n Slavin Se Getuienis

Naäman, die hoof van die leër van die koning van Aram, was ‘n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here ‘n oorwinning aan Aram besorg. Die man was ‘n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs ‘n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naäman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: ‘Ag, as Meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir Meneer van sy melaatsheid gesond maak.’
“Naäman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit
Israel gesê het. ‘Gaan gerus,” het die koning van Aram gesê, ‘ek stuur jou met ‘n brief na die koning van Israel toe.’ Hy het vertrek en 340 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het só gelui: ‘Ek het my dienaar Naäman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak.’
Rebellie in hoogmoed
“Toe die koning van Israel die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê: ‘Is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees hy soek net skoor met my.’” (2 Kon 5:1-7).
Elisa, die man van God, het toe te hore gekom dat die koning sy klere geskeur het en het ‘n boodskap aan die koning gestuur dat hy Naäman na Elisa toe moet stuur sodat “sodat hy kan besef dat daar ‘n profeet in Israel is.”
Toe Naäman met sy perdewa voor Elisa se huis opdaag, het die profeet hom beveel om hom sewe maal in die Jordaan te gaan was, waarop Naäman dan genees sal word en rein sal wees. Naäman het hom vererg en woedend weggery omdat daar volgens hom beter riviere in Damaskus was waarin hy hom kon gaan was. Sy verwagting was dat die profeet darem sou uitkom, die Naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem.
Verootmoedig jouself
Sy amptenare het egter gesoebat en mooigepraat: “Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het: Was jou en jy sal rein wees?”
Naäman het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom sewe keer daarin gebad, soos die man van God gesê het. Hy is genees en sy vel het “gesond geword soos dié van ‘n klein seuntjie en hy was weer rein.” Hy het teruggegaan na die man van God toe en gesê: “Ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie behalwe in Israel.” (2 Konings 5: 8-15).
Vry van omstandighede
Wat kan ’n mens sê oor hierdie diensmeisie en haar ongelooflike goeie gesindheid te midde van sulke ongunstige omstandighede? Sy word eenvoudig as “’n jong dogtertjie” beskryf, maar tog het haar storie ’n indruk op my gemaak. Ek wonder of ek in dieselfde omstandighede ook so dapper sou wees?
Sonder ’n naam, agtergrond en roemryke titel blyk haar lewe alledaags te wees. As ons dit egter van nader bekyk, leer ons ’n waardevolle les by hierdie eenvoudige diensmeisie. Kom ons kyk in die eerste plek na haar geloofslewe as diensmeisie en slaaf. Dit was ’n lewe waar sy heel moontlik van haar familie en vriendekring vervreemd was.
Sy moes ook met die wete saamleef dat haar wêreld en daaglikse take heelwaarskynlik vir die res van haar lewe dieselfde sou bly. Sy was vasgevang in haar omstandighede, maar die ongelooflike is dat sy nie daardeur gebonde was nie.
‘n Positiewe ingesteldheid
Ten spyte van haar aardse meesters en te midde van slawerny, kies hierdie jong diensmeisie om met ’n positiewe en hoopvolle ingesteldheid die goeie nuus van haar Hemelse Meester te deel. Haar gesindheid laat my nadink oor my eie toewyding. Al druk die lewe my soms in ’n hoek, behoort ek steeds te fokus op die geleentheid wat ek het om die goeie nuus van ons Verlosser te verkondig.
Hierdie diensmeisie, wat volgens my ’n sterk vrou is, getuig van God se vermoë om te genees, min wetend dat haar getuienis ’n man, wat in daardie stadium vyandiggesind teenoor Israel is, inspireer en sy geloof versterk. ’n Man wat nou vir die res van sy lewe van God se ge-nesing kan getuig – alles te danke aan ’n jong, beginselvaste diensmeisie se getuienis oor God se goedheid.
Ons kan God aan ander openbaar
Die vraag is: Hoe reageer ons wanneer ons onsself in “ongunstige” omstandighede bevind? Besef ons dat hoe ons daarop reageer en leef, ander se lewens dalk radikaal kan verander?
Vriende van God, laat ons ons getuienisse deel en so God se genade openbaar maak.
________________________________________
GERALD FERREIRA is pastoor van VRIEND VAN GOD Tel: 021 592 3777 of e-pos:
info@vriendvangod.co.za