Kim Clement Se Profesie Oor Donald Trump

Donald Trump, ’n politieke buitestander en onwaarskynlikste presidensiële kandidaat in die geskiedenis, is vroeër vanjaar teen alle verwagtinge in as die 45ste president van Amerika ingehuldig. Dié gebeurtenis is nie net ’n hoofopskrif, vandag hier en môre vergete nie. Dit is ’n oomblik in die geskiedenis waaroor Kim Clement, Amerikaanse pastoor, evangelis en profeet, reeds in 2007 geprofe-teer het. Talle Bybelgeleerdes oor profesie glo dat hierdie oomblik reeds eeue gelede vooruit bepaal is. Ongeag jou politieke ideologie moet jy as Christen wat groot waarde heg aan die durende Woord van die Here, ag slaan op profetiese woorde wat nou in vervulling gaan. Kim Clement, gebore in 1956, is in 2016 oorlede en het hierdie profesieë 10 jaar gelede bekend gemaak. Dit is wonderlik om te beleef hoe Godgegewe profesieë tot vervulling kom.