NG Kerk volg pad van liberalisme

Ons is die Here innig dankbaar vir JUIG! Tydskrif. Dit is een van die min tydskrifte wat ons geloof versterk en ons geestelik opbou. Dit bevorder die Evangelieboodskap en is Skrifgetrou! Ons NG Kerk-tydskrif, die amptelike blad van liberale denkers in die NG Kerk, het die pad van die liberalisme en ’n onbybelse Skrifbeskouing gekies. Geen liefdevolle kritiek word geduld nie. Watter pynlike belewenis vir ons as Skrifgetroue leraars van die kerk. Ons bid julle tydskrif die seën van die Here toe. Wees draers van die waarheid, beveg die leuens van die valse kerk.

Ds. Abrie Botha (Altena, Strand)