Vind Geestelike Rus

Die tydskrif, Time, het berig dat kundiges in die jare sestig reeds voorspel het dat tegnologiese vordering die hoeveelheid ure wat mense per week werk, radikaal gaan verander. Hulle het toe voorspel dat die gemiddelde persoon binne die volgende twintig jaar 22 uur per week sou werk. “Die groot uitdaging,” het die kundiges gesê, “sou wees om te weet wat om met al die oortollige tyd te maak.” Hoeveel van ons het vyftig jaar later, ná groot vordering in tegnologie, oortollige tyd beskikbaar?

Vind geestelike rus
Kom ons kyk hoeveel van ons word deur die lewe meegesleur. Voltooi die sin:
• Ek is gereed om tou…
• Ek is aan die einde van my…
• My senuwees is…
• My lewe is besig om…
• Ek weet nie meer watter…

Ons almal ervaar die druk van die sogenaam-de ‘rat race’. Net wanneer jy dink dat jy besig is om te wen, kom daar vinniger ‘rotte’ verby, maar onthou, die een wat die ‘rat race’ wen, bly steeds ’n rot!
Ons moet leer hoe om rus te ervaar. As ons fisieke rus nodig het, kan ons ’n uiltjie knip. As ons emosionele rus nodig het, kan ons met vakansie gaan. Waar vind ons egter geestelike rus? Hoe kan ons verligting kry vir die moeilikste lewenskwessies wat ons in die diepste deel van ons hart kwel?

Jy moet na Hom toe kom
God moedig ons herhaaldelik aan om na Hom toe te kom. Dit is sekerlik een van die Here se gunstelingwoorde.
Dit word ongeveer 1 825 in die New King James Version van die Bybel gebruik.
• “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here…” Jes 1:18
• “Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom koop en eet;” Jes 55:1
• “Kom julle alleen saam na ’n stil plek toe en rus ’n bietjie.” Mark 6:31
• “Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie.” Joh 6:37
• “Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!” Op 22:17

Die belangrikste uitnodiging
Jesus het mense gereeld genooi om met hulle behoeftes na Hom toe te kom. Christenskap begin met ’n persoonlike ontmoe-ting met Christus. Om in McDonalds te sit maak jou nie ’n hamburger nie. Om in ’n motorhuis te wees maak jou nie ’n motor nie. Om kerk toe te gaan maak jou nie ’n Christen nie – jy moet Christus ontmoet. Om inligting oor Jesus te bekom maak jou nie ’n Christen nie. Om by ’n Christen-groep aan te sluit maak jou nie ’n gelowige nie. Om Christen-ouers te hê maak jou nie ’n Christen nie. Jy word ’n Christen op daardie oomblik wanneer jy kies om op Sy uitnodiging te reageer om van jou eie weg af te sien en na Hom toe te kom.
Jy sal ontdek dat Hy die hele tyd vir jou gewag het. Het jy al gekies? Kan jy na ’n oomblik verwys toe jy besluit het om Sy uitnodiging te aanvaar?
Jy sê: “My lewe is in ’n gemors, ek dink nie ek is gereed om na Hom toe te kom nie.” Sy uitnodiging is dat jy moet kom, net soos jy is!
As jy honger is, Hy is die Brood van die lewe. As jy dors is, kom en drink uit die Fontein van die lewe. As jy vir ewig wil lewe, Hy belowe jou ’n lewe in oorvloed, wat nooit tot ’n einde sal kom nie.

Jesus is die grootste geskenk
Die soeke om jou behoeftes op jou eie te bevredig, lei na vele doodloopstrate. Die vermoeiende soeke van die siel…dit is waarna Jesus verwys. Hy het die beste gawe om te gee. Daar is rus vir diegene wat swoeg; daar is soveel mense wat deur eie inspanning en goeie werke probeer om God te vrede te stel. Hulle is opregte, pligsgetroue mense wat probeer om die weegskaal van goeie werke teenoor slegte dade in ewewig te hou in ’n poging om deur God aanvaar te word.

Jy sal rus vind by die Kruis
Menslike inspanning voldoen nie aan die vereiste standaard van God nie. Die Kruis is die plek waar omruiling plaasvind – waar wat ek is, op Hom geplaas word en wat Hy is, aan my geskenk word. My slegte dade word verwyder en op Hom geplaas. Ek rus in Sy volmaakte dade wat op my rekening gekrediteer is.
Daar is rus vir diegene wat swaar laste dra vir diegene wat onder die swaar las van sonde steier. Die rus is ook beskikbaar vir diegene wat vir besittings, prominensie en plesier leef.

Vind vrede met God
In Jesus Christus is die volle skuld reeds vereffen. Jy kan ’n nuwe lewe begin; ’n nuwe blaadjie omslaan. God het Jesus nie ge-stuur om ons sonde in te vryf nie, maar om dit uit te vee. Hy het die skuld gedra en die prys betaal, daar is niks meer oor wat betaal moet word nie! Kom en rus in wat Jesus vir jou gedoen het.
Die verligting van die las is ’n werklikheid vir almal wat na Christus toe kom. Die Bybel noem dit “vrede met God”. Jy kan nou dadelik na Hom toe kom, deur geloof!

Moenie alleen worstel nie
In die Evangelie van Matteus nooi Jesus ons: “Neem My juk op julle en leer van My…want My juk is sag.” ’n Beter vertaling van die Grieks sou wees ‘dit pas goed’. Jesus was ’n timmerman. Hy het geweet wat dit was om die os se nek te meet sodat die juk presies pas en nie die os se nek sal skaaf nie. Wanneer Jesus Sy juk op jou plaas, pas dit presies by jou omstandighede. Sy juk pas goed en sy las is ligter as die las wat ons alleen gedra het.
’n Juk is ’n tipe harnas wat ’n paar osse met mekaar verbind. Jukke word vir twee gemaak, nie een nie. Die bedoeling was nooit dat ons sonder God deur die lewe gaan nie. Ons behoort nie op ons eie deur ons probleme te worstel nie. Hy sê dat Hy ons nooit in die steek laat of verlaat nie.
Die idee van ’n juk beeld die voorwaartse beweging uit van twee wat aan mekaar verbind is. Jy kan nie in dieselfde juk met Jesus trek en jou eie pad loop nie. Ons volg Hom en Sy leiding vir ons lewe. Sy juk is sag in vergelyking met mensgemaakte godsdiens-tige jukke. Sy las is lig in vergelyking met die las van menslike inspanning en goeie werke.

Verlossing is gratis
In Handelinge 15 waarsku die Apostel Petrus die leiers van die kerk in Jerusalem teen die gevaarlike juk van die volg van reëls en godsdienstige stelsels om deur God aanvaar te word.
Dit is die hoe die meeste mense ’n verhouding met God beskou – deur reëls en godsdienstigheid. Dít is nie die juk waarvan Jesus praat nie. Onder watter juk is jy? Die juk van Jesus of die mens?
Reëls en godsdienstigheid kan ’n persoonlike verhouding nie vervang nie. Daar is talle godsdienste in die wêreld en hulle almal moedig hulle volgelinge aan om hulle eie verlossing te bewerk. Slegs in die Evangelie word ’n weg tot verlossing uitgewys wat nie op die mense se eie inspanning gebaseer is nie. Die Apostel Paulus verduidelik dit só: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” Ef 2:8-9.
Hou op om jou verlossing te probeer verdien. Jy sal nooit vrede en geestelike rus in reëls en godsdiens vind nie, maar net in ’n persoonlike verhouding met God wat gebaseer is op die voltooide werk van Jesus.

Die Here se uitnodiging aan jou
Daar is ’n staande uitnodiging vir jou om te kom. Kom met jou swaar laste en probleme. Gee dit vir Hom. Hou op om met jou eie pogings teen die oneindige leer van goeie werke na die Hemel te klim. Rus in Hom en vind volmaakte vrede – dié vrede wat jou verstand te bowe gaan.
As jy nog nooit op die uitnodiging van Jesus gereageer het nie en jy is nie seker of jy ’n kind van God is nie; dat jou sonde vergewe is; en dat jy die Ewige lewe het nie, nooi ons jou om ons te kontak. e-pos ons by: info@juig.co.za en ons sal jou help om daardie versekering te bekom.

NICO BOUGAS is die internasionale koördineerder van Hellenic Ministries. Vir meer inligting e-pos: nico@bougas.info of www.hellenicministries.com