Ons Jeug Onder Aanslag: Die Stryd Woed Reeds!

Van die wetenskapklaskamer tot die vermaaklikheidsbedryf word ons jeug voortdurend ’n dieet van sekularisme en ewolusionêre propaganda gevoer. Die narratief kom so algemeen in ons kultuur voor dat dit in wese deur ’n muur van politiese korrektheid verskans word wat beredeneerde debat onder die dekmantel van ‘verdraagsaamheid’ onderdruk. ’n Robuuste Christelike geloof behoort egter antwoorde op uitdagende vrae te kan verskaf wat uit mededingende wêreldbeskouings spruit. Ons moet die verantwoordelikheid as die ouer geslag ernstig opneem om die kennis van God aan die jonger geslag oor te dra.
Rus ons die jeug toe?
Dit is ‘n vraag wat ons almal onsself moet afvra, veral as ouers en jeugleiers. Stuur ons hulle dalk onvoorbereid uit? Ons durf nie van ongemaklike vrae wegskram nie. Trouens, ‘n robuuste Christelike geloof moet antwoorde op mededingende wêreldbeskouings se moeilike vrae kan verskaf.
Ons moet die apologetiese mandaat in verse soos 1 Petrus 3:15 ernstig opneem. Die Bybel is ook net so duidelik oor die ver-antwoordelikheid van die ouer geslag om die kennis van God aan die jonger geslag oor te dra (Deut 6:6-7, Ps 78: 3-6).
Sedelike verval
Toe Josua die Beloofde Land binnegegaan het, is hy aangesê om seker te maak dat die Boek van die Wet die rigsnoer is van alles wat hy sê, om dit te oordink, en om alles uit te voer en te gehoorsaam wat daarin geskryf staan. Dan sal hy sukses behaal in alles wat hy doen (Josua 1:8). Tog is dit tra-gies dat ons teen die tyd dat ons by die boek Rigters uitkom, en Joshua en sy generasie dood is, lees: “Al die mense van sy leeftyd het gesterf, en die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie.” Rigters 2:10.
Hierdie mislukking om die kennis van God aan die jonger geslag oor te dra, het gelei tot die sedelike verval wat ons in Rigters aantref waar “elkeen gedoen het wat reg is in sy eie oë.” Rigters 17:6. Dit stem ooreen met die hedendaagse situasie waar die mens se mening die gesag van die Skrif vervang. Ons sien die stryd om harte en denke wat op vele fronte geveg word; in die klaskamer, in die media, en in die howe. Ons wend al ons hulpbronne aan om die uitwerking van sekularisme te beveg, maar ons sien dikwels min vrug op ons arbeid. Hoekom is dit so? Omdat dit slegs aandag aan die simptome van die probleem gee en nie die oorsaak nie.
Die ware stryd lê elders! Daar is ‘n hewige aanval op die gesag van die Woord van God. As ons toelaat dat die gesag op een gebied opsy geskuif word, sal dit die Christelike geloof se fondament ondergrawe. Ons moet dit besef in ons strewe om ons jeug toe te rus en op te lei sodat hulle standvastig kan wees â��â��in hierdie kultuur.
Lees die res van die artikel in die Oktober-uitgawe van JUIG! (2016)