n Geloof Wat God Behaag

Wie sou kon raai dat die nageslag van ’n Joodse man wat saam met die Britse setlaars in Suid-Afrika aangekom het, later een van die geestelike vaders van Suid-Afrika sou word? Neville Norden, die nasaat van Marcus Benjamin, die Joodse man wat later tot bekering gekom het, het in 1976 die Here hoorbaar hoor sê: “Ek roep jou tot voltydse bediening en as jy My gewillig en gehoorsaam volg, sal Ek jou oprig in ’n bediening waar wonderwerke en genesings ‘n normale uit-vloeisel van die bediening sal wees.” Sedertdien is Neville reeds 36 jaar lank in voltydse bedie-ning betrokke en is wonderwerke en genesings inderdaad vir hom nie iets ongewoon nie.
Hy is ook die geestelike vader van Woord in Aksie, ’n interkerklike bediening wat mense d.m.v. naweekkampe in elke provinsie van Suid-Afrika bedien.
Hy en sy vrou, Rina, is al 42 jaar lank gelukkig getroud en die twee is oupa en ouma van drie pragtige kleinkinders.