Behoort Christene bloed te skenk?

Ongeveer 4 300 mense in Suid-Afrika wag vir ’n lewensreddende orgaan- of kornea-oorplanting, maar slegs 0,2% van ons bevolking is geregistreerde orgaanskenkers.

Party mense beskou orgaanskenking as die uiterste vorm van verminking van die menslike liggaam. Gedeeltes soos 1 Korintiërs 6:19-20 word dikwels gebruik om die standpunt te verdedig dat organe nie uit iemand se liggaam geoes moet word nie. Sommige gelowe, soos Jehovasgetuies, glo ook dat die Bybel bloedoortappings verbied en haal die Bybel aan om hulle oortuigings te staaf.

Wat sê die Bybel oor ons rentmeesterskap van ons aardse liggame en oor die skenk van bloed of bloedoortappings? Is daar hoegenaamd teksverse wat sinvol aangehaal kan word en wat lig op die onderwerp kan gooi?

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is, om meer oor hierdie artikel te lees. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!