In His Name

Liewe Vriend,

“Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis – ek sê deur Hom – met die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.” – Kolosense 1 v 19 – 20

In die bogenoemde verse vertel die Bybel ons hoe die Evangelie-boodskap die mens met God versoen. Gevolglik verklaar die Goeie Nuus dat dit niks anders kan wees as ‘n botsing tussen die hemel en die aarde nie! Wat presies gebeur dus gedurende die impak van kontak? Iets wonderbaarliks vind plaas! Waarom is mense dan steeds verbaas wanneer daar tekens en wonders volg op die verkondiging van die dood en opstanding van Jesus Christus? In werklikheid moet daar mos ‘n verwagting hiervoor wees. Genesing! Vrymaking! Die hemele wat in botsing kom met die mensdom is geen geringe saak nie. Lig oorweldig die duisternis. God en mens word verenig. Dit is die oplossing vir elke dilemma van die menslike siel, vir elke probleem – ‘n geheime wapen wat alles oorwin. Liewe Vriend, wat staar jou vandag in die gesig? Gee jouself geheel en al oor aan die Here. Hy sal Sy helderste Lig oor jou donkerheid laat skyn! Hierdie amper ongelooflike waarheid is presies wat Kunene Thembisile ondervind het by ons mees-onlangse Evangelisasie-veldtog. Mag haar getuienis wat hier volg jou daartoe bemoedig om, net soos sy, op die Here te vertrou vir ‘n wonderwerk.

HEMEL OP AARDE

Kunene (48) het met rugprobleme en borspyn begin sukkel enkele dae voordat sy ons MATSULU Evangelisasie-veldtog bygewoon het. “Dit het Maandagoggend begin. Dit was so pynlik dat ek skaars behoorlik kon asemhaal,” het sy verduidelik. Maar haar pyn het oombliklik verdwyn die oomblik toe sy ‘n ontmoeting met Jesus gehad het! Toe die vraag aan haar gevra word oor presies wat dit dan was wat sy ondervind het gedurende die gebed, het Kunene vol blydskap uitgeroep, “dit het gevoel asof warm water oor my hele liggaam uitgegooi word – nou is al die pyne weg! Ek is so bly, want nou is ek gesond.” In totale oorgawe het Kunene haar tot Jesus gewend daardie aand – die grootste wonderwerk ooit. “Alles in my lewe het verander, want ek het Jesus as my Verlosser aangeneem. My gees is nou vry!” Bevry in beide siel en liggaam, het hierdie kosbare vrou die veldtog verlaat met goeie nuus van haar eie om met die wêreld daarbuite te gaan deel.

Tamryn is die stigter van In His Name Ministries, ‘n Evangelistiese organisasie, toegewy tot die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus, dwarsdeur Afrika en die hele wêreld.
Op Facebook vind jy Tamryn Klintworth, of besoek die bediening se webtuiste by:

WWW.INHISNAME.ORG.ZA