Eensaamheid tydens Kersfees: Praktiese advies

Hierdie wêreld word toenemend ’n eensamer plek. Hoe ‘onafhankliker’ ons word, hoe meer besittings ons het, hoe meer ons deur sosiale media oorheers word, hoe minder het ons ander mense nodig. Daar ontstaan egter ’n vervreemding van ander mense wat ons van ander lossny.
Dit vernietig verhoudings en uiteindelik voel ons eensaam en verwerp. Die noodwendige gevolg is dat ons voel ons lewens is sinneloos en dit lei weer tot gevoelens van verwerping en wanhoop. Ons voel dat ons nie van belang is nie en dat niemand ons nodig het nie. Ons kry die gevoel dat ons lewens geen doel dien nie en dat niemand ons sal mis nie!

God plaas ons in gesinne
Hoe oorkom ons hierdie eensaamheid, die gevoelens van verwerping, sinneloosheid en wanhoop? Alle mense het familie nodig. Aan die begin het God die mens geskep en in ’n gesin en ’n familie geplaas. God openbaar Homself as ’n Vader. As daar ’n vader is, beteken dit daar is ’n gesin en familie.

’n Kind van God het familie
Vir baie van ons is ons familie dalk nie naby nie, het verhoudings so vertroebel dat ons nie meer regtig familiebande het nie, of is ons familie almal oorlede en het ons alleen agtergebly. Ons elkeen wil weet dat daar iemand is wat ons liefhet. Ons elk-een ‘wil-van-geweet-wees’. Dit is belangrik om te weet dat jy ’n Vader het. God, jou Vader, weet van jou en het jou onvoorwaardelik lief.
’n Kind van God het familie, want ons is deel van God se familie. Dít is die beginpunt. Miskien is jy onseker of jy ’n kind van God is. Kom na Hom toe, gee jou lewe vir Hom, vra Hom om jou Vader te wees. Glo dat Jesus vir jou sonde aan die Kruis betaal het. Bely jou sonde, draai jou rug daarop, vra Jesus om jou Verlosser te wees en in jou te kom bly.

God het jou met ’n doel gemaak
Vir elke mens is daar twee dinge wat belangrik is: eerstens, om te weet dat daar mense is wat vir jou omgee; tweedens, dat jou lewe ’n doel het. God het jóú so lief dat Hy bereid was om Sy Seun te offer sodat jy kan weet dat Hy jóú liefhet en vir jóú die ewige lewe wil gee. God het jou egter ook met ’n baie spesifieke doel gemaak. God het jou gemaak om vir ander tot seën te wees. Hy het jou gemaak om mense te help wat nood het. Dit beteken dat jy belangrik is. Dit beteken dat God jóú nodig het.

Twee dinge om te doen
Wat doen ’n mens in hierdie Kerstyd met jou eensaamheid, gevoelens van verwerping en jou gevoel dat die lewe sinneloos is? Daar is twee dinge wat jy moet doen:

1. Om die Vader te ontdek
Eerstens moet jy God vra om Homself as ’n Vader aan jou te openbaar. Lees byvoorbeeld Efesiërs 3:14-21. Moenie haastig wees nie. Vra die Heilige Gees om die Vader vir jou te wys – Sy karakter en hoe Hy oor jou voel. Maak elke dag tyd om dit te doen en hou aan totdat jy diep in jou gees weet dat God jóú Vader is.

2. Soek ander op
Tweedens moet jy ander mense wat nood het, gaan opsoek. Wie is daar vir wie jy hierdie Kerstyd iets kan doen wat hulle sal laat voel dat hulle nie alleen is nie en dat hulle vir God die Vader én vir jou belangrik is?
Daar is sulke mense waar jy werk; mense met jy deur die jaar kontak gehad het, mense in ouetehuise en kinderhuise. Daar is mense wat siek is en ander wat nie genoeg het om te eet nie. Gee ’n bord kos. Koop ’n klein geskenkie. Neem ’n bos blomme. Gaan bid vir iemand met wie dit nie goed gaan nie. Soek iemand op wat eensaam is of verwerping beleef. Gaan sit en gesels met hulle. Luister na hulle.
Luister met jou hart sodat hulle ervaar hoe belangrik hulle is en dat iemand hulle noodroep hoor en hulle pyn verstaan.

Nuwe sin in jou lewe
Wanneer jy weet dat jou Hemelse Vader jou liefhet net soos jy is, wanneer jy van jouself af kan wegkyk en ánder se nood kan raaksien, sal jou eie pyn verdwyn en sal daar nuwe sin in jou lewe kom. Doen hierdie twee dinge en jy sal ’n onvergeetlike Kersfees saam met God jou Vader en ander mense beleef.

BENNIE MOSTERT is die bestuurder van Jerigo-Mure-Gebedsnetwerk in Pretoria. Meer inligting: www.jwipn.com