Is Iemand Vir Ewig Gered Sodra Hulle Tot Bekering Kom?

Wanneer iemand Jesus as hulle Verlosser leer ken, betree hulle ‘n verhouding met God wat hulle verlossing vir ewig waarborg. Verskeie Skrifgedeeltes bevestig hierdie feit. Die Bybel bevat egter ook ‘n paar ernstige vermanings teen afvalligheid. Waarom sou die Bybel so ernstig daarteen waarsku? As ons per slot van rekening nie ons verlossing kan verloor nie, hoekom word ons dan gewaarsku om nie van die Here afvallig te word nie? Die artikel behandel hierdie vrae; bespreek die begrip ‘afvalligheid’ asook wat dit beteken om ʼn Christen te wees. Die vraag of daar so iets soos ‘n eks-Christen is, word aan die hand van 1 Johannes 2:19 bespreek.

Lees die volledige artikel in die April 2017-uitgawe van JUIG!