Voorspoedige Nuwe Jaar

n Mens kan nie glo hoe vinnig die jaar verbygesnel het nie! Die gevaar bestaan egter dat ’n mens die nuwe jaar instorm en bly voortjaag. Daarom is dit noodsaaklik dat ’n mens stil word om na te dink oor hoe om die nuwe jaar meer verrykend te maak. Niemand wil tog die seën en die goeie dinge wat God vir ons voorhou, misloop nie.

Voornemens vir Nuwejaar
Dikwels maak mense ’n lysie van voornemens vir die nuwe jaar. Met sekere dinge wil hulle ophou, en hier en daar is daar iets nuuts waarmee hulle wil begin. Party wil gewig verloor, ander wil meer kerk toe gaan, of ophou rook en minder drink. Ongelukkig kom daar dikwels niks van hierdie goeie voornemens nie. Ná ’n paar weke verval hulle weer in die ou groef en gaan maar weer voort soos vroeër.

Beplanning vir ’n sinvoller lewe
Daar is wonderlike dinge wat ons deel van die nuwe jaar kan maak wat ons lewens kan verryk en seën vir ander kan meebring. Gebruik ’n paar oomblikke en merk ’n paar van hierdie gedagtes af wat jou aanspreek; fokus dan daarop in die jaar wat voorlê.
✔ Prioritiseer jou lewe en skakel onnodige en onbelangrike dinge uit. Raak ontslae van onnodige tydrowende aktiwiteite wat jou lewenskragte tap. Onderskei die noodsaaklike in al die vergaderings, oproepe, e-posse en administrasie.
✔ Ruim tyd in vir die Bybel en probeer om dit in die volgende jaar van voor tot agter deur te lees. Maak aantekeninge in jou joernaal van opdragte en beloftes asook die dinge wat jou aanspreek.
✔ Bestee meer tyd in gebed. Dissiplineer jouself om daagliks ’n sekere tyd alleen stil te word in God se teenwoordigheid. Probeer ook om eenmaal ’n week ’n vaste afspraak te hê om saam met ander te bid.
✔Berei jouself voor sodat jy swaarkry en lyding so kan verwerk dat jy geestelik daardeur sal groei. Soms praat die Here juis met ons deur swaarkry. Dit bly ons keuse om in sulke moeilike tye bitter, of beter te raak.
✔ Breek los van verkeerde verhoudings en sondige gewoontes. Moenie onvergewensgesindheid plek gee nie.
✔ Moenie enige valsheid of skynheiligheid vatplek gee nie. Kies om eg en opreg te lewe en nie iets voor te gee wat nie die waarheid is nie.
✔ Ons is self verantwoordelik vir ons selfbestuur; daarom moet ons sorg dat ons gesond lewe, reg eet en genoeg oefen en slaap.
✔ Ons eie verryking is ons eie verantwoordelikheid. Ons moet ons beter bekwaam vir ons werk en beroep; daarom moet ons tyd maak om te lees, DVD’s en CD’s te luister en konferensies by te woon.
✔ Kom ons gee in die nuwe jaar net vir liefde plek in ons verhou-dings; daarom moet ons na mekaar luister en ingestel wees om te help of vir iemand te bid. Maak tyd om by mekaar te wees.
✔ Ons moet besluit om nooit kwaad te praat of te skinder nie. Dinge wat vertroulik aan ons vertel is, moet vertroulik by ons bly.
✔ As die druk en die tempo begin toeneem en spanning oplaai, moet ons seker maak dat ons nie die petrolnaald tot in die rooi laat daal nie. Ons tenk moet altyd weer volgemaak word; daarom moet ons tyd maak vir ontspanning, rus, kuier en ander lekker dinge waarvan ons hou.
✔ Ons moet onsself beskerm en weet waar ons duidelike grense moet trek. Ons moet weet waarvoor ons “ja” moet sê en waarvoor ons “nee” moet sê.
✔ Dit is opbouend om by ’n kleingroepvriende in te skakel waar ons mekaar geestelik kan opbou, raadgee, bemoedig en ver-sterk. Al verg dit opoffering, moet ons nie wegbly van so ’n groep wat vir ons geestelik en ook op ander gebiede iets kan beteken nie.
✔ Dit is ook noodsaaklik dat ons ’n mentor vind by wie ons ons hart eerlik kan uitpraat en verseker is dat ons die regte leiding en vermaning sal ontvang.

“Ek stuur My Gees”
Jesus het met Sy Hemelvaart die versekering gegee dat Hy deur Sy Heilige Gees in ons kom woon. Ons troos vir die nuwe jaar is dat God ons deur Sy Gees gaan lei. Daarom moet ons elke dag beheer van ons lewens aan die Heilige Gees oorgee en sensitief vir Sy leiding bly. So sal ons binne God se wil lewe en binne Sy seën en sorg bly. As die Gees ons lei, sal ons nie in die vyand se planne beland nie en sal ons God se volmaakte doel vir ons lewens bereik.