“Kill the Boer, Kill the Farmer”

Aan wie se kant gaan Zuma staan – Malema of die Grondwet? Nie so lank gelede nie, is Julius Malema nog beskou as dié politieke frats en nar in Suid-Afrika – die voorwerp van spot en die weerligafleier van die werklike kwessies. Dinge het egter verander. Vandag is hy die verpersoonliking van die ANC se bedreiging van die Grondwet.

MALEMA DIE NUWE ANC
Malema is die spreekbuis vir hulle rasse-nasionalisme; hy gebruik haatspraak om rassekonflik aan te wakker; hy sien homself as bo die wet verhewe (òf dit nou is deur te weier om sy spoedboetes te betaal, belasting te ontduik òf om homself deur ‘n ‘boesembroerspeletjie’ tydens tenderprosedures te verryk).

Hy is die verpersoonliking van magsvergryp, soos in George Orwell se Animal Farm uitgebeeld. Hy bly nog steeds die groot nar, maar hy is lank nie meer net daar om die aandag af te lei nie. Hy ís die ANC van vandag!

POLITIEKE VAKUUM IN DIE ANC
Hoe het dit gebeur? Elke keer wat hy sy mond oopmaak om sy politieke gal te braak, groei sy aansien en geniet hy die openbare kollig. Sommiges redeneer dat hy bloot van die toneel sal verdwyn indien hy geïgnoreer word. Dit is natuurlik valse en bedrieglike logika. Die rede waarom Malema so vinnig opgang in ANC-geledere gemaak het, is a.g.v. die gapende leierskapsvakuum wat daar bestaan.

In politiek, net soos in die natuur, is dit onhoudbaar. Terwyl Jacob Zuma probeer om al die vegtende faksies in sy party tevrede te stel, het Malema soos blits die gaping raakgesien en gevat. Hy is nou die politieke spreekbuis van die ANC. Dit is die stem van verregaande rassenasionalisme en populistiese opswepery. Die regte wat in ons Grondwet gewaarborg word, word deur hom met totale minagting bejeën.

TERUGGRYPE NA APARTHEID
Sy haatsang – “Kill the Boers, they are Rapists” – het die politieke arena die afgelope tyd oorheers. Gevra om daarop kommentaar te lewer, het Zuma bloot gesê dat hy dit nie kondoneer nie, maar dat Malema die reg het om kwessies te lug.

Hy het voortgegaan deur te sê indien hy Malema sou aanpraat, hy daarvan beskuldig sal word dat hy teruggryp na Apartheid. Het enige mens nou al ooit sulke twak gehoor! Om die Grondwet te verdedig, het absoluut niks met die terugbring van Apartheid te doen nie! Ons Grondwet verskaf juis beskerming teen die teistering van rassisme. Zuma het deur hierdie reaksie net wéér bewys dat hy absoluut niks verstaan van ons Grondwet of ‘n grondwetlike regeringstelsel nie. Vir hom is die ANC belangriker as die Grondwet!

ANC VERHEWE BO DIE WET
Dit is juis om hierdie rede dat alle onafhanklike instellings van die Grondwet verlengstukke van die ANC word. En dit is hoekom die ANC homself as verhewe bo die wet beskou. Kyk net na die ‘prestasies’ van die verlede – haatspraak; dronkbestuur; tenderbedrog; belastingontduiking. Dit is hoekom die Skerpioene ‘verdwyn’ het – hulle moes korrupsieklagte teen ANC-leiers ondersoek!

Dit is ook waarom die Nasionale Direkteur van die Vervolgingsgesag in die pad gesteek is: hy het geweier om die klagtes teen Zuma te laat vaar! En dit is ook waarom die ANC op slinkse wyse die Regsdienskommissie se meerderheid gemanipuleer het. Dit staan hulle nou vry om regters te kies en Regter John Hlophe teen ‘n regverdige ondersoek te beskerm.

Hierdie houding is baie duidelik deur Winnie Madikizela Mandela opgesom toe sy Mandela vroeër daarvan beskuldig het dat hy die ‘swartes in die steek gelaat het’ deur te onderhandel en toe saam met De Klerk die Nobel-prys vir vrede ontvang het. Sy het voorts gesê: “Economically we are still on the outside.” Gerieflikerwys vergeet sy egter dat die ander alternatief van onderhandeling, ‘n lang uitgerekte burgeroorlog gegrond op ras, sou wees. Dit sou Suid-Afri¬ka as land vernietig het.

SWART SUID-AFRIKANERS NOG STEEDS ARM
Madikizela Mandela is reg – swart Suid-Afrikaners is nog steeds grootliks aan die ‘buitekant’. Miskien moet sy ‘n vrywillige oudit van haar eie bates aanvra. Die werklike rede waarom die ANC nie daarin kan slaag om “ ‘n beter lewe vir almal” te skep nie, is omdat daar grootliks van boesembroederskap, korrupsie en kriminalisering deur die staat gebruik gemaak word – en dit het slegs die swart elite verryk en die res verarm.

Weereens is Malema ‘n verpersoonliking hiervan. Die brûe deur sy ongeregistreerde maatskappy in Limpopo gebou nadat hy tenders deur boesembroederskap verkry het, het na enkele weke weggespoel! Dit is ‘n duidelike simbool van die diens wat die ANC lewer. Ons kan egter nie verwag dat Malema of Madikizela Mandela dit moet besef nie, want hulle het ‘n belang in die onderhouding van hierdie ‘boesembroer-konsep’.

VERSKUIF DIE BLAAM
Dit is natuurlik die rede waarom hulle weer die taal van Apartheid terugbring. In die proses word individue weer in rasse gekategoriseer om as sondebokke die aandag van die ANC se flaters en onvermoë af te lei. Dit is die nuwe Apartheid.

Jacob Zuma fasiliteer hierdie nuwe Apartheid deur Malema vrye teuels te gee. Indien Zuma weier om vir Malema grense te stel, moet iemand anders dit doen. Ons moet. En dit is waarom my regspan ‘n brief aan Malema gerig het waarop hy versoek word om sy haatspraak terug te trek, verskoning daarvoor te vra, en dan te onder¬neem om dit nie weer te uiter nie. Indien hy dit nié doen nie, gaan ons hom in die Gelykheidshof beveg. Ons het ook aan Zuma geskryf en op die ongrondwetlikheid van haatspraak gewys en gevra wat hy, as president, daaromtrent gaan doen.

MOORD OP MEDE-BURGERS WORD AANGEBLAAS
Toe ANC-Jeugligaleier, Peter Mokaba, in 1993 “Kill the Boer, Kill the farmer” gesing het, het die Nasionale Uitvoerende Komitee onder leierskap van Nelson Mandela, hom in die openbaar tereggewys en gesê die slagspreuk ondermyn die bevordering van rasseversoening.

Deur egter dubbelsinnig op Malema te reageer, onderskryf Zuma die opsweping tot moord op mede-burgers. Zuma het homself as leier doelbewus op die beeld van Mandela geskoei, maar iets van Mandela se wese misgekyk.

GAAN ZUMA SLAAG?
Dit is nou Zuma se groot toets: is hy bereid om ongewild by die Jeugliga te wees, soos Mandela inderdaad was, ter wille van ons Grondwet? Indien nie, gaan ons beslis nie handegevou staan en toekyk nie. Ons gaan optree om dinge te verander terwyl daar nog tyd is. As óns dit nie doen nie, is ons mede-verantwoordelik vir die erosie van die grondwetlike regte in Suid-Afrika. En dít sal ons beslís nie doen nie!