Verander van n geestelike toeris na n waagmoedige navolger van Jesus

Ek skryf nou die dag op Twitter: “To see the Rubicon without crossing it, is the difference between a tourist and an adventurer.” Waagmoediges steek grense oor. Hulle doen wat Julius Caesar daar in die jaar 49 v.C. gedoen het toe hy die Rubicon-rivier met sy Romeinse troepe oorgesteek het. Hierdie rivier het die Romeinse provinsie van Italië geskei. Plaaslike goewerneurs soos Caesar is egter nooit toegelaat om Italië met hulle troepe binne te marsjeer nie.
Dit was gelyk aan hoogverraad, maar Julius Caesar en sy legioen, die ‘Legio XIII Gemina’, het toe die Rubicon oorgesteek op pad na Rome toe. Daar het die dood, of lewe, op hom gewag. Invloedryke lede van die Romeinse senaat wat hiervan te hore gekom het, het egter dadelik uit Rome gevlug. Hierna is Rome onder Julius Caesar se bewind tot ’n keiserryk hervorm.
Rubicon-ervarings van invloedryke Christene
Dit is nie net militêre leiers wat grense oorsteek nie; elke Christen wat die wêreld tot op hede in die Naam van Christus verander het, het iewers ook ’n Rubicon-ervaring beleef:
• Die apostel Paulus het sy eie Rubicon oor-gesteek daardie dag naby Damaskus toe Jesus Self aan hom verskyn het. Van toe af was alles anders; in so ’n mate dat Paulus jare later vir die Filippense kon skryf: “Vir my is om te leef Christus en die dood ’n wins!”
• Martin Luther se Rubicon het op 31 Oktober 1517 by die kerkdeur van Wittenberg aangebreek, toe hy sy 95 stel-lings daar vasgeslaan het. As gevolg van sy hervormings, wat die ganse wêreld se koers verander het, is Luther aan die begin van die jaar 2000 as die derde invloedrykste persoon van die vorige millennium aangewys.
• Die Poolse priester, Maximilian Kolbe, se Rubicon-oorsteek-dag was aan die begin van Augustus 1941 in die Auschwitz-strafkamp. Toe dit blyk dat ’n gevangene ontsnap het, is tien ander Joodse gevangenes daardie dag goedsmoeds uitge-kies om uitgehonger te word en te sterf. Franciszek Gajow-niczek was een van hulle. Hy het dadelik om genade gesmeek omdat hy ’n vrou en kinders het. Toe Maximilian Kolbe, een van die min Christene wat in Auschwitz was omdat hy Jode in sy klooster weggesteek het, hierdie man se pleitroepe hoor, het hy dadelik aangebied om sy plek in te neem. Kolbe het toe op 14 Augustus 1941 gesterf nadat daar suur in sy are gespuit is.
• Vir Desmond Tutu het die keerpunt op ’n dag in sy kinderjare aangebreek in die Sophiatown-plakkerskamp. Tydens die oorhandigingstoespraak vir die Nobelprys vir vrede wat in 1984 aan hom toegeken is, is daar vertel hoe een spesifieke gebeurtenis ’n onuitwisbare indruk op die jong Desmond se lewe gemaak het. Trevor Huddleston, ’n Anglikaanse priester, het by hulle verby gestap en sy hoed uit respek gelig en Desmond Tutu se ma hoflik gegroet.“ I could not believe my eyes – a white man who greeted a black working class woman at school,” vertel hy later. Hierdie een gebaar van deernis het Tutu geleer dat ne-derige geloof in Christus alle grense tussen mense verwyder. Dáár is die saad geplant vir sy eie lewenslange roeping om versoening tussen mense te help bewerk.
• George L. Fox se Rubicon was op 3 Februa-rie 1943. Hy was ’n kapelaan aan boord van die USAT Dorchester toe ’n torpedo van ’n Duitse duikboot dit daardie dag tref. Die matrose is dadelik met reddingsbaadjies uitgerus, maar daar was nie genoeg vir almal nie. Iemand het benoud vir Fox kom sê dat hy nie een het nie, en dat hy sou verdrink. Net daar het Fox toe sy reddingsbaadjie vir hom gegee. Die drie ander kapelane aan boord het dadelik Fox se voorbeeld gevolg. Terwyl die matrose van die skip af weggeswem het, het Grady Clark, een van die oorlewendes, gehoor hoe hierdie vier kapelane tot eer van God sing en hardop vir die veiligheid van almal daar op die oop see bid.
Vir elkeen ’n keuse om te maak
Elkeen wat ’n indruk op ander oor Christus laat, weet van ’n ‘point of no return’, ’n keerpunt in hulle lewe. Daar was iewers ’n Rubicon wat hulle baie vroeg, of selfs laat in hulle lewe moes oorsteek. Op ’n dag was daar voor hulle ’n keuse tussen lewe en dood, tussen vorentoe of agtertoe. Net dit!
Steek jou Rubicon oor
So ’n Rubicon-ervaring verander ’n mens vir altyd. Dit verander jou van ’n geestelike toeris na iemand wat oorkant hierdie rivier vir Christus leef. Dit maak van jou iemand wat saam met Paulus uitroep: “Ek leef nie meer nie; Christus leef in my!” Kies vandag opnuut om dit ook te sê en jou Rubicon in Jesus se Naam finaal oor te steek.
________________________________________
PROF STEPHAN JOUBERT is die stigter van ekerk, ’n professor in teologie aan die Universiteit van die Vrystaat, Universiteit van Noordwes en Radboud Universiteit te Nijmegen. Vir meer inligting: www.ekerk.org, of info@ekerk.org