Aan Tafel Met Die Meester

Jesus het Sy plek aan tafel ingeneem terwyl Hy moontlik aan Sy woorde kort tevore aan die skare gedink het…
’n Ongelowige skare stel Jesus op die proef
Jesus het pas ’n duiwel uitgedryf toe ’n skare begin saamdrom en party mense beweer dat hy dit met behulp van die duiwel gedoen het. “Deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels, dryf Hy die duiwels uit.” Luk 11:14-16. Die
skare het vinnig groter geword en het Hom “op die proef gestel “ deur op ’n wonderteken van die Hemel aan te dring. Hy het na hulle verwys as ’n “bose geslag”.
Terwyl Jesus besig was om met die skare te praat, is Hy deur ’n vrou onderbreek wat uitroep: “Hoe bevoorreg is die vrou wat U in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het!” Luk 11:27.
Hy het hierop gereageer met die volgende woorde: “Nog meer bevoorreg is hulle wat die Woord van God hoor en dit onderhou.”
Wie was hierdie Man?
’n Mens kan jouself net indink hoeveel van die mense wat daar in die skare na Hom geluister het, hieroor gefrons het. Party was seker ontevrede, terwyl ander met verwondering na Jesus geluister het. Wie was hierdie Man wat duiwels kon uitdryf en wat bekend was daarvoor dat Hy mense gesond kon maak?
Aan tafel saam met Jesus
Jesus was moontlik baie verras toe ’n Fariseër hom ná Sy streng vermanings tog vir ete na sy huis toe nooi terwyl die skare uiteengaan. Dit is nie heeltemal duidelik waarom die Fariseër Jesus na sy huis toe genooi het nie, maar dit is belangrik om daarop te let dat Jesus nie alleen opgedaag het nie. Ander Fariseërs het hulle ook by die tafel tuisgemaak en die ontspanne atmosfeer het spoedig verander; moontlik het hulle van die begin af bybedoelings gehad.
Lees meer in die November-uitgawe van JUIG!