Jesus: Laat Die Kindertjies na My toe kom

n Verslaggewer het die beroemde teoloog, Karl Barth, eens gevra om sy standpunt oor Christen-doktrine op te som. Barth was ’n gerespekteerde teoloog en het 12 dik boekdele oor teologie voltooi. Hy sou dus ’n indrukwekkende verhandeling kon gee, maar hy het nie. In plaas daarvan het hy eenvoudig geantwoord: “Jesus min my salig lot, ek weet uit die Woord van God.”
Daardie eenvoudige woorde, op ’n ongekompliseerde wysie getoonset, bevat die grondigste waarheid wat die wêreld ooit sal hoor. Die woorde kom uit een van die bekendste hallelujaliedjies. Die Bybel leer ons dat Jesus ons inderdaad liefhet en die Bybel wys ons spesifiek daarop dat Jesus kindertjies liefhet.

Was Jesus te besig?
Markus 10 vertel van ’n besige dag vir Jesus en sy dissipels toe mense probeer het om ’n paar kindertjies na Jesus toe te bring sodat Hy hulle kon seën. Die dissipels het ’n vol program gehad. Hulle het nie tyd vir hierdie lastige kindertjies gehad nie, en het die ouers ook so ingelig.
Die dissipels het diegene wat kindertjies na Jesus toe gebring het, berispe! Hulle het gedink dat Jesus te belangrik is om hom met kindertjies op te hou. Hulle het gedink dat die kinders ’n oorlas en ’n onnodige steurnis is. “Kan julle nie sien dat Jesus met belangriker sake as kinders besig is nie? Hy het werk om te doen! Laat staan Hom! Hy is besig om ons te onderrig. Hy het nie tyd om met kindertjies te mors nie!”
Volgens Markus 10:14-16 het Jesus, toe Hy sien wat gebeur, vir Sy dissipels kwaad geword. Hy het vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.“ Toe het Hy Sy arms om die kindertjies gesit, Sy hande op hulle koppe gelê en hulle geseën.
Jesus het nie dikwels kwaad geword nie, maar toe Sy dissipels probeer het om die kinders weg te wys, het Jesus kwaad geword! Hy het nie die kindertjies as ’n mors van Sy kosbare tyd beskou nie. Jesus het waarde aan kinders geheg. En, Hy het seker gemaak dat Sy dissipels daardie boodskap duidelik verstaan.

Die vernaamste in die koninkryk
Kan jy jou voorstel hoe dit vir daardie kindertjies moes wees om Jesus se Hand op hulle te voel en geseën te word? Jesus het daardie kindertjies innig liefgehad.
Matteus 18 vermeld ’n geleentheid toe Jesus se dissipels Hom gevra het: “Wie gaan die belangrikste in die koninkryk van die Hemel wees?” Jesus het ’n kindjie nader geroep. Hy het aan Sy volgelinge gesê: “As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die Hemel kom nie.” Matt 18:3.
Waarna het Jesus verwys? Wat het kinders wat volwassenes kortkom? Natuurlik het Hy nie van volwassenheid of intellek gepraat nie. Ek dink ook nie Hy het oor onskuld of gehoorsaamheid gepraat nie. Dit neem kindertjies nie lank om allerhande maniere uit te dink om ongehoorsaam te wees nie.
Die kwaliteit waarvan Jesus gepraat het, is vertroue. Kinders vertrou van nature baie maklik. As volwassenes wil ons op ons eie
prestasies staatmaak. Hoe langer ons weg van God af leef, hoe moeiliker is dit om te erken dat ons God se genade nodig het. Aan die ander kant is daardie soort absolute vertroue heel natuurlik by kindertjies.
Die regte tyd om te besluit
Onlangse statistieke bewys dat meer as 83% Christene die besluit om Christus te volg, voor die ouderdom van 18 gemaak het. Slegs 17% word ná die ouderdom van 18 gered. Kinders en jongmense is ’n prioriteit vir Jesus en hulle moet ’n prioriteit vir ons wees!
Jesus het voortgegaan deur aan Sy dissipels te sê: “En wie so ’n kindjie in My Naam ontvang, ontvang My. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van My afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met ’n groot meulsteen aan sy nek in die diep see verdrink.” Matt 18:5-6.
Histories het die Russiese Ortodokse Kerk daarin misluk om onderrig aan die kinders en jeug van die kerk te bied. Hulle mislukking het ’n lugleegte in die denke van die Russiese jeug gelaat en kommunisme het gepoog om daardie gaping te vul. Daarom is die kerk van Rusland deels verantwoordelik vir 70 jaar van verdrukking onder ateïstiese kommunisme.
Weliswaar verg dit energie en geduld om kinders te leer. Dit verg tyd en geld om aan die behoeftes van jongmense te voorsien. Maar dit is die moeite werd!
Wanneer jy kindertjies by die kerk sien rondhardloop, sien jy hulle wat die vernaamste in die koninkryk van die Hemel is. Kinderbediening is waarskynlik die belangrikste bediening in jou plaaslike kerk.

Geestelike leiding
Daar is ouers wat nie die belang verstaan om hulle kinders geestelike leiding te gee nie. Hulle wil wag tot hulle kinders oud genoeg is om self oor geestelike dinge en kerk-toe-gaan te kan besluit. Tog laat hierdie ouers nie hulle kinders toe om te wag tot hulle oud genoeg is om self te besluit of hulle skool toe moet gaan, die tandarts moet besoek, of hulle kamer moet skoonmaak nie.
Daar is die staaltjie van ’n dominee wat sy tuin aan ’n man wou wys wat nie sy kinders toegelaat het om kerk toe te kom nie. Hy wou hê dat sy kinders moes wag totdat hulle oud genoeg is om vir hulself te besluit. Toe die dominee en die man die tuin instap, was dit vol onkruid wat die lemoenpampoentjies, boontjies en tamaties toegegroei het. Die man het gesê: “Maar, dit is ’n jammerlike verskoning van ’n tuin!” Waarop die dominee geantwoord het: “Ek wil wag totdat die groente ’n kans gehad het om self te besluit in watter rigting dit wil groei!”
Die kindertjies is na Jesus toe gebring. Dit is wat Jesus wil hê jy moet doen. Hy wil hê dat jy die kindertjies na Hom toe bring. As jy hulle nie bring nie, mag hulle dalk nooit kom nie.

NICO BOUGAS is die internationale koördineerder van Hellenic Ministries. E-pos: nico@bougas.info of www.hellenicministries.com