Waar Is Al Die Manne Heen?

Dit was die artikel op Life Site News oor die Costa Concordia-passasierskip wat naby die Italiaanse kus ge¬sink het wat my aandag, vanweë die unieke perspektief op die gebeure, aangegryp het. Die media het aangedui dat die kap¬tein, Francesco Schettino, wat sy skip verlaat het, deur die kuswag beveel is om na die skip terug te keer. Schettino het skynbaar hierop gereageer deur verskeie leuens te vertel terwyl hy besig was om met die reddingsboot te probeer ont¬vlug. Die artikelskrywer vra tereg die vraag: “Watter soort man sluip ongesiens weg en laat 4 200 passasiers aan hul eie lot oor? Watter soort man stamp ou tannies, klein dogtertjies en jong ma’s uit die pad sodat hy eerste op die reddingsboot kan kom? Die antwoord – moderne mans, seksueel-geëmansipeerde mans wat in die feministiese era en volgens moderne lewens¬wyses grootgemaak is!”

Bankrot ideologie word ontbloot
Die Costa Concordia-tragedie het maar net al die foute en probleme van ’n ban¬krot sekulêr-humanistiese ideologie ontbloot. Die Vrouebevrydingsbeweging, bygestaan deur die liberale media, bevorder nou reeds vir langer as vyf dekades hierdie destruktiewe ideologie wat mans teenoor vrouens plaas. Dit het God se instellings, soos die huwelik en die gesin, afgetakel en die lewensbelangrike rol van die pa-figuur in die huisgesin tot iets totaal niksseggend gedegradeer.

Die aaklige gevolge van hierdie volgehoue verswakking van die man in die Wes¬terse samelewing, het op ’n baie tragiese manier in die Costa Concordia aan die lig gekom. In sy artikel ‘Captain Coward: Behold our brave new sexually emancipated world,’ betreur die skrywer van die artikel die tragiese gevolge van feminisme op die Westerse samelewing, en veral op die mans van die samelewing. Hy vra tereg: “Wat kan die uitdrukking: ‘Vroue en kinders eerste’ vir die moderne man, wat grootgeword het met die hele idee dat mans en vrouens gelyk is, dat vrouens eintlik niks meer as seks¬objekte is en kinders niks meer as ’n weggooibare las is nie, beteken?”

Pornografie-bedryf floreer
Dit is tragies dat mans wat met hierdie gereelde dieet van pro-feminisme en pro-homoseksualisme grootgeword het, nie in staat is om in tye van nood en gevaar soos ware here te reageer en op te tree nie. In plaas daarvan om die deur vir die vrou oop te maak, storm die geëmansipeerde man eerste by die deur uit. Die polities-korrekte man is slegs oor sy eie behoeftes en nood bekommerd en sien die vrou bloot as gebruiksitem wat daar is om in sy seksuele behoeftes te voorsien. Dit is om hierdie presiese rede dat die pornografie-bedryf ’n biljoen-dollar-bedryf is.

Pornografie beeld die vrou as blote seksobjek uit en dit lok natuurlik die narsistiese man uit. Self-opoffering, manlike krag en moed is almal eienskappe wat aan ’n vervloë era, toe Christelike waardes nog in die samelewing gegeld het, behoort. Interessant genoeg, het baie mense ’n vergelyking tussen die ‘moderne’ bemanning en dié van die Titanic getref.

Bybelse waardes oorboord gegooi
’n Honderd jaar gelede het die mans aan boord van die Titanic die vroue en kinders in die reddingsbote gehelp met die wete dat hulle hierdeur hulle eie kans op redding prysgee.

Die laaste sien van die kaptein was waar hy met ’n kind in sy arms gestaan het – in ’n poging om haar ’n kans op redding te bied. Slegs ’n honderd jaar later het die feministiese agenda en radikale homoseksualisme daarin geslaag om mans in ydele, verwaande, onverantwoordelike narsiste te verander – liefhebbers van die eie-ek! Die hele idee van dapper, vrymoedige mans wat God eer, moeilikhede oorkom, opofferinge vir sy gesin maak en ander voor homself stel, is saam met ander Bybelse waardes oorboord gegooi. Sekulêre humanisme en godlose idees soos homoseksualisme en feminisme, het mans in vrouens en vrouens in mans verander. Die samelewing hou aan vrouens voor dat hulle nie mans nodig het nie en met mans om seksuele dominansie moet kompeteer.

Die Skrif is egter baie duidelik: God het man en vrou geskape om mekaar te help en in die huwelik te komplementeer. Die feministiese ikoon, Gloria Steinem het met groot bravade verklaar: “Women need men like fish need bicycles.” Die reaksie hierop? Mans het hul vaderlike instinkte oorboord gegooi en jag alle seks wat die feministe kan bied waaroor hulle nie hoef skuldig te voel nie, na. Die absolute ontploffing van vaderlose kindertalle en ook die immerstygende aborsiekoers is maar twee vernietigende gevolge van hierdie godlose ideologie.

Markplein nou ’n oorlogsone
Die markplein is nog ’n oorlogsone waar die feministiese agenda bevorder word. Vrouens word aangemoedig om hul moe¬derinstinkte agterweë te laat, die gesin tot ’n minder belangrike status te rangeer en op hulle sukses op die korporatiewe leer te fokus.

Al hoe meer vrouens maak kinders sonder enige man in die verhouding, groot. Mans word genadeloos met pro-homoseksuele en feministiese propaganda in Hollywoord-flieks en liberale media gebombardeer – in so ’n mate dat eens gesogte manlike deugde soos vaderskap, moed en ridderlikheid uitgesterf het. Die sogenaamde ‘battle of the sexes’ het in die sosiale spektrum mans teenoor vrouens geplaas en is hulle betrokke by die mees bisarre geslagspel.

Feminisme het verder daarin geslaag om die sterk, sorgsame en ook liefdevolle man en verantwoordelike vader, oorbodig te verklaar en sodoende is die gesinseenheid vernietig.

Die humanistiese ideologie wat mans in ’n voortdurende geveg vir oorheersing teen vrouens stel, het egskeidingsyfers die hoogte laat inskiet. Lojaliteit en toewyding is die natuurlike slagoffers in hierdie ideologie wat aan die self toegewy is.

Huwelike beteken niks meer nie
Mans dink absoluut niks daarvan om hul huwelike prys te gee en by toevallige seksmaats wat toenemend beskikbaar is, betrokke te raak nie. Hierdie betrokke artikel verwys ook na Michael Voris, Katolieke Apologeet, se reeks video’s oor die ‘ontmanning’ van die mansgeslag en die effek van feminisme op die Katolieke Kerk en die wêreld oor die algemeen. Volgens hom is die soort man wat deur die feministies-beheerde media goedgekeur word, swak, minder intelligent en oneffektief. Beheer deur sterk, moderne en intelligente vroue is dus noodsaaklik. En dit, volgens Voris, het veroorsaak dat sterk mans die Kerk en die gesin verlaat het om ’n kanaal te vind waar hulle hul manlikheid in ongesonde omgewings soos byvoorbeeld misdaad en die objektivering van vrouens, sonder skuldgevoel kan uitgeoefen.

Katastrofiese gevolge
Die katastrofiese invloed van feminisme in die gemeenskap is onbetwisbaar, veral in die lig van die toenemende aantal mans wat hulle vrouens en kinders verlaat. Va¬derlose kinders is die grootste faktor in die sosiale destabilisering van die Westerse samelewing.

Die opstande in Julie 2010 in die VK – waarin hoofsaaklik jonges uit disfunksionele gesinne betrokke was – het die ontsettende gevolge van vaderlose gesinne gedemonstreer.

Die Bybelse wêreldbeskouing gee mans die opdrag om hul gesinne lief te hê en te beskerm – en dit het ’n kultuur van selfopoffering en sosiale verantwoordelikheid by mans wat die samelewing tot voordeel is, tot gevolg. In plaas daarvan om die man se beeld op te bou, het feministe dit totaal afgetakel deur hulle van hul Godgegewe manlikheid en doel te beroof. Volgens die artikelskrywer het feminisme daarin geslaag om manlike krag te demonetiseer en hulle voor te hou as monsters, vroueslaners en kindermisbruikers.

Herontdekking van manlikheid noodsaaklik
Die geëmansipeerde man is die tragiese gevolg van dekades se volgehoue indoktrinasie deur die feministiese en homoseksueel-gedomineerde liberale media. Bybelse waardes word verkleineer en as argaïes afgeskryf. Die waarheid is egter dat die waardes en beginsels wat in die Bybel uitgestip word, die dapperste, galantste en manlikste mans in die geskiedenis tot gevolg gehad het.

Die Westerse samelewing het die rykste en gevorderdste van alle samelewings geword juis as gevolg van Christelike beginsels. Van die gevaarlikste en avontuurlikste ontdekkings kan aan mans wat ’n Bybelse wêreldbeskouing gehandhaaf het, toegeskryf word.

In vandag se feministiese kultuur is dit ondenkbaar. Die man wat deur die Bybel geïnspireer is, het van die ontwikkeldste beskawings in die geskiedenis gevestig, want hy het die doel van sy manlikheid verstaan. Die ‘ontmande’ man se verlossing hang dus van die herontdekking van sy manlike krag en die gebruik daarvan tot eer van God af om so-doende sy Godgegewe doel te vervul.