Waarom moet ons met die Heilige Gees vervul word?

Gedurende Pinkstertyd word ons weer opnuut bewus gemaak van die Heilige Gees. Ons kan nie sonder die Heilige Gees lewe nie! Ons lewens is baie soos die van ’n vlieër. Ons het die wind van God se Gees nodig om geestelik aan die lewe te bly. 

Soms probeer ons in eie krag opstyg, maar ons ken die neus-in-die-grond-gevoel al te goed. Ons is magteloos om op eie houtjie die snel, gekompliseerde lewe aan te durf as ons nie uit die krag van God die Heilige Gees lewe nie.

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is, om meer oor die Heilige Gees se werking in jou lewe uit te vind.