Beroemde Laaste Woorde

Die laaste woorde van ‘n sterwende man kan ’n mens dikwels baie van sy lewe vertel.
Die laaste woorde van John Wesley was vol sekerheid van ‘n man wat met God gewandel het. Hy het gesê: “Die allerbeste is, God is met ons!” Hy het op 2 Maart 1791 gesterf. Die groot evangelis, D. L. Moody, het gesê: “Jy sal eendag in die koerant lees D.L Moody is dood. Moenie ’n woord daarvan glo nie. Ek sal op daardie dag meer lewend wees as ooit tevore.” En op sy sterf-bed het hy gesê: “Die aarde val weg, die Hemel gaan voor my oop! As dit die dood is, is dit ’n soete ding. Daar is geen vallei hier nie. God roep my, en ek moet gaan.”
Daar is een mens in die geskiedenis wie se laaste woorde aan Sy dissipels baie sê oor hoe ons moet leef. Jesus het vir hulle een duidelike opdrag gegee:
“Gaan dan na al die nasies toe en verkondig die Evangelie…en kyk, Ek is met julle al die dae…”
Hy het hulle nie ‘n handleiding gegee nie. Hy het hulle nie ‘n lys van moets en moenies gegee nie. Hy het hulle een eenvoudige uitdaging en opdrag gegee – “Gaan dan na al die nasies toe en verkondig die Evangelie.”
Hy het hulle ‘n eenvoudige taak gegee; Hy het hierdie dissipels gevra om die res van hulle lewe daaraan toe te wy om dit te vervul. Sy laaste opdrag behoort die fokus van ons lewe te wees asook ons eerste prioriteit.

Die gesag van Jesus
Jesus het die Groot Opdrag ingelei deur te sê: “Aan My is alle mag gegee.” Hy was ‘n buitengewone man. Die dissipels het drie jaar lank die pad saam met Jesus gestap. Toe hulle die opgestane Jesus sien, “het hulle Hom aanbid”.
Hierdie mans, hierdie Joodse mans, wat deur die Eerste en die Tweede Gebod verbied word om enigiets behalwe die een ware God te aanbid, het voor Jesus neergeval en Hom aanbid. Slegs God moet aanbid word.
Hierdie dissipels wat drie jaar lank die stowwerige paaie van Israel saam met Hom deurkruis het, het Hom aanbid. Hulle het Hom op Sy swakste en kwesbaarste gesien. Hulle het Hom gesien toe Hy moeg en afgemat was; Hom aan ‘n kruis sien hang – en nou het hulle Hom aanbid.
Vir my spreek dit boekdele dat die manne wat Jesus die beste geken het, Hom sou aanbid. Ja, diegene wat Jesus die beste leer ken, aanbid Hom die meeste. Wanneer ons Hom aanbid, sal ons ook vind Hy kom nader aan ons en deel Sy woorde van lewe met ons.
As jy die geleentheid kry om jou laaste woorde en gedagtes met diegene te deel wat die naaste aan jou is, wat sou jy sê? Jy sou waarskynlik praat oor wat die naaste aan jou hart is. Dít wat jy glo die belangrikste vir jou is om te doen en nog moet doen.
Die eerste dissipels het nie ’n verlore wêreld in hulle eie gesag tegemoetgegaan nie, maar in die gesag van Jesus Christus.

Dit wat Hy van ons verwag
“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels.” Ons is nie veronderstel om te wag vir die mense om na ons toe te kom nie; ons moet na hulle toe gaan. Jesus wil hê Sy volgelinge moet op die voorvoet wees en nie altyd op die
verdediging nie. Soos Greg Laurie gesê het: “Jesus het nie gesê die hele wêreld moet kerk toe gaan nie. Hy het wel gesê die kerk moet na die hele wêreld toe gaan.”
Dalk dink jy: Dit is nie op my van toepassing nie. Ek is te oud, of, ek het ‘n gesin om te ondersteun, of, ek het ‘n mediese toestand of gebrek. Jesus het egter nie hierdie opdrag aan ‘n beperkte groep mense of ʼn uitverkore volk gegee nie. Hy het hierdie opdrag aan dissipels gegee. Beskou jy jouself as ‘n volgeling van Jesus? Dan is hierdie Woord vir jou. “Gaan dan na al die nasies toe en verkondig die Evangelie.” As jy nie fisiek self kan gaan nie, kan jy dit ten minste moontlik maak vir ander om te gaan deur jou gebede en finansiële ondersteuning.
Die probleem is, ons maak nie die verkondi-ging van die Evangelie tot aan die uithoeke van die aarde ‘n prioriteit nie. Ons is gemaklik in ons eie omgewing en in ons eie gemaksone. ‘n Buitensporige persentasie van ons geld, hulpbronne en ons mannekrag (en vrouekrag) word by die tuisbasis aangewend.
Ons is oorlaai met talle kerkaktiwiteite, maar die werklike werk van die Kerk – evangelisasie en die wen van verlore siele – word byna totaal verontagsaam.
Lees die res van die artikel in JUIG! se Januarie-uitgawe.