Tyd

Die Prediker sê daar’s ‘n tyd vir alles. Paulus sê alles is my geoorloof. Met ander woorde, ek kan alles doen omdat ek vry is in Jesus… alles tot eer van Sy Naam (1 Kor. 6:12). Maar alles is nie nuttig nie. Dit beteken dat baie van die “vry” goed wat ons doen nie nut in ons lewens het nie. As ons die onnodige of onnutige goed kon vervang met waardevolle of betekenisvolle goed, sal ons lewens meer vir God se koninkryk beteken. Mike Murdock sê: “You don’t choose a future.. you choose a habbit. Your habbit will create your future”. Jesus stel dit so: “Soos die Lewende Vader my gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eer, ook deur My lewe!”

Wanneer mens oor tydsbesteding debatteer, is die heel eerste ding wat jy moet bepaal: Wat die belangrikste prioriteit is?. Die belangrikste dinge moet die heel meeste tyd kry. Ons leef in ‘n moderne tyd, waar selfs ‘n stadige internetlyn, (wat nog ondenkbaar vinniger as die posstelsel van die vroeë negentigs is) – jou ‘n dreigende maagseer wil gee. Rand en sent laat die werkstempo steeds eskaleer .
Dit word ‘n bose kringloop wat families uitmekaar skeur, omrede kwaliteit-tyd te duur word om as ‘n prioriteit te begroot.
1 Tim 6:8-10 sê dat gierigheid; (die liefde vir geld), die wortel is van alle euwels. Dit deurboor jou met baie smarte.
Ons word so opgesuig deur die wêreld se eerste prioriteite, dat ons daardeur verstik word. (Mark 4:19). Dit gaan stelselmatig materieël al hoe beter, maar in werklikheid al hoe slegter, …en ons verstaan die problem gladnie..!
Die oplossing is in Mat 6:33: “Soek die koninkryk van God eerste…”- die Heerskappy van God in ons lewens, in ons families, ons besighede en in alles. Spreuke 10:22 sê dat dit die seën van die Here is wat ryk maak, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie!
Psalm een sê dat jy voorspoedig sal wees in alles wat jy aanpak as jy Sy Woord oordink, dag en nag! Psalm 119:130 sê dat Sy woorde lig gee en verstandig maak.

Wanneer sal mensekinders leer dat alles by Hom begin en eindig. Dit wat Hy sê, bedoel Hy!! Ons kan Hom op sy Woord neem (1Tim 1:15)!
Dit is net “Geloof” wat God behaag! As jy nie geloof het nie, kan jy dit kry (Rom 10:17)!

Nuttige wenke:

1. Verkry insig en wysheid deur alles wat jy besit. (Spreuke 4:7) Eet een ete op ‘n dag
minder en lees die Bybel in daardie uur wat jy vas.
2. Maak ‘n “commitment” om die mooiste tv-program vir die jaar nie te kyk nie en
daardie tyd te lees en te bid.
3. Gaan slaap ‘n uur vroeër, om dan ‘n uur vroeër op te staan vir stiltetyd met God.
4. Laat skakel jou dstv vir ‘n jaar af om meer met God en met jou familie te kan kuier.
5. Maak vir jou flitskaarte met die vers aan die een kant en die skrif aan die anderkant.
Neem elke dag vyf kaarte oral met jou saam om dit te kan memoriseer.
6. Kry die Bybel op cd en luister dit in jou motor oppad werktoe.
7. Begin om net geestelike musiek te luister vir een jaar. Dit sal jou leer om te
“worship”
8. Rig vir jou ‘n bidkamer in. Besluit op ‘n vasgestelde tyd wat jy elke dag daar
deurbring.
9. Bring Skrifte waarvolgens jy wil leef in die bid-kamer aan.
10. Bid tot God om jou te help dat jy meer tyd vir Hom sal hê.

As jy eers een keer God se stem gehoor en Sy teenwoordigheid in jou “eenkant-tye” gehoor en ervaar het, sal niks jou ooit weer keer om dit elke dag weer op te soek. Jy sal wonder hoe jy ooit daarsonder geleef het!

Shalom!
Danie

Die wedloop van die lewe…! Wat ‘n groot voorreg om daaraan deel te kan neem! Dit is opwindend en uitdagend!
Maar die feit dat hierdie lewensreis binne die raamwerk van tyd afspeel, maak dat ons nie altyd beheer het oor die spoed waarteen dit voortsnel nie.
Op ‘n dag wonder mens wanneer en hoe die “reis” ‘n “resies” geword het. Hoe het dit gebeur dat jy hierdie lewenspad elke dag moet draf, terwyl jy daardeur sou wou stap; en by elke bloeiseloomblik sou wou kon stilstaan. Die magtelose gevoel dat jou dag deur die uurglas van tyd gly, sonder dat jou lewensboom sy vrugte kan dra.

Dan het ek al soveel dae maar op die kantlyn van die lewe gaan staan om my asem terug te kry.
Hoe dikwels in hierdie tye, het ek na die Here gesoek en geroep vir “time-out”! Dat Hy my sal help om opgewasse te wees teen die uitdaging van “tyd”.

Dit was op so ‘n “op-die-kantlyn-dag” dat Ps. 90:12 vir my ‘n lewenssleutel geword het: “Leer ons om ons dae só te tel, dat ons ‘n wyse hart mag bekom”!
‘n Strewe om elke dag as ‘n “onthou” en ‘n “nóú” dag te leef. Om élke dag op die berg van die Here te klim. Om in Sy teenwoordigheid jou nuwe vier-en-twintig-uur- geskenkpak te ontvang en versigting oop te maak.
Om soos Elia, in die stilte van die aandwind, of vroegoggend wanneer die dag nog breek, die Here se tasbare teenwoordigheid op te soek, sodat Hy die wentelbaan van tyd en gebeure weer in perspektief kan stel.
Waar Hy ons weer kan leer en onderrig dat dit nie gaan oor “tyd” nie, maar oor die Gewer daarvan. Dat die besige “Martha” ook soos “Maria”, die beter keuse kon uitvoer. Dan sou sy ook iets uit die dag kon ontgin vir tyd en ewigheid.

Soos wat Moses in die rotsskeur moes skuil sodat God sy Naam by hom kon laat verbygaan, so kan ons ook elke dag in die Rots gaan skuil, sodat die Heilige Gees die Woord by ons laat verbygaan, om ons harte met wysheid te vul!
Wysheid om oor prioriteite te heers. Wysheid om ons lewens en tyd effektief te begroot, te beplan, en met dissipline deur te voer, terwyl ons die ure van elke dag geniet as ‘n lewensgeskenk en gawe van Bo!

Mag die varsheid van elke oggend se gebedstyd jou in die middagson dra. Mag die stilte van die aandwind jou vlerke gee om hoog te vlieg! Mag vandag vir ons die geleentheid wees om die tyd uit te koop! ‘n Dag waarin die Here ons woorde en dade kan opmerk; om in Sy gedenkboek van Maleagi 3:16 op te skryf.