Meester, gee U nie om nie?

“En toe dit aand geword het op daardie dag, het Hy vir hulle gesê: Laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en Hom, net soos Hy was, saamgeneem in die skuit; en daar was ook ander skuitjies by Hom. En ’n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar Hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het Hom wakker gemaak en vir Hom gesê: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie? En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil! En die wind het gaan lê, en daar het ’n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En ’n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê: Wie is Hy tog, dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is!” (Markus 4:35-41).
Berug vir skielike storms
Die See van Galilea is onder seevlak, in die skeurvallei van die Jordaanrivier geleë, waar dit deur bergreekse omring word. Hierdie see is berug vir storms wat vinnig opsteek, dit kan die een oomblik kalm, en die volgende oomblik stormagtig wees.
Die See van Galilea is amper soos ons lewens vandag, maar kom ons fokus liewers op die gebeure wat ervare vissermanne op hul knieë gedwing het.
Besorg oor ander
Dit moes vir Jesus ’n dag vol uitdagings gewees het. ’n Dag waarop nie net Sy genade aan omstanders betoon is nie, maar ook die krag wat in Sy woorde opgesluit is. Jesus het die heeldag in die son gepreek – van ’n skommelende boot af. Ten spyte van Sy uitputting was Jesus besorg oor die honger skare. Ná die voeding van die menigte, het Hy die dissipels opdrag gegee om na die oorkant van die see te vaar.
Gee U dan nie om nie!
Eers was dit net ’n vars briesie, maar hulle is onkant betrap toe ’n storm skielik losbars. Dit is interessant dat Jesus volgens die Bybel agter in die skuit gelê en slaap het. Hy was baie moeg ná die dag se werk; die storm het nie eers Sy aandag getrek nie. Die storm moes selfs die mees ervare vissermanne vir hul lewens laat vrees het. Stormsterk winde het gewoed en dit het hard gereën. Moontlik het die manne op mekaar geskreeu, die sig was swak en selfs die braafstes het seker aan hul veiligheid begin twyfel. Iemand het dalk voorgestel dat hulle Jesus moet wakker maak, waarop hulle die Meester toe gaan wakker skud het. Hulle het Hom waarskynlik senuweeagtig met vrae gepeper en hard uitgeroep: “Meester, gee U dan nie om nie!”
Almal ervaar stormagtige tye
Vriend, het ons nie al almal daardie vraag gevra nie? Ek is seker as ons eerlik is, sou baie van ons Jesus ook senuweeagtig en vreesbevange wakkerskud. Moontlik kan ons nie die dissipels veroordeel nie, want ons almal ervaar donker nagte waar ons wonder of alles nie oorboord gegooi moet word nie. Kom ons erken dat terwyl ons op die see van die lewe vaar, daar storms sal opsteek, wat ons klein bootjie heen en weer slinger en ons laat wonder of ons nie in die storm sal vergaan nie.
Die Meester is altyd by ons
Hierdie verhaal gee ons egter die versekering dat die Meester altyd by ons is tydens die donker nag op die see. Die ervaring van die manne wat daardie aand saam met Jesus was, skenk ons vandag hoop en inspirasie.
Dit is nie net die dissipels wat gevra het dat die see kalm moet word nie, ook die Psalmdigter het hierdie versoek gerig. In Psalm 107:28-29 lees ons: “Toe het hulle tot Hom uitgeroep in hul moeilikheid en Hy het hulle uit hul benoudheid verlos. Hy maak van die storm ’n stilte sodat sy golwe stil is.”
Hy bring die storms tot bedaring
’n Les wat ons moet leer, is dat God altyd gewillig is en dat dit vir Hom moontlik is om die storms in ons lewens tot bedaring te bring. Ons moet egter bereid wees om Hom wakker te maak met ons uitroepe. Vriend van God, ons God was reeds van die begin af die Almagtige wat met Sy woorde see en land regeer. Psalm 65:8: sê “…wat die gebruis van die see stilmaak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke.” Die grootste storm daardie aand was nie die See van Galilea se storm nie, maar die een in die hart van die dissipels. Hulle het hulle einde gevrees, maar met genade ’n oorwinning beleef.
“Daar was ook nog ander skuite by”
Bogenoemde beteken doodeenvoudig dat Jesus en Sy dissipels nie alleen in die storm was nie. Ander was moontlik so gretig om saam met Hom te gaan, dat hulle gekies het om saam oor te vaar. Min het hul geweet dat hulle hulle in ’n storm sou bevind. Hoeveel keer sien ons nie mense wat in geloof saam met Hom seil, maar steeds in onvoorsiene storms beland nie? Dit was vir my ’n ‘aha’-oomblik toe ek besef dat as ek Jesus wakker hou in my boot, ek dalk ander se storms kan verkort of voorkom. As ek getrou genoeg is en God my gebede verhoor, kan ek dalk my kinders teen onnodige storms beskerm? As ek Jesus sou ‘wakker maak’ sou God dan nie net genade aan my bewys nie, maar ook aan andere rondom my?
Maak Jesus wakker
Verder het Jesus rustig agter in die boot gelê en slaap. Dit is vertroostend om te weet dat Jesus, wat oor die vermoë beskik om storms stil te maak, saam met my in my boot is. Bid ons dan nie dat God deur ons gebede ander mense se bote kan beïnvloed nie? Dink aan al die nasies en die gebeure wat die Liggaam van Christus wêreldwyd beïnvloed. Is dit moontlik dat ons hier aan die Suidpunt van Afrika as Kerk en individue, Jesus te midde van die storms moet ‘wakker maak’?
Waardevolle lesse
Gedurende daardie donker nag, het die dissipels ’n paar waardevolle lesse geleer. Eers-tens, dat God van die land ook God van die see is. Hulle het geleer dat storms, onverwags en ongeleë is. Die dissipels het ook geleer dat jou reis binne ’n oogwink van vreedsaam na stormagtig kan verander. Die belangrikste is egter dat hulle geleer het dat wanneer hulle Jesus wakker maak en om Sy hulp vra, Hy magtig is om binne ’n oomblik Sy stem te verhef en vrede oor enige storm uit te spreek.