’n ‘Ongemaklike’ leuen?

Die kwessie van klimaatsverandering behels ’n diepliggende konflik van wêreldbeskouings. Christene behoort inderdaad besorgd te wees oor die ekologie en ons hét ’n plig om na die omgewing om te sien. Maar die valse, anti-Bybelse, evolusionêre beskouing oor die geskiedenis van die aarde – gegrond op naturalisme – vuur ’n radikale omgewingsgesinde ideologie aan wat klimaatsverandering omhels.

Daar is kommer in Christen-kringe oor klimaatvreesaanjaery, wat gedryf word deur ’n anti-Christelike wêreldbeskouing eerder as wetenskaplike bewyse. In hierdie artikel deel ons ons siening wat uit die Bybel en die wetenskap gevorm is.

Lees gerus hierdie artikel in die nuutste JUIG! Tydskrif wat tans op die rakke is en ontdek die antwoorde in God se Woord. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!