God Verander Dinge Oornag

In die Amplified Bible sê die Prediker: “He has also planted eternity [a sense of divine purpose] in the human heart [a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy, except God]” – niks en niemand kan daardie verlange van die mens se hart bevredig behalwe die Here nie. Tog is dít waarmee God van die begin af besig is en wat Hy aan die einde sal voltooi [Sy allesomvattende plan] ver bo die mens se begrip.