Afwykende seksvoorligting in Suid-Afrika

Die implementering van CSE (Comprehensive Sexuality Education) in laerskole se lewensoriënteringsklasse, sal ons kinders van hulle onskuld ontneem en hulle met dinge belas wat te moeilik is vir hulle om te begryp. Net soos laerskoolkinders nog nie Pythagoras se stelling of die wette van termodinamika kan snap nie, sal hulle nog minder die eksplisiete besonderhede van seksuele omgang, hetsy biseksueel of homoseksueel, kan verwerk. Die kinders ontvang inligting wat onverstaanbaar vir hulle is en moeilik is om te hanteer. Ons kinders is die toekomstige geslag. Hoe gaan daardie verwarde kinders oor tien jaar optree en hoe sal ons samelewing lyk as sulke afwykende seksvoorligting in laerskole toegelaat word? Dit sal lei tot ’n immorele geslag wie se grense deur hierdie “gif” afgebreek is. Vernietigende gevolge is duidelik in lande waar CSE die afgelope paar jaar geïmplementeer is. Verkragting en tienerswangerskap neem eksponensieel toe. Die huwelik sal nie meer as iets wenslik beskou word nie. Kinders sal nie meer in ’n huisgesin grootword waar die vaders en moeders toegewyd aan mekaar is nie. Afwykende seksuele praktyke sal die norm wees. Daar sal onomkeerbare, katastrofiese gevolge wees. Suid-Afrikaanse ouers kan nie bloot toekyk en hulle kinders oorhandig om vernietig te word nie. Ons staan dus hierdie opvoedkundige beleid heftig teen en maak ons stem dik namens ons kinders. Kom ons staan liewer onderwys voor wat onthouding verkondig. Ek doen ’n beroep op alle opvoedkundiges en skoolhoofde in Suid-Afrika om te doen wat die beste vir ons kinders sal wees en “NEE” te sê vir die implementering van CSE in ons skole. “Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin teen die insettinge in? Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed.” – Psalm 94; 16, 20 en 21

Cecille Schneider

Brief verkort