Hoe Moet Ons Hulle Eer?

Dit sou soveel makliker gewees het as God net van ons verwag het om ons ouers te eer as hulle gaaf, vriendelik en liefdevol is, maar die opdrag van Eksodus 20:12 is: “Eer jou vader en jou moeder,” punt.
Efesiërs 6:1 beveel ons om hulle te “gehoorsaam”. Daar is baie verwonde en beskadigde mense wat dit byna onmoontlik vind om hierdie gebod te gehoorsaam. Moet ons ouers wat ons mishandel en afkraak steeds eer en gehoorsaam? Waar trek ons die streep?
Innerlik geknak
Mishandeling kom in baie vorms voor. ‘n Kind kan grootword waar daar aan al sy fisieke behoeftes vir kos en klere voorsien word, maar nie aan die belangrikste behoefte – die behoefte aan liefde en goedkeuring nie. Hy is nooit fisiek aangerand nie, maar elke jaar verdor sy siel verder, soos ‘n plant wat verdor sonder reën; desperaat vir die geringste demonstrasie van liefde. Uiteindelik groei hy tot volwassenheid; alles blyk normaal te wees, maar hy is innerlik geknak deur sy ouers se onverskilligheid teenoor hom.
’n Kind kan ook op ’n jong ouderdom geknak word – selfs al word hy nie fisiek mishandel nie – deur voortdurend te hoor dat hy hopeloos en lomp is. Daar word smalende opmerkings gemaak oor alles wat hy aanpak, totdat hy niks meer wil doen nie. Omdat kindertjies van nature alles glo wat hulle ouers oor hulle sê, sal die kind wat hieronder deurloop, geleidelik in homself onttrek, agter ‘n onsigbare muur wegkruip en bloot bestaan, eerder as om voluit te leef.
Hierdie kinders word groot sonder om ooit fisiek aan die hande van hulle ouers te ly, maar is nietemin innerlik vermink. As grootmense, vind hulle dit moeilik om vriende te maak en is nie in staat om normaal met ander volwassenes om te gaan nie.
Uiterlike skade
Kindermishandeling kan dus baie subtiel wees. Daar is natuurlik ook die meer ooglopende tipe mishandeling – wanneer ‘n kind verwaarloos word, geskop en geslaan word en, erger nog, seksueel misbruik word. Die skade wat sulke mishandeling veroorsaak, kan ‘n leeftyd lank duur. Die groot vraag is nou: hoe kan ons God se gebod gehoorsaam om ouers, wat so wreed teenoor hulle kinders optree, te eer?
Diegene wat Jesus as hulle Verlosser vertrou, het ‘n ware Hemelse Vader wat net dit wat goed is vir hulle begeer en niks wat hulle kan benadeel nie. Hy is “die Vader van die wese”. Die Here sal alles gebruik, selfs verskriklike dade, om dit ten goede aan te wend vir diegene wat Hom liefhet. Wanneer ons oorgee en ons wil dit voor Hom neerlê, sal ons Sy handewerk in ons lewe sien. Om op God te vertrou kan onlogies of onmoontlik voel vir diegene wat nog nooit ervaar het wat dit beteken om lief te hê en te vertrou nie. Iemand in hierdie posisie hoef net een klein treetjie in God se rigting te neem en sê: “ Ek wil leer hoe om U lief te hê en te vertrou – help my asseblief.”
Jesus is “sagmoedig en nederig van hart”, en ons kan met vertroue na Hom toe gaan en ons probleme voor Hom uitstort, met die wete dat Hy ons sal hoor en antwoord. Dit sal nie lank wees voordat enige kind van God, wat bereid is om op Hom te vertrou, sal begin om die werking van die Heilige Gees in sy hart te voel nie. God sal die hart wat in klip, as gevolg van ’n mishandeling in jou kinderjare, vervang met een van vlees en emosie.
Bereid om te vergewe
Bereidwilligheid om te vergewe, is die volgende stap vir iemand wat mishandel is. Dit sal miskien heeltemal onmoontlik lyk, veral vir diegene wat die ergste vorme van mishandeling moes verduur. Bitterheid kan diep in hulle siel wortelskiet en hulle kan swaar daaronder gebuk gaan, maar daar is niks wat die Heilige Gees nie kan verlig en reinig nie. Vir God is alles moontlik. Ons Here verstaan â��â��ons pyn; Hy is “gekruisig in die swakheid van ’n mens, Hy leef uit die krag van God” (2 Kor 13: 4).
Jy hoef nie bang te wees om eerlik met God te wees nie. As jy dit moeilik vind om die bose gedrag van ‘n ouer te vergewe, vertel God daarvan. Dit is so dat onvergewensge-sindheid sonde is, maar net doelbewuste onvergewensgesindheid, waar jy jou hart verhard en sweer dat jy dit nooit eers sal oorweeg om diegene wat jou seergemaak het, te vergewe nie. ‘n Kind van God wat na Sy Vader gaan vir hulp met iets wat hy nie self kan doen nie, sal nie ’n grimmige, dreigende God aantref wat wag om hom te straf nie, maar ‘n Vader met ‘n hart vol liefde, deernis, genade en ‘n begeerte om te help.
Praktiese wenke
Wat beteken dit dan prakties om ’n ouer wat jou mishandel het te eer? Hier is ‘n paar praktiese wenke: bel jou ouers en luister na hulle, selfs al het jy dieselfde stories al herhaaldelik gehoor. Bly stil, eerder as om jouself te verdedig wanneer kwetsende dinge gesê word. Laat vaar verwagtinge dat jou ouer ooit die ouer sal wees wat jy wil hê hy of sy moet wees; vervang jou teleurstelling en hartseer met aanvaarding van wie die persoon is. Kweek ‘n gesindheid van deernis vir die dinge wat jou ouers wel reg gedoen het en spreek dankbaarheid uit vir selfs die geringste pogings om liefde te bewys. Weerhou jou daarvan om neerhalende aanmerkings oor jou ouer teenoor ander familielede te maak. Skep veilige grense sodat jy sondige versoekings vir jou en jou ouer kan beperk.
Disfunksionele gesinne
Een ding wat vergifnis en eer nié is nie, is ’n permanente onderdanigheid aan ouerlike gesag. Die Bybel beveel ons om hulle te eer, maar nie om ’n gevangene te bly in ’n disfunksionele gesin nie. Efesiërs 6: 2-3 beloof ’n lang lewe aan diegene wat hulle ouers eer, gebaseer op die ouers se vermoë om hulle kinders te leer hoe om ’n suksesvolle lewe te lei. Gesinne met ’n vernietigende kringloop van sonde is egter baie gevaarlik, en kinders wat wegbreek, moet veiligheid vind in die familie van God – wat elke Christen se ware familie is (Matteus 10:35-38). Disfunksionele gesinne is vol mede-afhanklikheid, verslawing, geweld, en ’n gebrek aan veilige interpersoonlike grense. Hierdie eienskappe sal soos ’n meulsteen om die nek wees en die kind meesleep na dieselfde sondige patrone. Dit is baie soortgelyk aan die oorkoming van verslawing; as iemand nugter wil wees, kan hy hom nie meer assosieer met mense wat dwelms misbruik nie.
Mishandeling deur ouers
In gevalle waar die kleinkinders blootgestel word aan die gevaar van fisieke of seksuele aanranding, is dit die volwasse kind se plig om hulle eie kinders te beskerm. ’n Mens hoef nie skuldig te voel wanneer jy jou afstand hou van ouers wat jou of jou kinders sal mishandel nie, solank die motief van die skeiding nie wraak is nie.
Jy kan jou ouers van ’n afstand af eer. Ongelukkig is dit waar dat sommige ouers nie genoeg waarde aan hulle verhouding met hulle kinders heg om die verhouding in stand te hou nie. Die leemte wat deur ‘n gebroke verhouding gelaat word, moet deur Christus gevul word eerder as om te hunker na ‘n verhouding met ’n ouer wat nooit bewaarheid sal word nie.
Deur te fokus op jou eie verhouding met Christus, kan jy ware genesing ervaar. Sonder om gered te word, is daar geen hoop nie, maar in Christus word ons nuut, in staat om enigiets te doen waartoe Hy ons roep. Dit is ook moontlik dat jou ouer berou sal hê en sodoende kan ’n nuwe verhouding gebou word op die grondslag van Christus se oorvloedige liefde en genade. Jy kan die lig wees wat jou ongeredde of geestelik verdwaalde ouer tot bekering en verlossing lei.
Genade en deernis
Net soos Jesus ons in ons sondige toestand liefgehad het, kan ons ‘n ouer wat ons mishandel het, eer. Dit behels om genade en deernis te betoon aan dié wat dit nie verdien nie, sodat God verheerlik kan word en jy as gehoorsame kind van God geseën en beloon word.
Onthou: “Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ’n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.“ Hebreërs 12:14. Die Here sal alles gebruik, selfs verskriklike dade, om dit ten goede aan te wend vir diegene wat Hom liefhet. Wanneer ons oorgee en ons wil voor Hom neerlê, sal ons Sy handewerk in ons lewe sien.
________________________________________
GOT QUESTIONS is ’n webwerf wat die Liggaam van Christus bedien deur interessante artikels en Bybelse antwoord op uitdagende vrae te verskaf. Vir meer inligting, besoek www.gotquestions.org