Black Lives Matter

Sedert George Floyd so gewelddadig aan sy einde gekom het, is die wêreld op sy kop gekeer! Asof ons nie genoeg ergernis met COVID-19 beleef nie, is Black Lives Matter (BLM) ook op ons losgelaat. Moenie my verkeerd verstaan nie, ek glo ook dat “black lives matter”, maar so glo ek ook dat baie ander lewens ook saak maak: wit mense, Indiërs, boere op plase, slagoffers van geslagsgebaseerde geweld, kinderslagoffers, noem maar op. Die probleem met BLM is die verdeeldheid wat daarmee gepaard gaan en dat dit op mense se skuldgevoelens teer. Daarom dat Faf du Plessis, AB de Villiers en Francois Pienaar in hul naïwiteit pa gestaan het vir die sondes van die verlede. Was dit nodig? Ek glo nie so nie. As Christene weet ons dat ons nie onder skuldgevoelens gebuk hoef te gaan nie, daarvoor het Christus 2000 jaar gelede aan die Kruis geboet sodat ons vandag vry van skuldgevoelens kan lewe. Ons moet uit dankbaarheid vir ons skuld wat vereffen is, met ’n ander ingesteldheid lewe. Nie dieselfde foute van die verlede maak nie, maar oorwinnend in liefde lewe. Ons moet deur ons lewe en gesprekke versoening tussen rasse bring. Ons moet op die krag van die Heilige Gees vertrou sodat ons nie verdeeldheid saai nie, maar uit ’n geestelike perspektief na dinge kyk. Dan kan ons sê: Wat sal dit van jou wegneem as jy met simpatie na gemarginaliseerde swart mense kyk. Onthou, ons is almal gelykwaardig voor God geskape. Vandag vra dit simpatie vir swart mense, môre staan ons op vir boere, oormôre vir kinders. Ons moet saamstaan en mekaar se laste dra. Hoe kan ons hierdie duiwelse golf van verdeeldheid keer? Deur met liefde en insig nie aan dinge toe te gee wat verdeel nie, maar uit te reik en eenheid te bewerkstellig. Samel kos in vir mense van alle kleure wat swaarkry. Praat met respek met almal ongeag ras of geslag. Ons is veronderstel om Jesus se hande, voete, oë en ore te wees. Vra jouself af: Sou Jesus vir Francois, Faf en AB verguis het? Nee, ek glo nie. Hy sou hul geprys het vir die brug wat hul probeer bou het. Laat ons onsself besig hou om God se Koninkryk te bou. Laat ons so leef dat ons ander aantrek in plaas van wegstoot. As ons so besig is om God se Koninkryk te bou, sal ons nie tyd hê om ons met beuselagtighede wat mense uitmekaar dryf, besig te hou nie. Laat ons die Gees van God toelaat om ons gesindhede te verander. Laat ons ons besighou met liefde saai wat brûe bou. Dan sal ons ontdek die resep vir geluk is nie om vir jou eie te veg nie, maar om
te gee. 

Sandra Kruger