Aanslag op ons geloof

Die Christelike geloof word deesdae vanuit vele oorde aangeval/verwring of as niksseggend afgemaak. Gelowiges moet bedag hierop wees en sterk staan in wat hulle glo en bely. Hierdie drog-artikels het ten doel om dié wat nie baie sterk staan in die geloof nie, te verlei in onsekerheid aangaande die geloof wat hulle bely. Ek lig enkele gevalle uit wat in die media en op ander platforms verskyn het. Neels Jackson stel in Rapport van Sondag 26 Julie 2020 Jesus wat Sy dissipels se voete was, gelyk aan die kniebuig van die Black Lives Matter-beweging (BLM) en beweer as Jesus die knie voor Sy dissipels gebuig het, ons dieselfde aan BLM verskuldig is. Dit stuit my teen die bors dat iemand wat in die Reformatoriese tradisie opgelei is, so ’n onsinnigheid kan kwytraak. Neil Carter skryf in ’n artikel, “A religion obsessed with blood”, in Patheos dat die Christelike geloof behep is met bloed en dat mense van jongs af geïndoktrineer word om hierdie geloof, wat net oor bloed gaan, te volg. Mense word “bang” gemaak en leë beloftes van ’n ewige lewe en ’n hiernamaals word aangebied. Dit is ’n geloof wat vasgehaak het by bloed, en baie spesifiek die Kruisdood van ons Here Jesus Christus en Sy lyding. ’n Ruk gelede het ek ’n ander artikel in Patheos gelees waar die outeur beweer die Christelike geloof is meer as twee duisend jaar oud, maar het nog geen snars aanbeweeg om by die moderne siening en idioom aan te pas nie. So ’n geloof is dan ook “dood” omdat daar kwansuis nie “vooruitgang” is nie. Jackson kan nie ’n liefdesdaad van dienslewering en die opoffering van die “eie EK” aan ’n gewelddadige beweging wil gelykstel wat kulture omver wil werp en etniese suiwering voorstaan, alles in die naam van historiese verdrukking en slawerny nie. Die tipe argumente van BLM en gelyksoortige bewegings is nie vandag meer van toepassing in die samelewing nie en is niks anders as die bevordering van die Nuwe Wêreldorde en kommunistiese oogmerke nie. Om die Christelike geloof as “’n geloof van bloed” af te maak, is eweneens nie korrek nie. Die Christelike geloof handel juis oor die liefde van God en Sy opoffering om dit vir ons moontlik te maak om in geloof tot by die troon van God te kom. Ja, ons herdenk die offer wat Jesus gemaak het sodat ons in die genadige liefde van ons Vader kan deel. En ja, in opdrag van Jesus tydens die instelling van die Nagmaal, gedenk ons die dood van Jesus Christus tot Sy wederkoms. Die Christelike geloof is alles behalwe ’n “dooie” geloof. Mense is op soek na bestendigheid en onverganklikheid in ’n wêreld wat voortdurend aan die verander is. Vir millennia het geloof in ’n enige God, soos deur die Christene bely, Sy kinders bevry, onderskraag en in vrede met Hom laat lewe. Die Christelike geloof span nie haar seile na die wind soos baie ander gelowe nie. Nee, die Christelike geloof se grondslag staan vasgeanker in die Drie-enige God – Vader, Seun en Heilige Gees. Amen!

Willie Nel (Secunda)