Hy lewe! Christus Se Opstanding

“En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof…en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes…” (I Kor 15:14-17). ̶ Die Apostel Paulus. Die waarheid van die opstanding is die lewensaar van elke ander Evangeliewaarheid. Dit is die spil waarom alles van Christenskap draai en waarsonder nie een van die ander waarhede veel sou saak maak nie. Dit is die een leerstelling wat Christenskap bo alle ander wêreldgodsdienste verhef. Sonder die opstanding sou Christenskap blote godsdienstige spekulasie en menslike filosofie wees. Sy opstanding is die rede waarom duisende na die Evangelie van Christus aangetrek word â�’ dit is die hoeksteen waarop die vroeë Kerk gebou is. Lees in hierdie artikel oor die belang van die opstanding.

̶ deur Nico Bougas
Lees die volledige artikel in die April 2017-uitgawe van JUIG!