Lesse aan die voete van Jesus

Die gejaag van die lewe kan soms verstikkend wees. Ons almal ken die druk van sperdatums, oorvol programme en eise van mense. Ons weet wat ons beroepe, die huwelik, gesinslewe en kinders se oorvol programme van ons verg.

Hierdie eise van die lewe veroorsaak maklik tonnelvisie, waar dit wat wérklik saak maak uit die oog
verloor word. “Om by Jesus se voete te sit”, kan in hierdie Marta-wêreld soms na blote wensdenkery of selfs ’n cliché klink.

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is, om uit te vind wat die antwoorde op hierdie vraag is. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!


Wat was die Kainsmerk?

Nadat Kain sy broer Abel vermoor het, het God vir Kain vervloek en hom ’n teken gegee sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. Die aard van die Kainsmerk is die onderwerp van baie debat en gissings. Wat was hierdie Kainsmerk waarna die Bybel verwys het en wat was die doel daarvan?

Daar is ook heelwat ander raaisels rondom Kain: Waarom was Kain se straf nie dood nie? Wie was Kain se vrou? Hoe het Kain gesterf? Wat het met hom gebeur? Wat of waar was die land van Nod in die Bybel?

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is, om die antwoord op hierdie vrae te lees. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!


’n ‘Ongemaklike’ leuen?

Die kwessie van klimaatsverandering behels ’n diepliggende konflik van wêreldbeskouings. Christene behoort inderdaad besorgd te wees oor die ekologie en ons hét ’n plig om na die omgewing om te sien. Maar die valse, anti-Bybelse, evolusionêre beskouing oor die geskiedenis van die aarde – gegrond op naturalisme – vuur ’n radikale omgewingsgesinde ideologie aan wat klimaatsverandering omhels.

Daar is kommer in Christen-kringe oor klimaatvreesaanjaery, wat gedryf word deur ’n anti-Christelike wêreldbeskouing eerder as wetenskaplike bewyse. In hierdie artikel deel ons ons siening wat uit die Bybel en die wetenskap gevorm is.

Lees gerus hierdie artikel in die nuutste JUIG! Tydskrif wat tans op die rakke is en ontdek die antwoorde in God se Woord. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!


Riëtte Delport: van kinderhuiskind na oorwinnaar in Christus

Die kunstenares van Rut Art, Riëtte Delport, se verhaal is een van God se verlossende genade; een van ’n Rut wat haar rug op die afgode en pyn van haar verlede gedraai het om die ware God van Israel met haar hele hart te dien.

Hierdie kunstige vrou wat as tweejarige dogtertjie in ’n kinderhuis beland het, het 46 kg afgeskud asook die skanse wat die innerlike nuwe skepping verberg het. Sy is voorwaar ’n nuwe skepping, die oue het verbygegaan, die nuwe het gekom.

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is om meer oor hierdie artikel te lees. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!