Gretha Wiid – Hart Vir Gesinne

Dat Gretha Wiid ’n impak maak, staan soos ’n paal bo water. Google jy haar naam, kry jy ’n verskeidenheid reaksies op hierdie dinamiese vrou. Sommige is openlik vyandig teenoor haar sterk Christelike standpunte oor pornografie, seks, en die vrou se rol, terwyl ander haar prys vir haar ‘guts’. Een ding is seker, sy laat niemand koud nie. Sy ontlok reaksie – positief of negatief.

Openhartige getuienis
Gretha en Francois se openhartige getuie-nis oor hulle byna-egskeiding is welbekend. Dit was deur hierdie pynlike proses dat hulle tot bekering gekom het en ’n radikale lewe vir Jesus begin leef het. Hulle is so oop oor die pyn en herstel van hulle gebroke huwelik omdat hulle nie alleenlik hoop vir God se genesing en vergifnis wou gee nie, maar ook om praktiese raad uit eie duur lesse met ander te deel.

Geheim om huwelik te laat werk
Die Wiids het al ’n paar sakke sout saam opgeëet. Volgens Gretha is die geheim om jou huwelik te laat werk om die klein dingetjies rég te doen en wanneer sy hulle opnoem, is dit so voor die handliggend: “Máák tyd vir mekaar, leef geheim vry, lag saam, bid saam, vergewe, kyk mekaar in die oë, ‘cuddle’ baie, maak julleself mooi vir mekaar, spreek waardering uit vir klein ou dingetjies”.
Die Wiids se huwelik werk omdat God deel daarvan is en soos Gretha dit stel: “Ons het ’n diepe begeerte om saam oud te word, ons het mekaar se gees lief, want ons glo dat as ons mekaar geestelik ook liefhet, kan die plooie en dinge maar kom!”

Foute om te vermy
Gretha waarsku dat getroudes soms so besig is om besig te wees, dat hulle nie besef hulle groei weg van mekaar nie.
Sy sien daagliks mense wie se huwelike op die rotse loop omdat hulle emosioneel afgeskakel het.
Sy stel dit so: “Jy dink die kitsoplossing is om aan jou maat te doen wat jy aan jouself gedoen wil hê, maar die uitdaging is om elke dag te weet wat jou maat se emosionele, seksuele en geestelike behoeftes is, en dit vir hulle te probeer gee. Een van die grootste foute is dat ons te trots is. Ons leef selfsugtig en wag vir die ander party om die regte dinge te doen of te sê voordat ons respek of liefde sal bewys. Die waarheid is dat die verbond by jóú begin…Jesus het sekerlik nie verniet éérste liefgehad nie, of hoe?”

Balans tussen beroep, ouerskap en die huwelik
Dit is makliker gesê as gedaan om nie so besig te wees nie, veral vir beroepsvroue. Hoe balanseer ’n mens jou rolle as ma, vrou vir jou man en as vriendin? Gretha se kort antwoord is: “Moeilik!”
Vir haar is beplanning die antwoord. Sy skryf letterlik álles van die verskillende skole se programme ’n jaar vooruit in haar dagboek: “Jip, ek maak die skole van Oktober af mal om die volgende jaar se kalender in die hande te kry. Ek ‘boek’ vir myself aftyd, en ‘juggle’ verder soos ’n professionele sirkusnar. My kinders verstaan dat God ons bediening begin het en ons stuur. Dit maak dit makliker vir hulle om begrip vir ons uitdagende werksure te hê.” Gretha het ook ’n netwerk van mense wat haar lewe makliker maak – ’n sekretaresse, bemar-kingsbestuurder en die mammas wat help met die op- en aflaai by die skole.

Geestelike petrolstasie
Haar tyd met God is egter ’n prioriteit: “Hoe sal ek kan aanhou gee as ek nooit self by die geestelike petrolstasie stop vir ’n vol tenk nie? As jy nie tyd vir God maak nie, kom jy maklik op die punt wanneer jy bedien vanuit ’n kennisvlak, en nie vanuit nuwe openbaring nie.”
Praktiese antwoorde
Die media het in die verlede daarin geslaag om haar te brandmerk as die seksvrou van Suid-Afrika. Die waarheid is dat sy oor baie meer as die fisieke verhouding tussen ’n man en vrou bedien. ‘‘Miskien is dit net vir mense vreemd dat iemand met gemak oor God se plan, ook vir die slaapkamer, gesels,’’ sê sy. ‘‘Ek dink ons ervaar soms huwelikspro-bleme omdat ons nie oor die klein jakkalsies in die praktyk wil praat nie. Ons kan nie vir iemand wat met ’n lae libido sukkel, net sê: ‘Bid daaroor nie.’ Christene het praktiese antwoorde nodig wat Woord gebaseer is. Daarom praat ek reguit oor alles wat verhoudinge laat bloei of laat groei – emosionele behoeftes in die huwelik, kommunikasie, skoonfamilie, geld, om maar ’n paar te noem. Ek is gedurende die week by skole betrokke rondom alles wat die kind en ouers raak – van dissipline in die klaskamer, groepsdruk, tot groter knelpunte soos pornografie.”

Suksesvolle vroue
In veral die Christelike konteks, word ’n suksesvolle vrou dikwels as dominerend beskou. Soms lei dit tot uitdagings binne die huwelik. Gretha word beslis as ’n sterk vrou beskou en tog is sy ook al in die media gekruisig oor haar standpunt oor die vrou se onderdanigheid.
Haar mening rondom die saak: “Ek is die Here dankbaar dat dit nog nooit ’n kwessie in ons huwelik was nie. Ek weet dat my bediening net bestaansreg het omdat Francois die hoof van ons huis is en ek onder sy outoriteit bedien. Dit verg ’n baie sterk man om sy vrou te kan ‘release’ vir ’n openbare bediening en nie altyd die een te wees wat in die kollig is nie. Maar ek weet ook dat dit ’n sterk vrou neem om te weet dat die kroon op haar man se kop hoort.”

Spieëlbeeld van haar man se glorie
Gretha kry toenemend te doen met verhoudinge wat struikel omdat vroue wat meer geld as hulle mans verdien, op hulle mans neersien. Sy kry ook te doen met mans wat emosioneel op ’n slegte plek is omdat hulle voel dat hulle nie meer bestaansreg het nie omdat vroue hulle kwansuis ‘verbysteek’.
Sy sê: “Mans moet weet dat hulle outoriteit en identiteit nie in hulle inkomste of status geleë is nie, en vroue moet weet dat hulle plek in die huwelik nie verander wanneer hulle meer as hulle man verdien nie. 1 Kor 11:7 leer ons mos dat ons die spieëlbeeld van ons manne se heerlikheid is – wat ’n maklike manier om die koningin te wees!”

God se wonderlike genade
Gretha het ’n passievolle hart vir gesinne en verhoudinge. Sy erken: “Ek was maar nog altyd ’n radikale en passievolle mens. As ek in iets glo, of iets wil vermag, gaan ek voluit daarvoor, maar weet ook dat ek absoluut niks hiervan sou kon regkry sonder God se wonderlike genade nie!”

VERWRONGE MEDIABEELD
Die media het ’n sekere beeld van Gretha geskep wat nie altyd vleiend of korrek is nie. Gretha sê dat hierdie beeld geskep is deur haar buite konteks aan te haal: “Daar is baie stellings wat ek kwansuis gemaak het, waarvan ek ook maar eers in die koerante gelees het. Oornag is ek geëtiketteer as vulgêr, platvloers en pervers. Mense dink byvoorbeeld dat ek net oor seksuele aspekte by seminare praat.”
Hoe hanteer sy dit wanneer daar valslik oor haar berig word: “Ék kan selfs ’n verwronge beeld van God skep as ek die Woord deurgaans uit konteks aanhaal, of hoe? Wat die verkeerde aanhaal betref, glo ek vas dat God my regter is. Ek verdedig myself nie teen leuens nie, ek bid dat ek dit reg sal leef!”