God se wil

Vir opregte Christene is dit geen kwessie nie: óns wil moet binne God se Wil geskied…
God se Wil is die groot voorwaarde vir ’n goeie lewe. Om aan die Here gehoorsaam te wees, is om ’n kwaliteitlewe te leef. Wie uit die Gees van God en vir God Drie-enig begin leef, begin regtig leef!
Die Here God regeer – ook deur Sy Wil en Sy Wet. Hy weet beter as enige mens. Die mens word inherent sondig, eiewys en opstandig gebore, maar God se redding gee aan hom nuwe lewe. ’n Sinvolle, nuwe lewe.
Die mens word geestelik dood vir God se woorde en vir Sy Wil gebore, maar Hy red en verlos uit genade. Hy maak geestelike dooies nuut.
Om nuut te leef, is om gehoorsaam te leef; om die Wil en wet van God eerste in jou lewe te stel.
Maar hoe weet ek wat God se Wil is? Hoe of waar vind ek God se Wil in ’n saak? Hoe wyd strek God se Wil? Sluit dit my eet, drink en speel in? Moet ek aanvaar dat die Here ook in my besigheid, gesin, vriendskappe en hantering van geld saampraat?

Menings
Ek dink aan die spreker wat beweer dat as hy praat en ’n warm gevoel om die hart kry, weet hy dat die Gees oorgeneem het. Dit is nie meer hy wat praat nie, maar die Here self.
Hierdie warm gevoel loop saam met ’n vrede in die hart. Vrede beteken dat die Here goedkeur wat hy aanvoer.
Daar is kerkmense wat hierdie vrede verder voer en beweer dat dit die Wil van die Here is wat intree as mense na ’n skerp meningsverskil vrede maak. Vrede tussen mense wat – in die Naam van die Here – skerp verskil, beteken dat hulle nou binne God se Wil beweeg.
Daar is mense wat die verstaan van God se Wil aan ’n diep oortuiging of aanvoeling wat hulle het, koppel; daardie ‘gut-feeling’ dat wat hulle nou insien, net van die Here kan wees. Of dat die Here deur so ’n gevoel met hulle praat. Jy moet eenvoudig net voel of glo dat ’n skerp oortuiging van die Here kom.
Dan is daar mense wat daarvan oortuig is dat die meerderheid Christene se standpunt waarskynlik God se Wil is. Volgens hulle is die kanse groter dat die Here Homself aan meer eerder as aan minder Christene duidelik maak.

Faktore om God se Wil te ken
In die ingewikkelde situasies waarin ons ons dikwels bevind, moet geredde sondaars (Martin Luther se term) nooit optree asof hulle nié foute maak of die wys-heid in pag het nie. Die geskiedenis van regerings, sinodes en bekende kerkmense dui op die teendeel.
Wat wel waar is, is dat ons God se Wil alleen kan ken as Hy dit aan ons bekendmaak.
Hy praat met ons deur Sy Woord of deur Woordgebonde woorde of dinge.
As daar één ding is waarvan ons seker kan wees, is dit dat die Bybel God se Woord is. Mense wat deur die Gees aangegryp is, mense met gewone, alledaagse lewenswyses, hoor ook die Gees praat as hulle na die Bybel luister. Die Bybel praat van die hart waaruit die oorspronge van die lewe is, maar ook dat jy God moet liefhê met hart, siel, verstand en al jou kragte. Kort gestel: met alles.
Dat jy God met alles moet liefhê, beteken ook dat jy dit op Sy voorwaardes moet doen; dat jy in alles kan en moet soek na God se Wil.
Maar die Woord of Woordgebonde woorde en dinge kan deur mense wat hulle eie begeertes eenkant skuif en in die greep van die Woord en die Gees van God verkeer, onderskei word. Eintlik is dit baie tasbaar, die Bybel is God se Woord. En Woordgebonde woorde of dinge is gekoppel aan die reëls van die Bybel.
God se gebooie en sy reddingsplan is eintlik baie duidelik. Afgode is onaanvaarbaar en egskeiding of steel alleenlik as niks anders help nie. Jy word uit genade gered, maar moet in die proses leer wat sonde, verlossing en dankbaarheid vir die verlossing is.

Dinge waaroor ons twyfel
Dit is die dinge waaroor die Here nié direk praat nie, waaroor ons dikwels twyfel. Moet ek hierdie ding koop of nie; moet ek nou toegee of ferm wees; moet ek nou die Naam van die Here gebruik of nog ’n bietjie daarmee wag; gaan hierdie belegging ’n verantwoordelike besteding van geld wees of nie?
In werklikheid is dit met hierdie kwessies gesteld soos met God se bekendgemaakte Woord: om goed te hoor en daarvan oortuig te word dat jy reg hoor, moet jy bid. Gedurig bid. Moet jy nooit daarvan terugdiens om nóg ’n opinie van nóg iemand te hoor en dit met die Here deur te praat nie.
Die Here kan aan jou Woordgebonde dinge bekendmaak deur middel van Bybelstudente of ander mense wat doodgewoon in Sy Skepping onder Sy wet iets wat waar is, raakvat. Woorde wat egter Woordgebonde verstaan moet word. Dit is Romeine 1 wat aantoon dat ons almal in God se wêreld leef en dat God ook met ons deur die Skepping praat.