het alle bronne waarna hulle my verwys het, bestudeer.

Doop as verbond
Dit alles het my net nog meer oortuig van die doop met besprenkeling. Die Here het ons ʼn paar jaar later uit die gemeente-bediening gelei tot ʼn media-bediening waar ons hooffokus tans die produksie van ʼn DVD-reeks deur die argeoloog en teoloog dr. Randall Smith is. Die reeks word onder die titel “Exploring the Lands of the Bible” versprei.

Persoonlike siening uitgedaag
Tydens een van die geleenthede waar ek dr. Randall Smith in Israel gaan fotografeer het, het hy heel spontaan met ʼn toergroep by die Jordaanrivier gesit en praat oor die doop. Uit wat hy gesê het, het ek besef dat wat ek geglo het, nie reg was nie. Is dit moontlik dat ek na al die navorsing die waarheid misgekyk het?
Randall het ons later in Jerusalem na die trappe geneem waarmee ʼn mens in Jesus se tyd die tempel binnegegaan het. In die middel van die breë stelle trappe was die oorblyfsels van 42 doopbaddens (mikvahs) waarin almal wat in die tempel wou ingaan, eers gedoop is.
Dit wat hy hier getoon het, was so anders as wat ek in al die boeke oor die doop teëgekom het. Dit het my lank geneem om alles te verwerk en met die Here deur te werk. Ek moes weer my Bybel van vooraf begin lees.

Gewortelde teologie die grondslag
Diegene wat groot geword het in kerke waar die onderdompelingsdoop beoefen word, mag dit moeilik vind om te verstaan. Daar lê egter ʼn baie diep gewortelde teo¬logie ten grondslag van die verbonds- of kinderdoop. (Dan is daar natuurlik nog baie ander standpunte oor die doop). In die beperkte ruimte van hierdie getuienis kan ons ongelukkig nie op die meriete van alles ingaan nie.

Alles hang af van die agtergrond waaruit ʼn mens na dinge kyk. Wat nodig is, is dat ons sal leer om die Bybel te lees vanuit die oogpunt van die mense wat in die Bybelse tyd geleef het. Die skrywers van die Bybel verduidelik baie dinge nié vir ons nie, omdat hulle nie geweet het dat ons soveel jaar later hulle geskrifte vanuit ʼn heel ander kultuur sou lees nie. Hulle het geskryf aan mense wat alles waarvan hulle gepraat het, verstaan het.

Diepe nadenke oor die ontdekking
Na deeglike oorweging van die feite wat ek aangaande die gebruike van die doop ontdek het, is ek en my huisgesin gedoop. Met my doop het ek getuig dat ek nie ‘weer’ gedoop word nie, want ek was nog nooit gedoop nie. Dit was my doopgeleentheid. Dit is wat Jesus jou beveel om te doen wanneer jy tot geloof in Hom kom. Ek moes dit reeds met my bekering gedoen het.

Verkeerde optrede
Die feit is egter dat voordat ek besef het hoe verkeerd ek was, ʼn stel preekkassette versprei is waarin ek oor die doop preek. Die gevolg daarvan was dat selfs mense wat as gelowiges gedoop is, bely het dat hulle verkeerd gedoen het. Vandag is ek regtig jammer daaroor. Toe ek onder die besef kom van hoe verkeerd ek was, het ek ʼn DVD van wat dr. Randall Smith oor die doop aanbied, saamge¬stel en wil ek opreg om verskoning vra vir die verkeerde lering oor die doop wat ek destyds deurgegee het.

Die historiese agtergrond
Die uitstaande kenmerk van hierdie DVD is dat dit nie verval in allerhande argumente oor die doop nie. Dit bied bloot die feite van die historiese agtergrond waarin die doop in die Nuwe Testament beoefen is, en toon voorts hoe die mense gedoop is. Enigeen wat vrae oor die doop of hierdie getuienis het, is welkom om my te skakel by onderstaande nommer en ek sal graag daaroor gesels.

Naas le Roux is direkteur van Kerugma Produksies, wat deur middel van multimedia-produksies die Evangelie versprei. www.kerugma.pro