Onbetaamlike Klere En Die Kerk

Ons het al almal in ’n moeilike situasie gevra: “Wat sou Jesus doen?” Soms is die antwoord voor die hand liggend, ander kere is dit nie so duidelik nie. ’n Troebel voorbeeld, wat ’n groot ophef in Christen-kringe veroorsaak het, is die onlangse besluit van ’n Amerikaanse pastoor om ’n paartjie se huwelikseremonie op die troudag te kanselleer weens die gewaagde lae halslyn van die bruidsrok.

Waar is die rok?
Die troue moes die middag om drieuur begin; om twee-uur het die pastoor die bruid en bruidegom verwelkom en toe hy die halslyn en die lengte van die bruid se rok opmerk, skertsend gevra: “Waar is die ander helfte van die rok?”
Die familie het die opmerking afgelag en nie veel aandag daaraan geskenk nie. Daar is voortgegaan met die bruid se grimering. Om halfdrie het die pastoor ’n leier van die kerk versoek om by die bruid uit te vind of sy die ander helfte van haar rok uitgesorteer het.

Gestrand voor die kansel
Die bruid het die leier verwittig dat dit die rok is waarin sy gaan trou, en die pastoor is dienooreenkomstig ingelig. Hy het die bruid en bruidegom meegedeel dat hy nie die seremonie kon voltrek met die bruid in haar gekose rok nie.
Pastoor Michael Canty van Truth Ministries Holiness Chruch het die bruid meegedeel dat sy die lae hals moet bedek en ’n manier moet vind om die rok te verleng; die bruid het terug-gekap dat dit onmoontlik is om dit binne so ’n kort tydsbestek te doen.
Ná ’n druk gesprek (bykans een uur lank nadat die diens reeds moes plaasvind) het die pastoor sy spyt uitgespreek dat hy nie die se-remonie kan voltrek nie, na sy kantoor teruggekeer en die deur toegemaak.

Te konserwatief?
Die familie was woedend, die gaste verward, en die paartjie histeries oor die verleentheid en vermorste uitgawe op blomme, reiskostes, ens. Plaaslike nuusstasies het van die storie te hore gekom en Christen-kletsblaaie was aan die brand met vurige kommentaar en kritiek.
Dit is nie bekend of hierdie nuwe bediening (14 maande oud) vooropgestelde riglyne oor kleredrag of gedragsreëls het nie, maar ’n mens kan aanneem dat hulle heiligheid en sedelikheid hoog ag (soos hulle naam aandui).
Die meeste van hierdie soort konserwatiewe kerke sal die volgende standaarde vir vroue in gemeen hê:
• Rompe moet onder die knie wees; geen langbroeke nie
• Rompe behoort nie noupassend te wees nie
• Bloesies of hemde moet nooit ’n lae hals hê nie, (tipies word ’n tweevingerwydte reël om die nek gebruik)
• Moue behoort die elmboë te bedek
• Volstrek geen middelrif mag wys nie; hoofsaaklik moet vroue sedelik en fatsoenlik aangetrek wees, en geen aandag op hulleself vestig nie.

Wat is vir God van belang?
Het hierdie pastoor te ver gegaan deur hierdie jong paartjie se troudag te bederf, of het hy ’n prysenswaardige standpunt vir sedelikheid ingeneem? Dit hang af wie jy vra…want Christene se beskouings verskil ingrypend:
“Ek voel jammer vir die bruid wat ’n kerktroue in ’n (terterige) rok wou hê, maar voel selfs meer hartseer oor die pastoor wat sy kans om inspraak in iemand se lewe te hê, gemis het,” het een Christen-outeur opgemerk.
Nog ’n webkletser het die volgende te sê gehad: “Kan jy hierdie rok in die parlement dra? As die antwoord “nee” is, kan jy dit ook nie kerk toe aantrek nie. Net soos die wêreld ’n sekere fatsoenlike dekorum het, het die Kerk van Christus ook ’n sekere dekorum…”
“Die pastoor se idee van mode het voorrang bo God se wil gekry. Daar is níks in die Skrif wat voorskryf wat die bruid nie op haar troue mag aanhê nie,” sê ’n ander skrywer.
Iemand het opgemerk: “God kyk nie na haar klere nie, God se aandag is nie op hoe ‘seksie’ sy is nie. God stel belang in die feit dat ’n man en ’n vrou eensgesind byeenkom om een te word. Ons moet ophou om op die uiterlike te fokus.”

Wat sou Jesus doen?
Was die dominee dus te veroordelend en te besig om klippe na ’n sondaar te gooi (soos die Fariseërs wat deur Jesus in Johannes 8 bestraf is) of het hy bloot die Bybelse standaarde van heiligheid en respek gehandhaaf wat in die Huis van die Here betoon moet word? Het ons almal ons eerbied vir die dinge van God verloor, of moet ons by die heersende tydsgees aanpas en mense tegemoet kom waar hulle is?

Verwelkom die onheilige?
Die kinders van God word beveel om heilig, en afgesonder vir God te wees; ’n koninklike priesterdom. Dus, al kan ons nie verwag dat ongeredde mense hulle aan hierdie standaarde van Bybelse moraliteit en sedelikheid moet steur nie, moet ons daarna streef om daardie waardes in ons midde te bewaar.
As God nie omgegee het wat ons aantrek nie, sou die Skrif ons vroue nie beveel het om ons beskeie te versier met kleding wat fatsoenlik is vir diegene wat bely dat hulle God dien nie (1 Tim 2:9-10).
Bowenal bring hierdie voorval die moeilike (en ongewilde posisie) van die moderne Kerk na vore: om ’n heilige huis te wees wat onheilige mense verwelkom. ’n Bastion van rein-heid en moraliteit, wat diegene wat gebroke, rebels, en verlore is, verwelkom.
Dus, was die dominee verkeerd om die troue af te stel? Het hy meer skade as goed berokken?
Te dikwels sien mense Jesus as ’n sagmoe-dige, langhaar Redder wat ten diepste ’n passifis is…uit die aard van die saak sal hierdie indruk van Christus jou antwoord op die ontwykende vraag: “Wat sou Jesus doen?” beïnvloed.
Aan die ander kant – kon hierdie dominee se optrede die (vermoedelik ongeredde) paartjie en hulle gaste verder van God vervreem het? Was dit die moeite werd om die mense ter wille van die beginsel op te offer?

Soek die wysheid van God
Uiteindelik kan net diegene wat daardie dag teenwoordig was, rekenskap gee van wat gebeur het. Miskien het die kerk tydens ’n voorhuwelikse beradingsessie riglyne vir kleredrag uiteengesit. Miskien het die kerk aangeneem dat ’n sekere vlak van fatsoenlikheid en respek as vanselfsprekend aanvaar kan word en was daar daardie dag klaarblyklik ’n gebrek daaraan.
Ongeag die besonderhede, behoort hierdie geval ’n waarskuwing aan kerke en leiers te wees om soortgelyke gebeure in hulle gemeentes te voorkom. Mag die Here ons wys-heid gee!