Pa’s wat Kinders met Selfvertroue Bou

Duisende boeke, artikels en ander vorms van inligting is vir die nuwe pa op pad na pa-skap, beskikbaar. Baie gee egter teenstrydige raad en beloof terselfdertyd uitstekende resultate. Die nuwe pa word gekonfronteer met die besluit oor watter raad hy sal volg en wat hy sal ignoreer, welwetende dat hy net een kans het hiervoor. Daar is net nie ‘n tweede kans met enige kind nie.
Waar om te begin? God het jou nie in die duister gelaat wat dit betref nie. Hy het ‘n uitgebreide handleiding wat presies beskryf hoe om jou kind te koester, te ont-wikkel en groot te maak, daargestel.
Julle kinders het nodig om fisies, emosioneel en geestelik te ontwikkel om te kan wees presies dít wat God hulle bedoel het om te wees.
As Pa het jy die wonderlike voorreg en verantwoordelikheid om toesig te hou hieroor. Jou verantwoordelikheid as pa is om seker te maak dat jou kinders die vermoë, die oordeel en die hulpbronne het om suksesvol te kan wees. Julle wil tog net die heel beste vir jul kinders hê.
Jy het groot planne vir hulle toekoms en hulle sukses. Sal dit egter verseker dat hulle opgroei as kinders met selfvertroue wat goedaangepaste individue is soos wat God dit bedoel het?
Het jy iemand nodig om jou te help om jou kinders só groot te maak? Kom ons begin dan; daar is nie tyd om te mors nie!

JOU KINDERS IS UNIEK
Kinders is verskillend – dit is God se idee. Hou gesinne dop en kyk hoe kinders in dieselfde gesin radikaal van mekaar kan verskil. Dit is heeltemal normaal. Kom ons kyk wat die Handleiding sê en ons maak seker dat ons nog op die regte pad is. Psalm 139:14-16 verseker ons dat die verskille tussen kinders definitief nie ‘n fabrieksfout is nie, maar deel is van God se meesterplan.
“U het my gevorm, my aanmekaarge-weef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.” Ps 139:13. Onthou een ding: God het nooit nodig om “O gits” te sê nie.

STEL DUIDELIKE GRENSE
Sonder grense kan kinders nie evalueer of hulle die regte dinge doen of nie. Stel die grense en jy sal jou kinders die kans gee om selfdissipline te ontwikkel. Die woord ‘dissipline’ is ‘n emotiewe onderwerp in vandag se gemeenskap. Dit is belangrik om te onthou dat dissipline nie iets is wat jy aan jou kind doen nie, maar iets wat jy vir jou kind doen.
Net om seker te maak, laat ons weer na die Handleiding teruggaan. Spreuke 23:13-14: “Moenie huiwer om ‘n kind te straf nie, want as jy hom slaan, red jy sy lewe. Jy moet hom juis slaan om hom van die dood te red.” Bill Cosby het gesê hy weet nie wat die geheim van sukses is nie, maar die geheim van mislukking is: a) Luister na alles wat mense sê; of b) Luister glad nie na wat mense sê nie. Dissipline kan ook só gesien word. As Pa kan jy kies: ‘dissiplineer altyd’; of ‘dissiplineer nooit nie’.
Die geheim lê in balans. Jou kinders moet gedissiplineer word sonder om hulle selfrespek te vernietig. Hier is nogal ‘n goue wenk: prys in die openbaar, maar dissiplineer privaat.

GEE VERSEKERING EN BEVESTIGING
Gedurende die vormingsjare word Pa gesien as die held en inligtingsbron van sy kinders.
Dit verander egter wanneer hulle tie-ners word. Gebruik dus die kans om ‘n vaste fondament te lê.
Spreek positiewe dinge oor kinders uit.
Wees gedurig op die uitkyk vir redes om hulle te prys.
Moet nooit jou mond oopmaak sonder om ook jou brein te aktiveer nie – dink voordat jy praat.
Onthou altyd dat ELKE woord wat jy sê ‘n permanente invloed op hulle lewens het.
Hulle wíl graag goedkeuring en aanmoediging hê.
Fisiese beserings kan beperkte skade veroorsaak, maar negatiewe woorde aan kinders rig blywende, intrinsieke skade aan. Hou jou woorde positief.

LAAT HULLE TOE OM FOUTE TE MAAK
Hier is die geheim – jou kinders gaan foute maak. Laat hulle dit toe – jou reaksie daarop is krities belangrik. Dit sal hul selfvertrouevlakke in hul volwasse jare bepaal. Verseker hulle dat dit normaal is om foute te maak deur:
• hul foute deel van die leerproses te maak.
• die foute in lesse te verander.
• nie veroordelend of vergelykend te raak wanneer hulle fouteer deur dinge soos: “Hoekom kan jy nie soos jou broer/suster wees nie?” te sê nie.
• die kinders te help om verantwoordelikheid vir hul eie dade te neem, sonder om te dissiplineer.
• hulle te help om die gevolge van hul dade te verstaan.

LEER JOU KINDERS DIE BELANGRIKHEID
VAN ONVOORWAARDELIKHEID
Jy gaan jou kinders grootmaak in ‘n samelewing wat nie die bestaan van onvoorwaardelkheid erken nie. ‘n Baie duidelike begrip van ‘reg’ en ‘verkeerd’ sal vir jou kinders ‘n toekomsbate wees. Die waarheid is nie relatief nie. As jy jou vinger in ‘n elektriese muurprop druk, sal jy geskok word, selfs al glo jy vas dat dit nie gaan gebeur nie.
Leer jou kinders reg; anders sal hulle ingetrek word in die ‘dit-voel-goed-doen-dit-kultuur’. Dit sal definitief op ‘n ramp in die toekoms uitloop. Miskien moet ons net eers weer na die Handleiding kyk in hierdie verband. Spreuke 22:6 sê: “Gee leiding aan ‘n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.”
Help jou kinders om ‘n mate van ‘eindbestemming’ te ontwikkel sowel as ‘n begrip van die kortstondigheid van die lewe op aarde. Sonder ‘n begin en ‘n einde, is die reis betekenisloos.

HELP HULLE OM HULSELF TE AANVAAR VIR WIE HULLE IS
Groepsdruk probeer ons verander om iets te wees wat ons nooit bedoel is om te wees nie. Ons sien die ‘perfekte’ mense in die media en ons betree dadelik ‘n pad van teleurstelling en verwoesting.
Ons het alreeds ontdek dat God ons met ‘n spesifieke lewensdoel geskep het en dat ons voorkoms beslis nie ‘n fout is nie. Sommiges is kort, sommige lank, ander baie maer en nog ander ‘minder maer’.
Die werklikheid is dat ons ons kinders moet help om hulself te aanvaar soos wat hulle is. Moet egter nie die fout maak om die groepsdruk wat jou kinders gaan ervaar, te onderskat nie.
Somtyds sal hulle persepsie oor wie en wat hulle regtig in Hom is, baie dof wees a.g.v. die skool, die buurt, flieks, mu-siek, televisie, ens. Maak tyd om God se meesterplan vir hulle lewens te versterk en verseker hulle dat hulle geskape is met ‘n definitiewe doel.

MAAK TYD OM ‘N GOEIE VRIEND VIR HULLE TE WEES
Dit is ‘n baie belangrike komponent van jou pa-rol. Omdat die lewe so besig is, mag die versoeking daar wees om kortpad te vat en min tyd saam met jou kind te spandeer.
Onthou, hulle sien jou as mentor, vertroueling en ‘n vriend. Dwelms, alkohol en onvanpaste verhoudings is maar net ‘n paar alternatiewe vir jou vriendskap. As jy nie daar is nie, sal hulle wel ‘n plaasvervanger vind en dit is gewoonlik waar dinge verkeerd loop.
‘n Hele swetterjoel dinge wag om jou plek as hulle vriend in te neem. Skep moed, want al hierdie dinge sal beslis tweede kom indien jy regtig daar is vir jou kinders en die resultaat sal beslis die moeite werd wees.
Is dit dus nie tyd vir jou om die beheer oor te neem nie? Jy kan vandag nog ‘n verskil maak in jou kinders se lewens, en onthou, as jy iets vergeet – dis alles in die ‘Handleiding’!