Evolusie ’n groot vraagstuk

Ek het JUIG! leer ken as ’n tydskrif wat nie evolusie voorstaan nie. JUIG! het selfs in die verlede artikels ingesluit wat ’n jong aarde voorstaan. In die 100ste uitgawe (Des 2019) was daar egter ’n artikel wat Albert Alberts se pro-evolusie boek, 70 vrae oor evolusie deur Christene, geadverteer. Ek beskou evolusie nie as ’n randkwessie nie: dit is direk teenstrydig met ’n duidelike insig in die Bybel en verder is daar baie voorbeelde waar dit mense se geloof beïnvloed het. Vir meer hieroor, kyk www.glodiebybel.co.za/versoen.

Alberts glo onder meer die volgende:

·  Hy glo dat God deur middel van evolusie geskep het, maar hy glo ook dat lewe spontaan kon ontstaan (!). Hy glo dat die oomblik toe die mens se brein ver genoeg ontwikkel het, kon mense begin reageer op God se liefde. (Uit ’n onderhoud met Neels Jackson in 2017.) As lewe egter vanself kon ontstaan, wat presies was God se rol daarin?

·  Volgens ’n kort resensie deur Barend van der Merwe op litnet.co.za besef Alberts dat daar konflik bestaan tussen die begrippe erfsonde en evolusie, want ’n vlekkelose mens in die Tuin van Eden is nie versoenbaar met evolusie se “miljarde jare van stryd om oorlewing” nie.

Dit is ironies dat daar ook in die Desember 2019 uitgawe van JUGI! op bladsy 8-9 ’n groot opskrif pryk: “JUIG! Geen kompromie nie” en op bladsy 26 het Stephan Joubert ’n artikel geskryf oor hoe die kerk relevant moet bly sonder om kompromieë aan te gaan. Om plek te maak vir evolusie ís ongelukkig egter om kompromieë aan te gaan.

In Oktober 2011 het JUIG! standpunt ingeneem vir die groot doop met die twee artikels “Die Bekeringsdoop – Wat sê die Bybel” deur Toi Nell en “Ek en My Huisgesin – Ons is Gedoop” deur Naas le Roux van Kerugma Produksies. Toegegee, Juig! het ná hierdie artikels heelwat lesersbriewe in reaksie daarop toegelaat. Die doop is egter baie meer van ’n randkwessie as evolusie. Ek weet nie van mense wie se geloof in die Bybel beïnvloed word as gevolg van verskillende sieninge oor die doop nie. Daarom is dit vir my vreemd dat JUIG! standpunt sal inneem oor die doop maar nie teen evolusie nie.

Dit sal gaaf wees as die redaksie lesers kan inlig wat die rede was vir die plaas van hierdie artikel.

Daniel Louw