Brief aan teïstiese evolusie Christene

Dit is met baie groot teleurstelling dat ek die artikel: “Hoekom is Evolusie so ’n groot vraagstuk vir Christene?” van dr. Albert Alberts in die Desember-uitgawe van JUIG! gelees het.

Niemand het ’n probleem met vryheid van spraak nie en ons as lede van Truth and Science (TAS) verwelkom enige eerlike en wetenskaplike poging daartoe. Ons weet ook dat JUIG! nie noodwendig die menings van hul adverteerders, soos dr. Alberts, onderskryf nie. Hierdie is egter ’n baie gevaarlike en kontroversiële onderwerp wat derduisende twyfelende gelowiges op die verkeerde pad kan plaas.

Een van die basiese uitgangspunte van die JUIG! -redaksie is om “die onafgewaterde Woord van God te publiseer in ’n tyd waar baie Christene wegval en baie deur verdraaide teologie mislei word“. Hierdie artikel van dr. Alberts is een wat aanleiding kan gee tot die ernstigste verdraaiing van Genesis en ook die hele Bybelse korrektheid en integriteit verdag maak. Die tydskrif is vir ons as TAS-lede baie kosbaar omdat hy waarskynlik die enigste tydskrif in Suid- Afrika is wat die waarheid en korrektheid aangaande Genesis openlik verkondig. Bykans alle invloedsfere promoveer evolusie as “wetenskap” en geen teenstand word geduld nie. Nou het JUIG! by die bevordering van hierdie dwaallering aangesluit en grootskaalse verwarring onder duisende lesers wat nie die onderwerp goed verstaan nie aangehelp.

Laat my net toe om enkele opmerkings te maak: 

  • Dr. Alberts lyk na ’n nederige en hoogs intelligente mediese dokter. Dit op sigself maak hom nie ’n kenner van die Darwinistiese filosofie nie.
  • Die oorgrote gedeelte van die artikel gaan oor sy mediese prestasies. Dit is egter nie hier ter sprake nie. Hy noem homself ‘n teïstiese evolusionis wat basies beteken dat hy in beide Die Bybel en evolusie glo. Dit opsigself is weersprekend omdat evolusie God se skeppingsverhaal in Genesis direk weerspreek. Beide kan nie korrek wees nie!
  • Die kernprobleem met sy siening is dat evolusie en veral Darwin se naïewe spekulasie oor die oorsprong van lewe nie aan die mees basiese wetenskaplike beginsels voldoen nie. Dit word ook deur die toepaslike natuurwette weerspreek. Enigeen, soos dr. Alberts wat Darwin nog ondersteun, kan dit net om filosofiese en nie om wetenskaplike redes doen nie.
  • Ek wil graag aanhaal wat professor Michael Ruse, professor in dierkunde en filosofie en ateïs in die verband te sê het: Evolution is …a secular religion-a full fledged alternative to Christianity. Evolution is a religion….Evolution therefore came into being as….an explicit substitute for Christianity. Evolusie is dus ’n ateïstiese geloof. Om dit as plaasvervanger vir God se skeppingsbeskrywing in Genesis te plaas, bring nie net God se integriteit en dié van Die Bybel ernstig in gedrang nie, maar verwar derduisende gelowiges.
  •  Prof. Albert Fleischmann, professor in dierkunde aan die Universiteit van Erlang in Duitsland skryf die volgende oor Darwinisme: The Darwinian theory of descent has not a single fact to confirm it in the realm of nature. It’s not the result of scientific research , but purely the product of imagination.

Laat my ook toe om enkele bewyse teen evolusie te noem:

  • Darwinisme het geen verklaring vir die oorsprong van lewe nie. Dr. Alberts moet dus as teïstiese evolusionis aanvaar dat God êrens ’n enkelsellige organisme geskep het wat oor miljoene jare tot ’n vis , ’n dinosourus , ’n voël , ’n aap en uiteindelik tot ’n mens ontwikkel het. Het hy enige herhaalbare, toetsbare wetenskaplike bewyse om bogenoemde te staaf? Waar word hierdie proses in Genesis beskryf? Wie is ons as mense om God se Woord na willekeur op grond van wilde bespiegelinge te verander?
  • Kan dr. Alberts verduidelik hoe een soort organisme in ’n meer komplekse een oorgaan? Daarvoor is ’n toename in genetika nodig en dit kan nie van toevallige mutasies , hoe voordelig ook al, verkry word nie. Alle mutasies is ’n afname of herrangskikking van genetika en kan tot beperkte veranderinge binne ’n soort aanleiding gee. Dit kan egter nie lei tot nuwe en meer komplekse soorte nie. Genetiese entropie is eerder die grootste vyand van evolusie en nie die meganisme tot verdere ontwikkeling van meer komplekse organismes nie.
  • Die fossielrekord weerspreek ook enige vorm van evolusie en is in teendeel ’n groot verleentheid vir evolusioniste. Die Britse evolusionis , Mark Riley skryf in ’n onlangse artikel in die New Scientist: Some evolutionists have come to realize that the fossilrecord is so bad relative to evolution that they want to avoid it entirely as support for evolution.
  • Daar word ook geen sg. oorgangsvorme tussen soorte gevind word nie. Die twee gewildes onder evolusioniste : Archaehopteryx ( glo tussen dinosourusse en voëls) asook Australopithecus afarensis ( aap tot mens) is herhaalde kere as ongeldig en verkeerd bewys. Eersgenoemde is deur die voorste voëlkenner in die wêreld , Allen Feduccia, as ’n voël geklassifiseer, en nie as ’n sg. oorgangsvorm nie. Australophitecus is as ’n doodgewone aap en geen oorgangsvorm tussen ape en mense geïdentifiseer nie.
  • Behalwe die uiters onwetenskaplikheid van dr. Alberts se Darwinistiese siening, verander hy sondermeer, as teïstiese evolusionis, ook aan Genesis se inhoud. Die skeppingsverhaal in Genesis kan volgens die mees gerekende Hebreeuse kenners net beteken dat God alles binne ses gewone dae van 24 uur 6 000 jaar gelede geskep het. Evolusioniste speel graag met die woord Yom wat korter en langer tydperke kan beteken. Wanneer daar egter ’n numeratief soos 1-7 daarvoor gebruik word, het dit net een betekenis: ’n dag van 24 uur. Boonop word daar ook nog môre en aand saam met yom gebruik. Dit verseker dat hierdie gedeelte nie na miljoene jare verwys nie, maar wel na ses gewone dae.

Dit is jammer dat hierdie misleidende, onwetenskaplike en onbybelse artikel / advertensie geplaas is. Julle standpunt om onverskrokke by suiwer Bybelse beginsels te staan is hiermee ’n groot knou toegedien. 

H.N. BASSON (TAS)

Redaksionele reaksie

JUIG! Tydskrif gebruik hierdie geleentheid om weer te bevestig dat ons tydskrif in die sesdaeskepping glo soos dit in die Bybel staan. “Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin” – Eksodus 20:11. Ons erken dat nie alle Christene dit glo nie en dat die onderwerp groot emosionele reaksie uitlok. Ons doen ’n ernstige beroep op elke leser om navorsing en verdere studie oor hierdie onderwerp te doen, sodat jy tot ’n slotsom kan kom wat jou geloof opbou. Vir meer inligting oor die sesdaeskepping, besoek gerus Creation Ministries International (CMI) by creation.com wat uitstekende artikels en inligting oor hierdie onderwerp bied. Lees gerus ook die artikel, “Die stryd vir ons jeug: Waarom die skepping steeds van belang is”, op bl. 40-44.