Die Kersfees-Wipplank

Dit is moeilik om te glo, maar die Engelse parlement het eens op ’n tyd die vie-ring van Kersfees in Engeland verbied. Die feesvieringe het só verdorwe en luidrugtig geraak dat die viering van die vreugdevolle seisoen gestaak is. Die betekenis van Kersfees het verlore geraak in ’n maalstroom van brassery, dronkenskap, oproerigheid en on-sedelikheid. Ordentlike mense het vir hulle eie veiligheid binnenshuis gebly. Die situasie het so skandalig geraak, die parlement het in 1644 streng wette deurgevoer wat dit onwettig verklaar het om die seisoen enigsins te gedenk! Dit het ’n Christus-lose Kersfees geword, leeg en sonder enige betekenis!
Die moderne Kersfees
Dinge het sedertdien beslis verander. Kersfees het die gewildste vakansie in die Westerse wêreld geword en sowat twee miljard mense vier dit wêreldwyd. Dit het so ’n ingebur-gerde deel van die moderne kultuur geword, selfs mense in lande wat geen Christelike geskiedenis of tradisies het nie, vier dit ook in toenemende getalle.
Kersfees is die dag waarop families bymekaarkom. Miljarde word aan geskenke gespandeer (dikwels op dinge wat mense nie nodig het of werklik wil hê nie). In baie families is dit die hoogtepunt van die jaar wanneer almal rondom die fraai versierde boom byeenkom, met die sitkamer gebaai in feestelike beligting en kinders se ogies blink wanneer hulle hulle geskenke bewonder. Dit is ’n tyd wanneer jy jou daaglikse bekommernisse kan agterlaat.
Lees die res van die artikel in die JUIG! Desember-uitgawe.