Josua Verduidelik

Party Christene dink dat die Beloofde Land die Hemel simboliseer. Een bekende gesang het die volgende reëltjie: “Wanneer ek op die oewer van die Jordaan staan, gebied my angstige vrees te wyk”. Die Jordaanrivier vergestalt die oorgang na die dood; van hierdie wêreld na die Hemel. Dit is egter ’n misverstand. Hoewel baie Christene inderdaad ná hulle bekering in die wildernis blyk rond te dwaal sonder om dissipelskap in te gaan, is dit nie hoe dit veronderstel is om te wees nie!

Gered om te dien
Josua is ’n boek van geloof en gehoorsaamheid, ’n boek waar God se volk deur die volging van Sy gesalfde leiers verenig word. Die Woord van God staan sentraal. Josua is ’n boek van verowering en oorwinning.

Neem ‘n tree in geloof
Net soos Moses die kinders van Israel deur die Rooisee gelei het, het Josua hulle nou deur die vol Jordaanrivier gelei. Die priesters is egter aangesê om die Ark van die Verbond te dra en eers in die Jordaanrivier te tree voordat die Here ’n weg vir hulle deur die Jordaan gebaan het. Hulle moes ’n tree in die geloof neem. Net soos Moses die kinders van Israel uit Egipte gelei het, moes Josua nou die kinders van Israel die Beloofde Land binnelei.

Moses en Josua
• In die wet van Moses is daar belofte, maar in Josua: vervulling
• In die wet is wetgewing, maar in Josua: toepassing
• In die wet word die verbond gevestig, in Josua vind die verbond uitdrukking
• Die Pentateug bevat die oorsaak, Josua toon die gevolge
• God seën gehoorsaamheid en Hy straf ongehoorsaamheid

Die Josua-generasie
’n Nuwe generasie is opgelei en in die wildernis gedissiplineer. Hulle het heelhartig gereageer: “Alles wat U ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen U ons stuur, sal ons gaan” Jos 1:16.

Geestelike oorlogvoering
Oorkant die rivier het daar talle vyande, oorlogvoering, opoffering, beserings en die dood voorgelê. Om in die Beloofde Land in te gaan, was om van slawerny te rus, maar dit was kwalik passiwiteit, of onaktiwiteit. Die inname van die Beloofde Land het ware, ernstige oorlogvoering behels. So behels ’n gebalanseerde Christelike dissipelskapslewe baie geestelike oorlogvoering; die stry van die goeie stryd van geloof. “Wees veral sterk, en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie…Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” Jos 1:6-9.

Uitstel weens ongehoorsaamheid
Moses het die kinders van Israel uit slawerny in Egipte, deur die Rooisee, en deur die wildernis gelei. As die volk van Israel getrou en gehoorsaam was, kon hulle die Beloofde Land 39 jaar vroeër binnegegaan het.
Dit was egter hulle ongeloof en ongehoorsaamheid wat daartoe gelei het dat hulle veroordeel is om in die wildernis te sterf. Van al die manne ouer as 20 jaar wat deur die Rooisee gekom het, het slegs twee, Josua en Kaleb, die Beloofde Land binnegegaan.

Konfrontasie
Toe Josua buite die kamp naby Jerigo gaan wandel, is hy deur ’n man met ’n ontblote swaard gekonfronteer. “Is u aan ons kant of aan ons vyande s’n?” Die man het geantwoord: “Nee, ek is die aanvoerder van die leër, van die Here. Daarom is ek hier.” Josua is beveel om sy sandale uit te trek omdat hy op ’n heilige plek gestaan het. Dit was nie ’n engel van die Here nie, maar Die Engel van die Here, ’n verskyning van Jesus Christus in die ou Testament.

Leëraanvoerder
Josua is daaraan herinner dat, al was hy die generaal van die Israelitiese weermag, hy onder die Leëraanvoerder van die Leërskare van die Here is. As jy nie onder gesag staan nie, het jy geen gesag nie. Die Here kom nie om ons planne te seën nie, maar om Sy bevele te gee. Die vraag is nie: Is God aan ons kant nie, maar is ons aan God se kant? “Wie vir die Here is, kom hier na my toe!” Eks 32:26.

Jerigo
Die eerste teiken was die versterkte stad Jerigo. Met twee mure, beide 30 voet hoog (9 m), en die binnemuur 12 voet breed
(3,6 m), was dit ’n gedugte vesting.

Geslaagde strategie
Die strategie wat die Here aan Josua gegee het, het vereis dat al die gewapende manne ses dae lank om die stad stap. Op die sewende dag moes hulle sewe keer om die stad stap met die priesters aan die voorpunt, en met die sewende keer moes al die trompette geblaas word en al die manne ’n magtige kreet gee. Toe die verskansings ineenstort, was die leërskare van Israel slaggereed omdat hulle die stad omsingel het, gereed om die vesting in te neem. Die sedelose vrou, Ragab, en haar familie is ge-spaar sodat die belofte van die spioene wat sy gehelp het, nagekom sou word.

Nederlaag by Ai
Ná so ’n verbasende maklike oorwinning, het die kinders van Israel oormoedig geword en Ai, hulle volgende teiken onderskat. Net ’n klein afdeling is gestuur om hierdie versterkte stad in te neem. Daar is hulle op loop gejaag en het in skande gevlug. Toe die nuus van hierdie skokkende nederlaag kom, het Josua op sy aangesig op die grond voor die Ark van Here neergeval en gebid.

Gebed en aksie
Die Here het Josua gereggewys: “Staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig…” Jos 7:10-11. Daar is ’n tyd om te bid, en daar is ’n tyd om tot aksie oor te gaan. Gebed moet nooit ’n verskoning vir ongehoorsaamheid en luiheid wees nie.
Gebed is die grondslag vir ’n daad van gehoorsaamheid, nie ’n alternatief tot die daad nie. Ons moet ook die verskil tussen geloof en veronderstelling verstaan.
Verdeel en verower
Josua se militêre strategie was om die Beloofde Land in twee te verdeel. Deur Jerigo en Ai in die middel in te neem en na die see op te mars, was dit vir hulle moontlik om eers die suidelike koninkryke en daarna die noordelike koninkryke te verower. Ná jare van volhardende stryd is die land tussen die stamme van Israel verdeel.

Klippe as gedenkteken
Nadat hulle die Jordaanrivier oorgesteek het, het God die kinders van Israel beveel om klippe van die rivierbodem te neem, een vir elk van die twaalf stamme van Israel, en ’n gedenkteken op te rig wat toekomstige geslagte sal herinner aan wat God daar gedoen het. Aan die einde van sy lang en produktiewe lewe het Josua nog ’n gedenkteken opgerig as getuienis van die Verbond dat die kinders van Israel gekies het om die Here te gehoorsaam
(Josua 24:27).
Berg Ebal en Gersim
Die verbond is deur die kinders van Israel in die middel van die Beloofde Land hernuwe. Die seëninge van die Verbond was van Berg Gersim af verkondig. Die vloeke vir ongehoorsaamheid is vanaf Berg Egal voor al die mense van Israel verkondig waar hulle met ’n innige Amen! op elke aspek van die Verbond geantwoord het.

Geloofshelde in Bybel
Die Evangelie van Matteus sluit Ragab by die koninklike bloedlyn van Dawid en Jesus in. Beide Josua en Ragab word in Hebreërs 11 vereer as deel van die groot wolk van getuies wat ons behoort aan te spoor om ons oë op Jesus gerig te hou en die wedren met volharding te hardloop.

Die seëninge van gehoorsaamheid
In sy afskeidstoespraak herinner Josua die kinders van Israel aan God se getrouheid, Sy voorsiening, Sy beskerming en leiding. Hy herinner ons daaraan dat wanneer ons gehoorsaam aan die Here is, Hy ons met oorwinning seën. Wanneer ons ongehoorsaam aan die Here is, ly ons die nagevolge en ervaar nederlae. “Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou…dien die Here. Kies dan vandag wie julle wil dien…Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Jos 24:14-15.

Jesus in Josua
Die boek Josua maak dit duidelik dat ons gered word om te dien, om die goeie stryd van geloof te stry. God se dienaar is hoofsaaklik ’n soldaat. Die naam Josua beteken Jahweh red’. ‘Josua’ is die Hebreeuse vorm wat in die Griekse Nuwe Testament as ‘Jesus’ vertaal word. +

Geestelike oorlogvoering
Oorkant die rivier het daar talle vyande, oorlogvoering, opoffering, beserings en die dood voorgelê. Om in die Beloofde Land in te gaan, was om van slawerny te rus, maar dit was kwalik passiwiteit, of onaktiwiteit. Die inname van die Beloofde Land het ware, ernstige oorlogvoering behels. So behels ’n gebalanseerde Christelike dissipelskapslewe baie geestelike oorlogvoering; die stry van die goeie stryd van geloof. “Wees veral sterk, en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie…Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” Jos 1:6-9.

Uitstel weens ongehoorsaamheid
Moses het die kinders van Israel uit sla-werny in Egipte, deur die Rooisee, en deur die wildernis gelei. As die volk van Israel getrou en gehoorsaam was, kon hulle die Beloofde Land 39 jaar vroeër binnegegaan het.
Dit was egter hulle ongeloof en ongehoorsaamheid wat daartoe gelei het dat hulle veroordeel is om in die wildernis te sterf. Van al die manne ouer as 20 jaar wat deur die Rooisee gekom het, het slegs twee, Josua en Kaleb, die Beloofde Land binnegegaan.

Konfrontasie
Toe Josua buite die kamp naby Jerigo gaan wandel, is hy deur ’n man met ’n ontblote swaard gekonfronteer. “Is u aan ons kant of aan ons vyande s’n?” Die man het geantwoord: “Nee, ek is die aanvoerder van die leër, van die Here. Daarom is ek hier.” Josua is beveel om sy sandale uit te trek omdat hy op ’n heilige plek gestaan het. Dit was nie ’n engel van die Here nie, maar Die Engel van die Here, ’n verskyning van Jesus Christus in die ou Testament.

Leëraanvoerder
Josua is daaraan herinner dat, al was hy die generaal van die Israelitiese weermag, hy onder die Leëraanvoerder van die Leërskare van die Here is. As jy nie onder gesag staan nie, het jy geen gesag nie. Die Here kom nie om ons planne te seën nie, maar om Sy bevele te gee. Die vraag is nie: Is God aan ons kant nie, maar is ons aan God se kant? “Wie vir die Here is, kom hier na my toe!” Eks 32:26.

Jerigo
Die eerste teiken was die versterkte stad Jerigo. Met twee mure, beide 30 voet hoog (9 m), en die binnemuur 12 voet breed
(3,6 m), was dit ’n gedugte vesting.

Geslaagde strategie
Die strategie wat die Here aan Josua gegee het, het vereis dat al die gewapende manne ses dae lank om die stad stap. Op die sewende dag moes hulle sewe keer om die stad stap met die priesters aan die voorpunt, en met die sewende keer moes al die trompette geblaas word en al die manne ’n magtige kreet gee. Toe die verskansings ineenstort, was die leërskare van Israel slaggereed omdat hulle die stad omsingel het, gereed om die vesting in te neem. Die sedelose vrou, Ragab, en haar familie is ge-spaar sodat die belofte van die spioene wat sy gehelp het, nagekom sou word.

Nederlaag by Ai
Ná so ’n verbasende maklike oorwinning, het die kinders van Israel oormoedig geword en Ai, hulle volgende teiken onderskat. Net ’n klein afdeling is gestuur om hierdie versterkte stad in te neem. Daar is hulle op loop gejaag en het in skande gevlug. Toe die nuus van hierdie skokkende nederlaag kom, het Josua op sy aangesig op die grond voor die Ark van Here neergeval en gebid.

Gebed en aksie
Die Here het Josua gereggewys: “Staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig…” Jos 7:10-11. Daar is ’n tyd om te bid, en daar is ’n tyd om tot aksie oor te gaan. Gebed moet nooit ’n verskoning vir ongehoorsaamheid en luiheid wees nie.
Gebed is die grondslag vir ’n daad van gehoorsaamheid, nie ’n alternatief tot die daad nie. Ons moet ook die verskil tussen geloof en veronderstelling verstaan.
Verdeel en verower
Josua se militêre strategie was om die Beloofde Land in twee te verdeel. Deur Jerigo en Ai in die middel in te neem en na die see op te mars, was dit vir hulle moontlik om eers die suidelike koninkryke en daarna die noordelike koninkryke te verower. Ná jare van volhardende stryd is die land tussen die stamme van Israel verdeel.

Klippe as gedenkteken
Nadat hulle die Jordaanrivier oorgesteek het, het God die kinders van Israel beveel om klippe van die rivierbodem te neem, een vir elk van die twaalf stamme van Israel, en ’n gedenkteken op te rig wat toekomstige geslagte sal herinner aan wat God daar gedoen het. Aan die einde van sy lang en produktiewe lewe het Josua nog ’n gedenkteken opgerig as getuienis van die Verbond dat die kinders van Israel gekies het om die Here te gehoorsaam (Josua 24:27).

Berg Ebal en Gersim
Die verbond is deur die kinders van Israel in die middel van die Beloofde Land hernuwe. Die seëninge van die Verbond was van Berg Gersim af verkondig. Die vloeke vir ongehoorsaamheid is vanaf Berg Egal voor al die mense van Israel verkondig waar hulle met ’n innige Amen! op elke aspek van die Verbond geantwoord het.

Geloofshelde in Bybel
Die Evangelie van Matteus sluit Ragab by die koninklike bloedlyn van Dawid en Jesus in. Beide Josua en Ragab word in Hebreërs 11 vereer as deel van die groot wolk van getuies wat ons behoort aan te spoor om ons oë op Jesus gerig te hou en die wedren met volharding te hardloop.

Die seëninge van gehoorsaamheid
In sy afskeidstoespraak herinner Josua die kinders van Israel aan God se getrouheid, Sy voorsiening, Sy beskerming en leiding. Hy herinner ons daaraan dat wanneer ons gehoorsaam aan die Here is, Hy ons met oorwinning seën. Wanneer ons ongehoorsaam aan die Here is, ly ons die nagevolge en ervaar nederlae. “Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou…dien die Here. Kies dan vandag wie julle wil dien…Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Jos 24:14-15.

Jesus in Josua
Die boek Josua maak dit duidelik dat ons gered word om te dien, om die goeie stryd van geloof te stry. God se dienaar is hoofsaaklik ’n soldaat. Die naam Josua beteken Jahweh red’. ‘Josua’ is die Hebreeuse vorm wat in die Griekse Nuwe Testament as ‘Jesus’ vertaal word.

Sonde in die kamp
God het Agan aan die kaak gestel omdat hy goud, silwer en ’n kledingstuk gesteel het in weerwil van God se uitdruklike opdrag dat daar absoluut niks in hierdie stad buitgemaak mag word nie. “Wees verseker jou sonde sal aan die lig kom!” Niemand se lewe raak net homself nie. Sonde kan ’n uitwerking op die hele gemeenskap hê. Soms ly ’n hele nasie weens die sonde van een indiwidu. Alles het gevolge. In die Nuwe Testament het Ananias en Saffira dood neergeval omdat hulle vir die Heilige Gees gejok het. Net soos Agan vir die sonde gesterf het wat hy in die kamp ingebring het, so moes die vroeë Kerk leer dat sonde ernstig is en dat alles gevolge het.

Gee my hierdie berg!
Ons weet nie wat die name van die ander tien spioene was nie, maar die name van Josua en Kaleb word verewig vereer. Hulle mag wel die minderheidsverslag gelewer het, maar God was met hulle. Kaleb en Josua was nie louwarm, passief en lui nie. Hulle was nie halfhartig of lafhartig nie. Hulle harte was onverdeeld. Selfs ná 45 jaar getroue diens het Kaleb nie agter enige verskonings weggekruip nie, hy wou steeds betrokke wees. Hy wou nie agteroorsit nie. Hy het nie vir die maklike taak gevra nie, maar het die eer van ’n harde en moeilike opdrag verkies: Gee my daardie berg! Josua 14:7 -1