EVANGELISASIE IN SY NAAM

Die oomblik toe Johannes die Doper vir Jesus in die Jordaanrivier gedoop het, wou God die Vader, nét so graag hierby betrokke gewees het. Hy was gretig om ook vir Jesus te doop. Maar, nie met water nie. Veel eerder met die Heilige Gees! Die Bybel verduidelik hoe die Gees van God op Jesus neergedaal het in die vorm van ‘n duif. ‘n Duif word meestal gesimboliseer met vrede. Ewe toepaslik is die Heilige Gees die Een wat ons harte kom vervul met die vrede van God, ons vertroos, liefhet en ons leer. Maar, op die dag van Pinkster, toe dieselfde Heilige Gees op die dissipels uitgestort was, het God ‘n ander prentjie gebruik, naamlik die een van vuur! Vuur is gevaarlik. Vuur brand totdat al die brandstof binne sy bereik geheel en al opgebrand het. So is dit ook met die Heilige Gees. Wanneer ons Hom toelaat om deur ons te vloei, sal Hy alle sonde, siekte en enige oppressie wat mense gebonde wil hou, verteer. Hy maak die gevangenes vry – na links, regs en na alle kante toe! Soos wat ‘n vuur onophoudelik is in sy taak om alles te verteer wat in sy pad kom, so moet ons ook onverpoosd aanhou funksioneer as die hande en voete van Jesus in ‘n verlore gaande wêreld. Die Heilige Gees sal ons hiertoe aanspoor. Hy voorsien die krag en die salwing. Ons moet net gewilliglik met Hom saamwerk!
Tesame tot Sy Diens,
Tamryn Klintworth
Evangelis

GEDOOP MET VUUR
Die 37-jarige Ramalepe is reeds gered sedert 1997. Alhoewel sy Jesus geken het as haar Here en Saligmaker vir bykans twee dekades lank, was sy nog nie vervul met die Heilige Gees nie – ‘n ewigdurende geskenk wat God graag aan elke gelowige wil gee. Toe daar aan haar gevra was waarom sy na die onlangse Evangelisasie veldtog in MODJADJI, Limpopo gekom het, het sy gesê: “Ek het gekom vir herlewing.” En dit is presies wat sy ontvang het! Ramalepe is gedoop met die Heilige Gees op die Saterdagaand van die veldtog week, wanneer ons tradisioneel presies hiervoor bid vir die skare. “Ek was besig om God te prys. Ek was besig om ‘Hallelujah,’ te sing” het sy verduidelik. “En toe verander my woorde in ‘n onbekende taal. Die Heilige Gees het oor my gekom en ek het begin om in tale te praat vir die eerste keer in my lewe. My hele liggaam het gebewe en die krag van God was oral op my. Nou voel ek so goed!” Net daar en dan het Ramalepe die enigste en ware herlewing ondervind, naamlik die Heilige Gees Homself!

Tamryn is die stigter van In His Name Ministries, ‘n Evangelistiese organisasie, toegewy tot die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus dwarsdeur Afrika en die hele wêreld. Op Facebook vind jy Tamryn Klintworth, of besoek die bediening se webtuiste by:

www.inhisname.org.za